Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Το πρόγραμμα των μαθημάτων ανά Ειδίκευση διαμορφώνεται ως εξής:

 

1. Ειδίκευση: «Γλωσσολογία: Θεωρία και Εφαρμογές»

 • Μεθοδολογία έρευνας (10 ECTS)

Και 2 από τα παρακάτω μαθήματα: 

 • Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογiα και εφαρμογές (10 ECTS)
 • Σύνταξη: Από τη θεωρία στην πράξη(10 ECTS)
 • Ψυχογλωσσολογία με έμφαση στην παραγωγή και κατανόηση λόγου (10 ECTS)
 • Γλώσσα και κοινωνία (10 ECTS)
 • Υπολογιστική υφολογία και υφομετρία (10 ECTS)
 • Γλωσσολογία και πληροφορική (10 ECTS)
 • Ηλεκτρονικά σώματα κειμένων και γλωσσολογική ανάλυση (10 ECTS)
 • Μετάφραση και διαπολιτισμική επικοινωνία (10 ECTS)
 • Στατιστική στη γλωσσολογική έρευνα (10 ECTS)
 • Εκπαιδευτική γλωσσολογία (10 ECTS)
 • Θεωρίες εκμάθησης της ξένης γλώσσας (10 ECTS)
 • Κριτική ανάλυση λόγου (10 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

 

B' Εξάμηνο 

Τρία από τα παρακάτω: 

 • Υπολογιστική γλωσσολογία (10 ECTS)
 • Νέοι γραμματισμοί και ψηφιακά περιβάλλοντα μάθησης (10 ECTS)
 • Πραγματολογική ικανότητα στην Αγγλική ως ξένη γλώσσα (10 ECTS)
 • Διγλωσσία (10 ECTS)
 • Σχεδιασμός εκπαιδευτικών προγραμμάτων και υλικού για την εκμάθηση της Αγγλικής ως ξένης γλώσσας (10 ECTS)
 • Αξιολόγηση στην ξενόγλωσση εκπαίδευση (10 ECTS)
 • Έρευνα πεδίου (10 ECTS)
 • Πρακτική άσκηση (10 ECTS)
 • Σεμινάριο εφαρμοσμένης γλωσσολογίας (10 ECTS)
 • Ιστορική Γλωσσολογία και διαχρονικά σώματα κειμένων (10 ECTS)
 • Κριτικός γραμματισμός και ψηφιακές τεχνολογίες (10 ECTS)
 • Θέματα Γλωσσολογίας (10 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

 

Γ' Εξάμηνο 

 • Διπλωματική εργασία (30 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

 

2. Ειδίκευση: «Μεταφραστικές Σπουδές και Διερμηνεία»

A' Εξάμηνο 

 • Μεθοδολογία της έρευνας στις μεταφραστικές σπουδές (10 ECTS)

Και δύο από τα παρακάτω: 

 • Θεωρία και πρακτική της μετάφρασης (10 ECTS)
 • Ψυχογλωσσολογική προσέγγιση της μετάφρασης (10 ECTS)
 • Κριτική ανάλυση λόγου και μετάφραση (10 ECTS)
 • Λογοτεχνία και μετάφραση (10 ECTS)
 • Αρχές διερμηνείας (10 ECTS)
 • Μετάφραση και γλωσσική ποικιλία (10 ECTS)
 • Μηχανική μετάφραση (10 ECTS)
 • Μετάφραση και διαπολιτισμική επικοινωνία (10 ECTS)
 • Ηλεκτρονικά σώματα κειμένων και μετάφραση (10 ECTS)
 • Έθνος και μετάφραση (10 ECTS)
 • Οπτικοακουστική μετάφραση (10 ECTS)
 • Εκπαιδευτική γλωσσολογία και μετάφραση (10 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

 

B' Εξάμηνο 

Τρία από τα παρακάτω: 

 • Πρακτική άσκηση (10 ECTS)
 • Σεμινάριο μετάφρασης (10 ECTS)
 • Έρευνα πεδίου (10 ECTS)
 • Ιατρική διερμηνεία (10 ECTS)
 • Δικαστική διερμηνεία (10 ECTS)
 • Νοηματική γλώσσα και διερμηνεία (10 ECTS)
 • Μετάφραση και δίγλωσση λεξικογραφία (10 ECTS)
 • Εισαγωγή στον υποτιτλισμό (10 ECTS)
 • Ειδική μετάφραση (10 ECTS)
 • Διαπολιτισμικές σπουδές: Παγκοσμιοποίηση και μετάφραση (10 ECTS)
 • Διαπολιτισμικές προσεγγίσεις στην αγγλόφωνη λογοτεχνία (10 ECTS)
 • Πολιτισμικές σπουδές και φύλο (10 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

 

Γ' Εξάμηνο 

 • Διπλωματική εργασία (30 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο