Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Το ΔΠΜΣ ξεκινά το χειμερινό εξάμηνο κάθε ακαδημαϊκού έτους. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, που υπάρχουν ειδικές συνθήκες, μπορεί να ξεκινήσει το εαρινό εξάμηνο, έπειτα από αιτιολογημένη απόφαση της ΕΔΕ.

Τα μαθήματα οργανώνονται σε εξάμηνα, πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση και διεξάγονται στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα.

Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται διά ζώσης αλλά μπορούν να χρησιμοποιηθούν και μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε ποσοστό μέχρι 35% (παρ. 3, αρ. 30, ν. 4485/2017).

Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, σε ερευνητική απασχόληση και συγγραφή επιστημονικών εργασιών, καθώς και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Για την απόκτηση του ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Τα προσφερόμενα μαθήματα είναι δώδεκα (12), με συνολικό αριθμό ECTS ενενήντα (90: 12 μαθήματα με 7,5 ECTS το καθένα), αριθμό στον οποίο προστίθενται οι 30 ECTS της διπλωματικής εργασίας (γενικό σύνολο 120 ECTS). Τα 12 μαθήματα θα διδάσκονται στα τρία πρώτα εξάμηνα, ενώ το τέταρτο αφιερώνεται στη συγγραφή της διπλωματικής εργασίας.

Η επίβλεψη της διπλωματικής εργασίας ανατίθεται σε τριμελή επιτροπή με απόφαση της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής (ΕΔΕ).

Το ενδεικτικό πρόγραμμα των μαθημάτων του ΔΠΜΣ παρουσιάζεται στον Πίνακα που ακολουθεί.

Μαθήματα υποχρεωτικά

Α΄ Εξάμηνο

 • Κοινωνική Παιδαγωγική (Social Pedagogy) (7,5 ECTS)
 • Εισαγωγή στις Νευροεπιστήμες και στην Κοινωνική Νευροεπιστήμη (Introduction to Neurosciences and Social Neuroscience) (7,5 ECTS)
 • Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Έρευνας (Educational and Social Research Methodology) (7,5 ECTS)
 • Μάθημα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό (Compulsory elective module) (7,5 ECTS)

Σύνολο 144 30

Β΄ Εξάμηνο

 • Εγκέφαλος, Νόηση και Εκπαίδευση (Brain, Mind and Education) (7,5 ECTS)
 • Ανθρώπινα Δικαιώματα και Ηθική δεοντολογία στην Εκπαίδευση (Human Rights and Ethics in Education) (7,5 ECTS)
 • Διδακτική Μεθοδολογία και Πρακτική Άσκηση (Teaching Methodology and Teaching Practice) (7,5 ECTS)
 • Εφαρμογές Κοινωνικής Πληροφορικής στις Επιστήμες της Αγωγής (Social Computing Applications in Education) (7,5 ECTS)

Σύνολο 144 30

Γ΄ Εξάμηνο

 • Κοινωνική Νευροεπιστήμη και Εκπαίδευση (Social Neuroscience and Education) (7,5 ECTS)
 • Σχεδιασμός εκπαιδευτικών προγραμμάτων και παρεμβάσεων από την Κοινωνική Παιδαγωγική και την Κοινωνική Νευροεπιστήμη (Educational Instructional Design informed by Social Pedagogy and Social Neuroscience) (7,5 ECTS)
 • Διαχείριση κρίσεων, λήψη αποφάσεων και επίλυση προβλημάτων (Crisis Management, Decision Making and Problem Solving) (7,5 ECTS)
 • Μάθημα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό (Compulsory elective module) (7,5 ECTS)

Σύνολο 144 30

Δ΄ Εξάμηνο

 • Εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (Master’ s thesis) (30 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ECTS 120

 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο