Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Το ΠΜΣ ξεκινά το χειμερινό ή και το εαρινό εξάμηνο εκάστου ακαδημαϊκού έτους, μετά από εισήγηση της ΣΕ και απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, ερευνητική απασχόληση και συγγραφή επιστημονικών εργασιών, κ.ά. καθώς και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται διά ζώσης και με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Τα μαθήματα οργανώνονται σε εξάμηνα, πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση και διεξάγονται στην ελληνική γλώσσα.

Α. Το πρόγραμμα των μαθημάτων ανά ειδίκευση διαμορφώνεται ως εξής:

1. Ειδίκευση: «Βιβλικών Σπουδών»

Α' Εξάμηνο 

Μαθήματα Επιλογής

 • Mεθοδολογία και κριτική του κειμένου της Καινής Διαθήκης (10 ECTS)
 • Ζητήματα Ερμηνείας και Ερμηνευτικής της Καινής Διαθήκης (10 ECTS)
 • Προβλήματα Εισαγωγής στην ΚΔ (10 ECTS)
 • Τέκνα Αβραάμ» σε σύμπνοια και σε σύγκρουση: Ιστορία και πηγές μιας εκλεκτικής συγγένειας (10 ECTS)
 • O Μονοθεϊσμός στην Παλαιά Διαθήκη (10 ECTS)
 • Θεολογία των βιβλίων των Μακκαβαίων (10 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Β' Εξάμηνο 

Μαθήματα Επιλογής

 • Θέματα Ερμηνείας και Θεολογίας των Επιστολών του Απ. Παύλου (10 ECTS)
 • Πατερική Ερμηνευτική (10 ECTS)
 • Τα Χριστολογικά Προσωνυμία (10 ECTS)
 • Ιουδαϊσμός, Ραββινική γραμματεία και θεολογία (10 ECTS)
 • Ο ιερός χώρος στην Αγία Γη (10 ECTS)
 • Απόκρυφη Βιβλική Γραμματεία (10 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Γ' Εξάμηνο 

Μαθήματα Επιλογής

 • Χριστολογία και Σωτηριολογία στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο (10 ECTS)
 • Μυστικός Ιουδαϊσμός - Μανδαϊκή Μυθοσοφία: Αφορμές, επιρροές, και εξέλιξη (10 ECTS)
 • Ζητήματα Ερμηνείας και Θεολογίας της Παλαιάς Διαθήκης (10 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Δ' Εξάμηνο 

 • Εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (30 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

2. Ειδίκευση: «Πατερικών και Ιστορικών Σπουδών – Χριστιανικής Αρχαιολογίας»

Α' Εξάμηνο 

Μαθήματα Επιλογής

 • Θέματα Τριαδολογικής διδασκαλίας Πατέρων και Εκκλησιαστικών Συγγραφέων 4ου έως 8ου αιώνα (10 ECTS)
 • Εκκλησιο-κανονικά Ζητήματα της Α΄ Χιλιετίας (10 ECTS)
 • Βυζαντινά μνημεία της Αθήνας (10 ECTS)
 • Αρχαία Εκκλησία και Ύστερη Αρχαιότητα (10 ECTS)
 • Η διάδοση της Χριστιανικής πίστης και η σημασία των Μαρτύρων στην Αρχαία Εκκλησία (10 ECTS)
 • Το Ισλάμ στην Ευρωπαϊκή και Ελληνική Πραγματικότητα (10 ECTS)
 • Η δομή και οργάνωση της Ορθόδοξης Εκκλησίας μετά την Άλωση (10 ECTS)
 • Θέματα Τριαδολογίας Λατίνων Εκκλησιαστικών Συγγραφέων (10 ECTS)
 • Εκκλησιαστική γεωγραφία της Ρωσίας και των Βαλκανίων  (10 ECTS)
 • Η λειτουργική αναγέννηση στην Εκκλησία της Ελλάδος: Δυνατότητες και προϋποθέσεις  (10 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Β' Εξάμηνο 

Μαθήματα Επιλογής

 • Θέματα Χριστολογικής διδασκαλίας Πατέρων και Εκκλησιαστικών Συγγραφέων 4ου έως 8ου αιώνα (10 ECTS)
 • Εκκλησιο-κανονικά Ζητήματα της Β΄ Χιλιετίας (10 ECTS)
 • Μεταβυζαντινή ζωγραφική. Ζωγράφοι και εργαστήρια (10 ECTS)
 • Όψεις της ιστορίας του Αρχαίου Ανατολικού Χριστιανισμού (10 ECTS)
 • Η Εικονομαχική Έριδα: πρόδρομοι, πρωταγωνιστές και συνέπειες (10 ECTS)
 • Χριστιανοί, Ιουδαίοι και Άραβες πριν από την εμφάνιση του Ισλάμ (10 ECTS)
 • Ορθόδοξοι υπήκοοι ετεροδόξων ή ετεροθρήσκων (10 ECTS)
 • Θέματα Χριστολογίας Λατίνων Εκκλησιαστικών Συγγραφέων (10 ECTS)
 • Θεολογικές διαμάχες και αντιπαραθέσεις στην Εκκλησία της Ρωσίας (10 ECTS)
 • Βυζαντινή Υμνολογία και Μέλος  (10 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Γ' Εξάμηνο 

Μαθήματα Επιλογής

 • Ειδικά Θέματα Πατερικής Γραμματείας και Θεολογίας (10 ECTS)
 • Λειτουργικο-κανονική Μυστηριολογία (10 ECTS)
 • Θέματα βυζαντινής εικονογραφίας (10 ECTS)
 • Ο Χριστιανισμός μεταξύ Ευρωπαϊκής Ανατολής και Δύσης κατά τον Άνω και Ύστερο Μεσαίωνα (10 ECTS)
 • Ο ι. Φώτιος και ζητήματα της εποχής του (10 ECTS)
 • Ισλάμ: Ιστορία, θεολογία, ρεύματα, τάσεις και αντιστάσεις (10 ECTS)
 • Οι μητροπόλεις του ελλαδικού χώρου από την Άλωση έως σήμερα (10 ECTS)
 • Ειδικά Θέματα Λατινικής Εκκλησιαστικής Γραμματείας και Θεολογίας (10 ECTS)
 • Ετερόδοξοι πληθυσμοί στον σλαβικό χώρο (10 ECTS)
 • Οι ιστορικοί σταθμοί του εκκλησιαστικού Τυπικού (10 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Δ' Εξάμηνο 

 • Εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (30 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

3. Ειδίκευση: «Συστηματικής Θεολογίας και Επιστημών της Αγωγής»

Α' Εξάμηνο 

Μαθήματα Επιλογής

 • Διαμόρφωση του δόγματος και διατύπωση αυτού στους τρεις πρώτους αιώνες της Εκκλησίας (10 ECTS)
 • Διάλογος Θεολογίας, Ψυχολογίας και Ψυχιατρικής (10 ECTS)
 • Σταθμοί και πρόσωπα της Χριστιανικής Ηθικής (10 ECTS)
 • Ο Προτεσταντισμός από τη Μεταρρύθμιση μέχρι σήμερα (10 ECTS)
 • Θέματα Οικουμενικής Κινήσεως Α΄ (Από τη Μεταρρύθμιση στην έκδοση της Πατριαρχικής Εγκυκλίου του 1920 προς τας «απανταχού Εκκλησίας του Χριστού») (10 ECTS)
 • Διάλογος Παιδαγωγικής και Θεολογίας (10 ECTS)
 • Θεολογία και Υπαρξισμός (10 ECTS)
 • Ερμηνευτικές αρχές της δογματικής θεολογίας (10 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Β' Εξάμηνο 

Μαθήματα Επιλογής

 • Θεολογική θεώρηση των Συμβολικών και Ομολογιακών κειμένων (10 ECTS)
 • Επιστημολογία Ποιμαντικής Θεολογίας (10 ECTS)
 • Βιοϊατρικές τεχνολογίες και ανθρώπινο πρόσωπο (10 ECTS)
 • Παράδοση και ανανέωση στη διδασκαλία των Οικουμενικών Συνόδων (10 ECTS)
 • Θέματα Οικουμενικής Κινήσεως Β΄ (Οικουμενικές μορφές της Ορθοδόξου Εκκλησίας) (10 ECTS)
 • Θρησκευτική Εκπαίδευση και ερευνητική μεθοδολογία στην εκπαίδευση (10 ECTS)
 • Το ρητόν και άρρητον της Θεολογίας (10 ECTS)
 • Ορθόδοξη ανθρωπολογία και νεωτερικότητα (10 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Γ' Εξάμηνο 

Μαθήματα Επιλογής

 • Το βιβλικό υπόβαθρο της διδασκαλίας της Αρχέγονης Χριστιανικής Εκκλησίας (10 ECTS)
 • Η Ποιμαντική των Νοσηλευτηρίων (10 ECTS)
 • Φιλοκαλική Παράδοση και νηπτική θεολογία (10 ECTS)
 • Ορθόδοξη Θεολογία και Μετανεωτερικότητα (10 ECTS)
 • Ορθόδοξη Εκκλησιολογία και Οικουμενική Κίνηση (10 ECTS)
 • Κοινωνική Παιδαγωγική και σύγχρονος πολιτισμός (10 ECTS)
 • Η Πνευματολογία της Ορθοδόξου Εκκλησίας σε διάλογο με τη δυτική θεολογική παράδοση (10 ECTS)
 • Θεολογία και πολιτισμός (10 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Δ' Εξάμηνο 

 • Εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (30 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο