Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) προσφέρονται 52 μαθήματα το καθένα από τα οποία έχει 6 Πιστωτικές Μονάδες ECTS.

Μαθήματα:

Χειμερινό εξάμηνο

 • M104.CS Ανάλυση Γεωμετρικών Δεδομένων
 • M105.CS Ανάλυση και Μοντελοποίηση Δικτύων
 • M110.CS Διαδραστικά Συστήματα
 • M113.CS Δικτύωση Βασισμένη στο Λογισμικό
 • M116.CS Επικοινωνία Ανθρώπου-Υπολογιστή με Ομιλία
 • M119.CS Θεωρία Γραμμικού Προγραμματισμού
 • M127.CS Παράλληλα Υπολογιστικά Συστήματα
 • M173.CS Πιθανοτικοί Αλγόριθμοι
 • M130.CS Προηγμένα Δίκτυα Επικοινωνιών
 • M131.CS Προηγμένα Λειτουργικά Συστήματα
 • M135.CS Προηγμένες Μέθοδοι Προγραμματισμού
 • M138.CS Προηγμένη Τεχνητή Νοημοσύνη
 • M139.CS Προηγμένοι Επιστημονικοί Υπολογισμοί
 • M140.CS Προσβασιμότητα Υπολογιστών και Παγκόσμιου Ιστού
 • M142.CS Προχωρημένα Θέματα Αλγορίθμων
 • M144.CS Προχωρημένοι Αλγόριθμοι Γραφικών
 • M148.CS Συνδυαστική Βελτιστοποίηση
 • M149.CS Συστήματα Βάσεων Δεδομένων
 • M152.CS Συστήματα Πολυμέσων
 • M156.CS Σχεδίαση & Υλοποίηση Ψηφιακών Εκπαιδευτικών Εφαρμογών
 • M161.CS Τεχνικές Ανάλυσης Δεδομένων Υψηλής Κλίμακας
 • M162.CS Τεχνικές Ιδιωτικότητας
 • M163.CS Τεχνολογία Επιχειρησιακών Διαδικασιών
 • M164.CS Τεχνολογίες Γνώσεων
 • M168.CS Υπολογιστική Άλγεβρα
 • M171.CS Υπολογιστική Πολυπλοκότητα
 • M201-Μ220.CS Ειδικά θέματα Διαχείριση Δεδομένων, Πληροφορίας και Γνώσης
 • M221-Μ240.CS Ειδικά θέματα Θεμελιώσεων Πληροφορικής και Εφαρμογών
 • M241-Μ260.CS Ειδικά θέματα Υπολογιστικών Συστημάτων: Λογισμικό και Υλικό

Εαρινό Εξάμηνο

 • M101.CS Αλγοριθμική Θεωρία Γραφημάτων
 • M102.CS Αλγοριθμική Θεωρία Παιγνίων
 • M103.CS Αλγόριθμοι στη Δομική Βιοπληροφορική
 • M108.CS Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων
 • M111.CS Διαχείριση Μεγάλων Δεδομένων
 • M118.CS Εφαρμογές Διαδικτύου
 • M120.CS Κατανεμημένα Συστήματα
 • M122.CS Κρυπτογραφία
 • M123.CS Μη Γραμμική Βελτιστοποίηση
 • M124.CS Μηχανική Μάθηση
 • M125.CS Νέφη Υπολογιστικών Συστημάτων
 • M126.CS Οπτικοποίηση Δεδομένων
 • M128.CS Παράλληλοι Αλγόριθμοι
 • M133.CS Προηγμένες Αρχιτεκτονικές Υπολογιστών
 • M137.CS Προηγμένη Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων
 • M141.CS Προσεγγιστικοί Αλγόριθμοι
 • M145.CS Σημασιολογία Γλωσσών Προγραμματισμού
 • M151.CS Συστήματα και Εφαρμογές στον Παγκόσμιο Ιστό
 • M154.CS Συστήματα Ψηφιακής Επεξεργασίας Σήματος
 • M157.CS Σχεδίαση & Χρήση Περιβαλλόντων η-Μάθησης
 • M165.CS Τεχνολογίες Ηλεκτρονικού Εμπορίου
 • M169.CS Υπολογιστική Γεωμετρία
 • M170.CS Υπολογιστική Γλωσσολογία
 • M201-Μ220.CS Ειδικά θέματα Διαχείριση Δεδομένων, Πληροφορίας και Γνώσης
 • M221-Μ240.CS Ειδικά θέματα Θεμελιώσεων Πληροφορικής και Εφαρμογών
 • M241-Μ260.CS Ειδικά θέματα Υπολογιστικών Συστημάτων: Λογισμικό και Υλικό

Οι πιστωτικές μονάδες (ECTS) για κάθε ένα από τα παραπάνω μαθήματα είναι 6.

Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το πρόγραμμα των μαθημάτων και για τις τρεις (3) ειδικεύσεις του ΠΜΣ διαμορφώνεται ως εξής:

Α΄ Εξάμηνο

 • Βασικό μάθημα ειδίκευσης
 • Βασικό μάθημα ειδίκευσης
 • Βασικό μάθημα ειδίκευσης
 • Μάθημα επιλογής
 • Μάθημα επιλογής

Β΄ Εξάμηνο

 • Βασικό μάθημα ειδίκευσης
 • Βασικό μάθημα ειδίκευσης
 • Βασικό μάθημα ειδίκευσης
 • Μάθημα επιλογής
 • Μάθημα επιλογής

Γ΄ Εξάμηνο

 • Διπλωματική Εργασία (30 ECTS)

Ο αριθμός των μαθημάτων που δηλώνουν οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές (ΜΦ) σε κάθε ένα εξάμηνο του πρώτου έτους σπουδών κάθε ΜΦ είναι αυστηρά 5.

Τα μαθήματα (βασικά και επιλογής) που δηλώνουν οι ΜΦ στη Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) κατά την έναρξη κάθε εξαμήνου μπορούν να αλλάξουν κατά τις δηλώσεις των επόμενων εξαμήνων φοίτησής τους

Για την απονομή του ΔΜΣ απαιτείται η συγκέντρωση 90 Πιστωτικών Μονάδων, από τις οποίες οι 60 πρέπει να προέρχονται από μαθήματα (10 μαθήματα των 6 Πιστωτικών Μονάδων) και οι υπόλοιπες 30 από την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Τα 6 από τα 10 μαθήματα (δηλαδή οι 36 από τις 60 Πιστωτικές Μονάδες μαθημάτων) πρέπει να προέρχονται από το σύνολο των μαθημάτων που ορίζουν την κάθε ειδίκευση (Βασικά Μαθήματα Ειδίκευσης). Οι υπόλοιπες 24 Πιστωτικές Μονάδες (4 μαθήματα) μπορούν να συγκεντρωθούν από το σύνολο των μαθημάτων που προσφέρει το ΠΜΣ.

Τα Βασικά Μαθήματα που ορίζουν κάθε ειδίκευση είναι τα εξής:

 • Βασικά Μαθήματα Ειδίκευσης "Θεμελιώσεις Πληροφορικής και Εφαρμογές": M101.CS, M122.CS, M128.CS, M139.CS, M141.CS, M144.CS, M145.CS, M148.CS, M169.CS, M171.CS
   
 • Βασικά Μαθήματα Ειδίκευσης "Διαχείριση Δεδομένων, Πληροφορίας και Γνώσης": M111.CS, M118.CS, M135.CS, M138.CS, M149.CS, M151.CS, M152.CS, M161.CS, M164.CS, M165.CS
   
 • Βασικά Μαθήματα Ειδίκευσης  "Υπολογιστικά Συστήματα: Λογισμικό και Υλικό": M105.CS,  M108.CS, M113.CS, M120.CS, M127.CS, M131.CS, M133.CS, M135.CS, M137.CS, M149.CS

Η διπλωματική εργασία διεξάγεται στο Γ' Εξάμηνο (χειμερινό εξάμηνο 2ου έτους) έχει χαρακτήρα ερευνητικής ή συνθετικής διατριβής με τριάντα (30) Πιστωτικές Μονάδες (ECTS).

Το εκπαιδευτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού έτους διαρθρώνεται σε δύο εξάμηνα σπουδών, το χειμερινό και το εαρινό, κάθε ένα από τα οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον 13 εβδομάδες διδασκαλίας. Το ΠΜΣ ξεκινά το χειμερινό εξάμηνο εκάστου ακαδημαϊκού έτους. Η διδασκαλία των μαθημάτων πραγματοποιείται σε εβδομαδιαία βάση και διεξάγεται στην ελληνική γλώσσα. Η διδασκαλία ορισμένων μαθημάτων μπορεί να διεξάγεται και στην αγγλική γλώσσα. Σε περίπτωση κωλύματος διεξαγωγής μαθήματος προβλέπεται η αναπλήρωση του. Η ημερομηνία και η ώρα αναπλήρωσης αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ ή/και του μαθήματος.

Οι ελάχιστες διδακτικές ώρες ανά μάθημα είναι τρεις (3) ανά εβδομάδα. Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται διά ζώσης και με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Σε κάθε περίπτωση, η διδασκαλία των μαθημάτων με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης δεν ξεπερνά σε ποσοστό το τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) του προγράμματος των μαθημάτων.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο