Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Το ΠΜΣ «ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ» ξεκινά το χειμερινό εξάμηνο εκάστου ακαδημαϊκού έτους. Σε περίπτωση αδυναμίας έναρξης στο χειμερινό εξάμηνο, δύναται να μεταφερθεί στο εαρινό, με απόφαση της Συνέλευσης της Σχολής.

Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση όλων των μαθημάτων, καθώς και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Η διδασκαλία των μαθημάτων κατά τη διάρκεια των τριών (3) πρώτων ακαδημαϊκών εξάμηνων γίνεται διά ζώσης και πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση. Για τη διευκόλυνση των μεταπτυχιακών φοιτητών και λαμβάνοντας υπόψη τις νέες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες η ΣΕ δίδει τη δυνατότητα επί του ποσοστού που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία (όχι >35%) της εξ' αποστάσεως διδασκαλίας χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα σύγχρονης εκπαίδευσης (τηλεσυνεργασίας) αλλά και την πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης (e-class) υποστηρικτικά. Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται στην ελληνική και κατά περίπτωση στην αγγλική γλώσσα. Σε περίπτωση προσκεκλημένων ομιλητών από το εξωτερικό και στη διοργάνωση σεμιναρίων με προσκεκλημένους ομιλητές από το εξωτερικό η γλώσσα μπορεί να είναι η αγγλική. Επιπλέον, μετά από απόφαση της ΣΕ και σε περίπτωση που υπάρχουν φοιτητές που έχουν ως μητρική γλώσσα άλλη της ελληνικής, τα μαθήματα μπορεί να διεξαχθούν στην αγγλική.

Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ως εξής:

 

Α΄ Διδακτικό εξάμηνο (13 εβδομάδες διδασκαλίας)

 • ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ (6 ECTS)
 • ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ (6 ECTS)
 • ΚΛΙΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ (4 ECTS)
 • ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΙΑΤΡΙΚΗ (4 ECTS)
 • ΗΘΙΚΟΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΚΑ ΝΟΜΙΚΑ ΔΙΛΗΜΜΑΤΑ (4 ECTS)
 • ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (4 ECTS)
 • ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΑΖΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ (2 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Β΄ Διδακτικό εξάμηνο (13 εβδομάδες διδασκαλίας)

 • ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ (4 ECTS)
 • ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ (6 ECTS)
 • ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ (3 ECTS)
 • ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (7 ECTS)
 • ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ-ΝΕΟΓΝΩΝ (3 ECTS)
 • ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ (2 ECTS)
 • ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ (5 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Γ΄ Διδακτικό εξάμηνο

 • ΒΑΣΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΣΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (10 ECTS)
 • ΚΛΙΝΙΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ (14 ECTS)
 • ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (3 ECTS)
 • ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ (3 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Δ΄ Διδακτικό εξάμηνο

 • Εκπόνηση και την συγγραφή διπλωματικής εργασίας (30 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Το Δ΄ εξάμηνο (30 πιστωτικές μονάδες) άφορα στην εκπόνηση και την συγγραφή διπλωματικής εργασίας, καθώς και την εξέταση του φοιτητή σε αυτήν σε ανοικτή συνεδρία ενώπιον τριμελούς εξεταστικής επιτροπής. Απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας είναι η επιτυχής εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων του φοιτητή στο Α΄, Β΄ και Γ΄ εξάμηνο. 

Η διδασκαλία των μαθημάτων θα γίνεται δια ζώσης και επί του ποσοστού που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία (όχι >35%) εξ αποστάσεως χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα σύγχρονης εκπαίδευσης (τηλεσυνεργασίας).

Τα Κλινικά Φροντιστήρια-Σεμινάρια θα πραγματοποιούνται στην Ελληνική Εταιρεία Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης και τα εργαστήρια σε συνεργαζόμενα πειραματικά εργαστήρια στην Ελλάδα.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα
Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο