Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Α' Εξάμηνο 

 • Εφαρμοσμένη Στατιστική- Οικονομετρία (7,5 ECTS)
 • Εφαρμοσμένα Μαθηματικά και Υπολογιστικές Μέθοδοι (7,5 ECTS)
 • Μικροοικονομική: Θεωρία και Πολιτική (7,5 ECTS)
 • Μακροοικονομική: Θεωρία και Πολιτική (7,5 ECTS)
 • Εργαστήριο Στατιστικής-Οικονομετρίας

Σύνολο 30 ECTS

 

Β' Εξάμηνο

 • Χρηματοοικονομική Ανάλυση (7,5 ECTS)
 • Οικονομική Πολιτική (7,5 ECTS)

και δύο από τα παρακάτω:

 • Χρηματοοικονομικές Αγορές (7,5 ECTS)
 • Μικροοικονομική της Χρηματοπιστωτικής Διαμεσολάβησης (7,5 ECTS)
 • Αναλογιστικά Πρότυπα (7,5 ECTS)
 • Εφαρμοσμένη Χρηματοοικονομική Οικονομετρία-Χρονοσειρές για Οικονομολόγους (7,5 ECTS)
 • Εφαρμοσμένη Αναπτυξιακή Πολιτική (7,5 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Γ' Εξάμηνο

Δύο από τα παρακάτω & διπλωματική εργασία ή τέσσερα από τα παρακάτω:

 • Θεσμοί και Ρύθμιση Αγορών Κεφαλαίου και Τραπεζών (7,5 ECTS)
 • Ανάλυση Κόστους Οφέλους (7,5 ECTS)
 • Χρηματοοικονομικά Υποδείγματα (7,5 ECTS)
 • Χρηματοοικονομικά της Κτηματαγοράς (7,5 ECTS)
 • Αποτίμηση Παραγώγων και Διαχείριση Κινδύνων (7,5 ECTS)
 • Θέματα Ελληνικής, Ευρωπαϊκής και Παγκόσμιας Οικονομίας (7,5 ECTS)
 • Εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (15 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής

 • Στρατηγική και Υλοποίηση Ηλεκτρονικού Εμπορίου (7,5 ECTS)
 • Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση (7,5 ECTS)

Τα δύο αυτά μαθήματα δεν είναι υποχρεωτικά και η βαθμολογία τους δεν προσμετράται για την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου. Οι φοιτητές που τα παρακολουθούν εξετάζονται, βαθμολογούνται και λαβαίνουν βεβαίωση παρακολούθησης εφόσον το επιθυμούν. Επίσης όπου κρίνεται αναγκαίο, προστίθενται φροντιστηριακές ώρες διδασκαλίας.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο