Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Πρόγραμμα Σπουδών

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) ανέρχονται σε ενενήντα (90).

Για την απόκτηση του ΔΜΣ προσφέρονται τα παρακάτω Βασικά και Επιλογής μαθήματα ανά ειδίκευση. Κάθε μάθεμα έχει έξι (6) Πιστωτικές Μονάδες (ECTS).


Ειδίκευση: Μηχανική Υπολογιστών 

Βασικά Μαθήματα

 • Χειμερινό εξάμηνο
  • Ενσωματωμένο Λογισμικό και Λειτουργικά Συστήματα Πραγματικού Χρόνου
  • Πολυεπεξεργαστικά Συστήματα σε Ολοκληρωμένα Κυκλώματα
  • Σχεδίαση Ψηφιακών CMOS VLSI Κυκλωμάτων
    
 • Εαρινό Εξάμηνο
  • Ανάπτυξη Εφαρμογών Βασισμένων σε Αισθητήρες
  • Παράλληλα Υπολογιστικά Συστήματα
  • Προηγμένες Αρχιτεκτονικές Υπολογιστών
  • Προηγμένη Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων
  • Προχωρημένα Θέματα Επεξεργασίας Σήματος
  • Συστήματα Ψηφιακής Επεξεργασίας Σήματος

Μαθήματα Επιλογής

 • Χειμερινό εξάμηνο
  • Προηγμένα Λειτουργικά Συστήματα
  • Προσβασιμότητα Υπολογιστών και Παγκόσμιου Ιστού                 
  • Συστήματα Πολυμέσων
  • Σχεδίαση Τηλεπικοινωνιακών Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων
  • Ειδικά Θέματα Μηχανικής Υπολογιστών
    
 • Εαρινό Εξάμηνο
  • Επεξεργασία Εικόνας
  • Μηχανική μάθηση
  • Συστήματα Πραγματικού Χρόνου
  • Σχεδίαση Αναλογικών και Μικτών Αναλογοψηφιακών VLSI Κυκλωμάτων
  • Υπολογιστική Φωτονική
  • Ειδικά Θέματα Μηχανικής Υπολογιστών
    

Ειδίκευση: Τηλεπικοινωνίες και Επεξεργασία Σήματος

Βασικά Μαθήματα

 • Χειμερινό εξάμηνο
  • Κινητά και Ασύρματα Δίκτυα
  • Προηγμένες Ψηφιακές Επικοινωνίες
  • Συστήματα και Δίκτυα Οπτικών Επικοινωνιών
  • Τηλεπικοινωνιακά Υποσυστήματα
 • Εαρινό Εξάμηνο
  • Μηχανική Μάθηση
  • Προηγμένες Αρχιτεκτονικές Δικτύων
  • Προχωρημένα Θέματα Επεξεργασίας Σήματος
  • Σύγχρονες Επικοινωνίες μικρής και μεγάλης εμβέλειας
  • Συστήματα Ψηφιακής Επεξεργασίας Σήματος

 Μαθήματα Επιλογής

 • Χειμερινό εξάμηνο
  • Ανάλυση και Μοντελοποίηση Δικτύων
  • Διαχείριση Υποδομών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
  • Δικτύωση Βασισμένη στο Λογισμικό
  • Ευρυζωνικά Δίκτυα Κορμού και Πρόσβασης
  • Προηγμένα Δίκτυα Επικοινωνιών
  • Συστήματα Πολυμέσων
  • Συστήματα Ψηφιακής Ευρυεκπομπής
  • Σχεδίαση Τηλεπικοινωνιακών Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων
  • Ειδικά θέματα Τηλεπικοινωνιών και Επεξεργασίας Σήματος
   ​​​​​​​
 • Εαρινό Εξάμηνο
  • Ανάπτυξη Εφαρμογών Βασισμένων σε Αισθητήρες
  • Ασφάλεια Δικτύων και Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων
  • Διαχείριση Μεγάλων Δεδομένων
  • Διαχείριση Υποδομών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
  • Εφαρμογές Διαδικτύου
  • Κατανεμημένα Συστήματα
  • Προηγμένες Δικτυακές Τεχνολογίες
  • Προηγμένη Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων
  • Συστήματα Ψηφιακής Ευρυεκπομπής
  • Τεχνοοικονομική Ανάλυση Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων     
  • Υπολογιστική Φωτονική
  • Ειδικά θέματα Τηλεπικοινωνιών και Επεξεργασίας Σήματος
    

Ειδίκευση: Δικτύωση Υπολογιστών

Βασικά Μαθήματα

 • Χειμερινό εξάμηνο
  • Ανάλυση και Μοντελοποίηση Δικτύων
  • Δικτύωση Βασισμένη στο Λογισμικό
  • Κινητά και Ασύρματα Δίκτυα
  • Προηγμένα Δίκτυα Επικοινωνιών
    
 • Εαρινό Εξάμηνο
  • Ασφάλεια Δικτύων και Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων
  • Διαχείριση Μεγάλων Δεδομένων
  • Εφαρμογές Διαδικτύου
  • Προηγμένες Αρχιτεκτονικές Δικτύων

Μαθήματα Επιλογής

 • Χειμερινό εξάμηνο
  • Διαχείριση Υποδομών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
  • Επικοινωνία Ανθρώπου-Υπολογιστή με Ομιλία
  • Ευρυζωνικά Δίκτυα Κορμού και Πρόσβασης
  • Συστήματα Πολυμέσων
  • Ειδικά Θέματα Δικτύωσης
   ​​​​​​​
 • Εαρινό Εξάμηνο
  • Ανάπτυξη Εφαρμογών Βασισμένων σε Αισθητήρες
  • Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων
  • Κατανεμημένα Συστήματα
  • Μηχανική Μάθηση
  • Προηγμένες Δικτυακές Τεχνολογίες
  • Σύγχρονες Επικοινωνίες μικρής και μεγάλης εμβέλειας
  • Τεχνοοικονομική Ανάλυση Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων
  • Ειδικά Θέματα Δικτύωσης

Για την απονομή του ΔΣ απαιτείται η συγκέντρωση 90 Πιστωτικών Μονάδων (ECTS), από τις οποίες οι 60 πρέπει να προέρχονται από μαθήματα (10 μαθήματα των 6 Πιστωτικών Μονάδων) και οι υπόλοιπες 30 από την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Τουλάχιστον τα 6 από τα 10 μαθήματα (δηλαδή οι 36 από τις 60 Πιστωτικές Μονάδες μαθημάτων) πρέπει να προέρχονται από το σύνολο των Βασικών Μαθημάτων που ορίζουν την κάθε ειδίκευση (Βασικά Ειδίκευσης). Οι 18 Πιστωτικές Μονάδες (3 μαθήματα) μπορούν να συγκεντρωθούν από το σύνολο των υπόλοιπων μαθημάτων (Επιλογής ή Βασικών) που προσφέρει κάθε μία ειδίκευση του ΠΜΣ χωριστά. Οι υπόλοιπες 6 Πιστωτικές Μονάδες (1 μάθημα) μπορούν να συγκεντρωθούν από τα μαθήματα (βασικά ή επιλογής) που προσφέρει οποιαδήποτε από τις 3 ειδικεύσεις του ΠΜΣ.

Η διπλωματική εργασία διεξάγεται στο Γ' Εξάμηνο (χειμερινό εξάμηνο 2ου έτους) έχει χαρακτήρα ερευνητικής ή συνθετικής διατριβής με τριάντα (30) Πιστωτικές Μονάδες (ECTS).

Το εκπαιδευτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού έτους διαρθρώνεται σε δύο εξάμηνα σπουδών, το χειμερινό και το εαρινό, κάθε ένα από τα οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον 13 εβδομάδες διδασκαλίας. Το ΠΜΣ ξεκινά το χειμερινό εξάμηνο εκάστου ακαδημαϊκού έτους. Η διδασκαλία των μαθημάτων πραγματοποιείται σε εβδομαδιαία βάση και διεξάγεται στην ελληνική γλώσσα. Η διδασκαλία ορισμένων μαθημάτων μπορεί να διεξάγεται και στην αγγλική γλώσσα. Σε περίπτωση κωλύματος διεξαγωγής μαθήματος προβλέπεται η αναπλήρωση του. Η ημερομηνία και η ώρα αναπλήρωσης αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ ή/και του μαθήματος.

Οι ελάχιστες διδακτικές ώρες ανά μάθημα είναι τρεις (3) ανά εβδομάδα. Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται διά ζώσης και με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Σε κάθε περίπτωση, η διδασκαλία των μαθημάτων με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης δεν ξεπερνά σε ποσοστό το τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) του προγράμματος των μαθημάτων.

Πρόγραμμα Σπουδών

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο