Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Το ΔΠΜΣ ξεκινά το εαρινό εξάμηνο εκάστου ακαδημαϊκού έτους.

Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Έκαστο εκ των τριών ακαδημαϊκών εξαμήνων αποτιμάται σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες, όπως εξειδικεύεται στους αναλυτικούς πίνακες μαθημάτων.

Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, ερευνητική απασχόληση και συγγραφή επιστημονικών εργασιών, κ.ά. καθώς και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας ειδίκευσης. Επίσης, καλούνται να συμμετέχουν και να παρακολουθούν σεμινάρια ερευνητικών ομάδων, συζητήσεις βιβλιογραφικής ενημέρωσης, συνέδρια/ημερίδες με γνωστικό αντικείμενο συναφές με αυτό του ΔΠΜΣ, καθώς και διαλέξεις και άλλες επιστημονικές εκδηλώσεις του ΔΠΜΣ και τρίτων επιστημονικών φορέων.

Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται δια ζώσης. Σε περίπτωση που για αντικειμενικούς λόγους καταστεί αναγκαίο, ή κριθεί απαραίτητο από τους διδάσκοντες, η διδασκαλία ενός μαθήματος μπορεί να περιλαμβάνει και μέσα ή τεχνικές εξ αποστάσεως εκπαίδευσης αρκεί να τηρούνται οι περιορισμοί και προϋποθέσεις της παρ. 3, αρ. 30 του ν. 4485/2017.

Τα μαθήματα οργανώνονται σε ακαδημαϊκά εξάμηνα σπουδών (χειμερινό και εαρινό), πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση και διεξάγονται στην ελληνική γλώσσα.

Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ως εξής:

 

Α' Εξάμηνο 

 • Ιστορία και Θεωρία Μουσείων και Συλλογών (6 ECTS)
 • Δίκαιο, Διοίκηση και Οικονομική Διαχείριση Πολιτισμικών Οργανισμών (6 ECTS)
 • Μνημεία και συλλογές: Υλικά κατασκευής, παράγοντες και διεργασίες φθοράς (6 ECTS)
 • Τα Μουσεία στην ψηφιακή εποxή (6 ECTS)
 • Μουσεία και Επικοινωνία (6 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

B' Εξάμηνο 

 • Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός Μουσειακού Χώρου και Μουσειογραφία (6 ECTS)
 • Μουσειακή Εκπαίδευση (6 ECTS)
 • Νοηματικός Σχεδιασμός Μουσείων και Εκθέσεων- Τεχνικές εκπόνησης μουσειολογικών μελετών (6 ECTS)
 • Διαχείριση Κινδύνων και Προληπτική Συντήρηση Συλλογών και Μνημείων (6 ECTS)
 • Συγκρότηση, Επιμέλεια και Τεκμηρίωση Συλλογών (6 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Γ' Εξάμηνο 

 • Μελέτες Ειδικών Περιπτώσεων Μουσείων και Μνημείων (10 ECTS)
 • Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Εργασίας Εξειδίκευσης (20 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο