Σύγχρονη Τεχνολογία Τροφίμων-Οινολογία
ΕΚΠΑ: Ευφυής Διαχείριση Ανανεώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Βιοοικονομία, Κυκλική Οικονομία και Βιώσιμη Ανάπτυξη

Το ΠΜΣ ξεκινά κατά το χειμερινό εξάμηνο κάθε ακαδημαϊκού έτους. Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά εξήντα (60) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, ερευνητική απασχόληση και συγγραφή επιστημονικών εργασιών, κ.ά. καθώς και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται διά ζώσης στην Αθήνα από Έλληνες και Γάλλους καθηγητές και υποχρεωτική παραμονή των μεταπτυχιακών φοιτητών για ένα μήνα στο Μπορντώ για εντατικά μαθήματα και λοιπές επιστημονικές δραστηριότητες που οργανώνει το εκεί συνεργαζόμενο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Τα μαθήματα οργανώνονται σε εξάμηνα, πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση και διεξάγονται στην ελληνική και τη γαλλική γλώσσα. Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ως εξής:

Α' εξάμηνο

  • YM 1.1: Εσωτερικό δημόσιο δίκαιο - Διοικητικό δίκαιο / Συνταγματικό δίκαιο (8 ECTS)
  • ΥΜ 1.2: Ευρωπαϊκό δημόσιο δίκαιο - Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης / Ευρωπαϊκό δίκαιο (8 ECTS)
  • ΥΜ 1.3: Οικονομικό και φορολογικό δίκαιο / Δίκαιο της κοινωνικής ασφάλειας / Δίκαιο περιβάλλοντος (4 ECTS)
  • ΥΜ 1.4: Προφορική ανάπτυξη θέματος εφ’ όλης της ύλης (10 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Β' εξάμηνο

  • ΥΜ 2.1: Εσωτερικό δημόσιο δίκαιο - Διοικητικό δίκαιο / Συνταγματικό δίκαιο (8 ECTS)
  • ΥΜ 2.2: Ευρωπαϊκό δημόσιο δίκαιο - Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης/ Ευρωπαϊκό δίκαιο (8 ECTS)
  • ΥΜ 2.3: Θεμελιώδεις ελευθερίες (4 ECTS)
  • ΥΜ 2.4: Διπλωματική εργασία (10 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα