Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Το ΠΜΣ ξεκινά το χειμερινό εξάμηνο εκάστου ακαδημαϊκού έτους.

Για την απόκτηση του ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, συγγραφή και παρουσίαση εργασιών, πρακτική εξάσκηση στη Βιομηχανία καθώς και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται διά ζώσης και σε σπάνιες περιπτώσεις θα γίνεται με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης εάν απαιτηθεί. Σε κάθε περίπτωση η εξ αποστάσεως διδασκαλία δεν θα ξεπεράσει το 35% σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο (παρ. 3, αρ. 30, ν. 4485/2017).

Τα μαθήματα οργανώνονται σε εξάμηνα, πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση και διεξάγονται στην Ελληνική γλώσσα, αλλά είναι δυνατό μέρος εξ αυτών να γίνεται και στην Αγγλική γλώσσα, εφόσον στο μέλλον προστεθεί κάποιος διδάσκων από το εξωτερικό.

Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ως εξής:

 

Α` Εξάμηνο 

 • Προχωρημένη Φαρμακευτική Ανάλυση Ι (6 ECTS)
 • Στατιστική-Χημειομετρία (6 ECTS)
 • Φασματοσκοπικές Μέθοδοι I (6 ECTS)
 • Κλινική Φαρμακευτική Ανάλυση (6 ECTS)
 • Σταθερότητα Φαρμακευτικών Προϊόντων (6 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Β` Εξάμηνο 

 • Προχωρημένη Φαρμακευτική Ανάλυση ΙΙ (8 ECTS)
 • Έλεγχος Ποιότητας Φαρμάκων (6 ECTS)
 • Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας (10 ECTS)
 • Νομοθεσία-Regulatory Affairs (2 ECTS)
 • Υπολογιστική Χημειομετρία (2 ECTS)
 • Μέθοδοι Βιβλιογραφικής Αναζήτησης (2 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Γ` Εξάμηνο 

 • Πρακτική Άσκηση στη Βιομηχανία (20 εργάσιμες ημέρες) (10 ECTS)
 • Εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (20 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Δ` Εξάμηνο 

 • Εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (30 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

*Για τον υπολογισμό των ECTS ελήφθησαν υπόψιν εκτός των καθαρών διδακτικών ωρών και οι εργασίες που ανατίθενται ανά μάθημα.

*Οι 50 Π.Μ. της Διπλωματικής Εργασίας δικαιολογούνται από το γεγονός ότι για την υλοποίησή της απαιτείται πολύωρη ημερήσια απασχόληση, η οποία αθροιζόμενη υπερβαίνει τις 1.000 ώρες.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο