Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) προσφέρονται 40 μαθήματα το καθένα από τα οποία έχει 6 ECTS.

Για την απονομή του ΔΜΣ απαιτείται η συγκέντρωση 90 Πιστωτικών Μονάδων (ECTS), από τις οποίες οι 72 πρέπει να προέρχονται από μαθήματα (12 μαθήματα των 6 Πιστωτικών Μονάδων) και οι υπόλοιπες 18 από την εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας. Τα 6 από τα 12 μαθήματα (δηλαδή οι 36 Πιστωτικές Μονάδες) πρέπει να προέρχονται από το σύνολο των βασικών μαθημάτων του ΠΜΣ που ορίζονται ως εξής.

Βασικά Μαθήματα ΠΜΣ: M108.IC1B, M110.IC1B, M111.IC1B, M118.IC1B, M121.IC1B, M124.IC1B,  M125.IC1B, M151.IC1B, M152.IC1B, M156.IC1B, M163.IC1B, M165.IC1B

Οι υπόλοιπες 36 Πιστωτικές Μονάδες (6 μαθήματα) μπορούν να συγκεντρωθούν ως μαθήματα επιλογής από το σύνολο των μαθημάτων που προσφέρει το ΠΜΣ. Η διπλωματική εργασία διεξάγεται στο Γ' Εξάμηνο (χειμερινό εξάμηνο 2ου έτους) έχει χαρακτήρα ερευνητικής ή συνθετικής διατριβής με δεκαοκτώ (18) Πιστωτικές Μονάδες (ECTS).

Το εκπαιδευτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού έτους διαρθρώνεται σε δύο εξάμηνα σπουδών, το χειμερινό και το εαρινό, κάθε ένα από τα οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον 13 εβδομάδες διδασκαλίας. Το ΠΜΣ ξεκινά το χειμερινό εξάμηνο εκάστου ακαδημαϊκού έτους. Η διδασκαλία των μαθημάτων πραγματοποιείται σε εβδομαδιαία βάση και διεξάγεται στην ελληνική γλώσσα. Η διδασκαλία ορισμένων μαθημάτων μπορεί να διεξάγεται και στην αγγλική γλώσσα. Σε περίπτωση κωλύματος διεξαγωγής μαθήματος προβλέπεται η αναπλήρωση του. Η ημερομηνία και η ώρα αναπλήρωσης αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ ή/και του μαθήματος.

Οι ελάχιστες διδακτικές ώρες ανά μάθημα είναι τρεις (3) ανά εβδομάδα. Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται διά ζώσης και με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Σε κάθε περίπτωση, η διδασκαλία των μαθημάτων με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης δεν ξεπερνά σε ποσοστό το τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) του προγράμματος των μαθημάτων.

Μαθήματα

Βασικά Μαθήματα

Χειμερινό εξάμηνο

 • M110.IC1B Διαδραστικά Συστήματα
 • M121.IC1B Κινητά και Ασύρματα Δίκτυα
 • M152.IC1B Συστήματα Πολυμέσων
 • M156.IC1B Σχεδίαση & Υλοποίηση Ψηφιακών Εκπαιδευτικών Εφαρμογών
 • M163.IC1B Τεχνολογία Επιχειρησιακών Διαδικασιών

Εαρινό Εξάμηνο

 • M108.IC1B Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων
 • M111.IC1B Διαχείριση Μεγάλων Δεδομένων
 • M118.IC1B Εφαρμογές Διαδικτύου
 • M124.IC1B Μηχανική Μάθηση
 • M125.IC1B Νέφη Υπολογιστικών Συστημάτων
 • M151.IC1B Συστήματα και Εφαρμογές στον Παγκόσμιο Ιστό
 • M165.IC1B Τεχνολογίες Ηλεκτρονικού Εμπορίου

Μαθήματα Επιλογής

Χειμερινό εξάμηνο

 • M105.IC1Ε Ανάλυση και Μοντελοποίηση Δικτύων
 • M112.IC1E Διαχείριση Υποδομών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
 • M113.IC1E Δικτύωση Βασισμένη στο Λογισμικό
 • M116.IC1E Επικοινωνία Ανθρώπου-Υπολογιστή με Ομιλία
 • M117.IC1E Ευρυζωνικά Δίκτυα Κορμού και Πρόσβασης
 • M127.IC1E Παράλληλα Υπολογιστικά Συστήματα
 • M130.IC1E Προηγμένα Δίκτυα Επικοινωνιών
 • M131.IC1E Προηγμένα Λειτουργικά Συστήματα
 • M135.IC1E Προηγμένες Μέθοδοι Προγραμματισμού
 • M138.IC1E Προηγμένη Τεχνητή Νοημοσύνη
 • M140.IC1E Προσβασιμότητα Υπολογιστών και Παγκόσμιου Ιστού
 • M144.IC1E Προχωρημένοι Αλγόριθμοι Γραφικών
 • M147.IC1E Σύγχρονες Τεχνολογίες για Πολιτισμικές Εφαρμογές
 • M149.IC1E Συστήματα Βάσεων Δεδομένων
 • M150.IC1E Συστήματα και Δίκτυα Οπτικών Επικοινωνιών
 • M155.IC1E Συστήματα Ψηφιακής Ευρυεκπομπής
 • M161.IC1E Τεχνικές Ανάλυσης Δεδομένων Υψηλής Κλίμακας
 • M162.IC1E Τεχνικές Ιδιωτικότητας
 • M164.IC1E Τεχνολογίες Γνώσεων
 • M261-Μ280.IC1E Ειδικά θέματα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Εαρινό Εξάμηνο

 • M107.IC1Ε Ασφάλεια Δικτύων και Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων
 • M120.IC1E Κατανεμημένα Συστήματα
 • M126.IC1E Οπτικοποίηση Δεδομένων
 • M133.IC1E Προηγμένες Αρχιτεκτονικές Υπολογιστών
 • M143.IC1E Προχωρημένα Θέματα Επεξεργασίας Σήματος
 • M146.IC1E Σύγχρονες Επικοινωνίες μικρής και μεγάλης εμβέλειας
 • M157.IC1E Σχεδίαση & Χρήση Περιβαλλόντων η-Μάθησης
 • M170.IC1E Υπολογιστική Γλωσσολογία
 • M261-Μ280.IC1E Ειδικά θέματα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Οι πιστωτικές μονάδες (ECTS) για κάθε ένα από τα παραπάνω μαθήματα είναι 6.
 

Πρόγραμμα Μαθημάτων

Α΄ Εξάμηνο

 • Βασικό μάθημα
 • Βασικό μάθημα
 • Βασικό μάθημα
 • Μάθημα επιλογής
 • Μάθημα επιλογής

Β΄ Εξάμηνο

 • Βασικό μάθημα
 • Βασικό μάθημα
 • Βασικό μάθημα
 • Μάθημα επιλογής
 • Μάθημα επιλογής

Γ΄ Εξάμηνο

 • Μάθημα επιλογής
 • Μάθημα επιλογής
 • Διπλωματική Εργασία (18 ECTS)

Ο αριθμός των μαθημάτων που δηλώνουν οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές (ΜΦ) σε κάθε ένα εξάμηνο του πρώτου έτους σπουδών κάθε ΜΦ είναι αυστηρά 5.

Τα μαθήματα (βασικά και επιλογής) που δηλώνουν οι ΜΦ στη Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) κατά την έναρξη κάθε εξαμήνου μπορούν να αλλάξουν κατά τις δηλώσεις των επόμενων εξαμήνων φοίτησής τους.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα
Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο