Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Το ΠΜΣ ξεκινά το χειμερινό εξάμηνο εκάστου ακαδημαϊκού έτους. Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται διά ζώσης. Τα μαθήματα οργανώνονται σε εξάμηνα και διεξάγονται στην ελληνική γλώσσα.

Το πρόγραμμα των μαθημάτων ανά ειδίκευση διαμορφώνεται ως εξής:

1. Ειδίκευση: Πρόληψη και έλεγχος Λοιμώξεων

Α` Εξάμηνο

Μαθήματα Υποχρεωτικά

 • Βιοστατιστική (7 ECTS)
 • Επικοινωνία - Διαπροσωπικές σχέσεις (7 ECTS)
 • Ερευνητική Μεθοδολογία (7 ECTS)
 • Ηλεκτρονική Υγεία και εφαρμογές της (4,5 ECTS)

Μαθήματα επιλογής

 • Το Δίκαιο της Υγείας (4,5 ECTS)
 • Διαπολιτισμική υγεία (4,5 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

Β` Εξάμηνο 

Μαθήματα Υποχρεωτικά

 • Τεχνικές συγγραφής επιστημονικής εργασίας (5 ECTS)
 • Εφαρμοσμένη Νοσοκομειακή Επιδημιολογία Λοιμώξεων (4,5 ECTS)
 • Συστήματα Επιδημιολογικής Επιτήρησης (4,5 ECTS)
 • Πολιτική Χρήσης Αντιβιοτικών (3,5 ECTS)
 • Ταξιδιωτική Υγεία (4,5 ECTS)
 • Νοσηλευτική Φροντίδα Βασισμένη σε Τεκμήρια και Αναστοχαστική Πρακτική (3,5 ECTS)

Μαθήματα επιλογής

 • Ηθικά διλήμματα και σχέδιο φροντίδας (4,5 ECTS)
 • Ψυχοκοινωνική Στήριξη Προσφύγων και Μεταναστών (4,5 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

Γ` Εξάμηνο

Μαθήματα Υποχρεωτικά

 • Ειδικές εφαρμογές Βιοστατιστικής στη Δημόσια Υγεία (7 ECTS)
 • Πρότυπα και Εργαλεία Ποιότητας και Ασφάλειας Ασθενή (4,5 ECTS)
 • Ειδικά Θέματα Λοιμώξεων σε Χώρους Παροχής Υγείας (5 ECTS)
 • Λοιμώξεις σε Ειδικές Μονάδες Υψηλού Κινδύνου (4,5 ECTS)
 • Λοιμώξεις σε Μετακινούμενους Πληθυσμούς (4,5 ECTS)
 • Εφαρμοσμένη Μικροβιολογία και Έλεγχος Λοιμώξεων (4,5 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

Δ` Εξάμηνο 

 • Κλινική Άσκηση: 120 ώρες (10 ECTS)
 • Εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (20 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

2. Ειδίκευση: Νοσηλευτική Διαχείριση Παιδιών και Ενηλίκων με Σακχαρώδη Διαβήτη

Α` Εξάμηνο

Μαθήματα Υποχρεωτικά

 • Βιοστατιστική (7 ECTS)
 • Επικοινωνία - Διαπροσωπικές σχέσεις (7 ECTS)
 • Ερευνητική Μεθοδολογία (7 ECTS)
 • Ηλεκτρονική Υγεία και εφαρμογές της (4,5 ECTS)

Μαθήματα επιλογής

 • Το Δίκαιο της Υγείας (4,5 ECTS)
 • Διαπολιτισμική υγεία (4,5 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

Β` Εξάμηνο 

Μαθήματα Υποχρεωτικά

 • Τεχνικές συγγραφής επιστημονικής εργασίας (5 ECTS)
 • Γενετική -Διαγνωστικά Κριτήρια και Παθοφυσιολογία Σακχαρώδους διαβήτη (ΣΔ) (5 ECTS)
 • Σύγχρονες Θεραπευτικές Προσεγγίσεις και Θεραπευτικά σχήματα (7 ECTS)
 • Νοσηλευτική Φροντίδα Βασισμένη σε Τεκμήρια και Αναστοχαστική Πρακτική (3,5 ECTS)
 • Ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις του ΣΔ σε παιδιά και ενήλικες (4,5 ECTS)
 • Εξειδικευμένος Νοσηλευτής Διαβήτη: Προϋποθέσεις και εφαρμογές (5 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

Γ` Εξάμηνο

Μαθήματα Υποχρεωτικά

 • Πρόληψη επιπλοκών και νεότερες συστάσεις στο ΣΔ (7 ECTS)
 • Διαβητικό πόδι: Τεκμηριωμένη νοσηλευτική φροντίδα (6 ECTS)
 • Εκπαίδευση παιδιών και ενηλίκων στην αυτοδιαχείριση του ΣΔ. (7 ECTS)
 • Διατροφή – Άσκηση στον ΣΔ. (5 ECTS)
 • Επιπτώσεις του σακχαρώδη διαβήτη στην αναπαραγωγική υγεία και Κύηση (5 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

Δ` Εξάμηνο 

 • Κλινική Άσκηση: 120 ώρες (10 ECTS)
 • Εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (20 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

3. Ειδίκευση: Νεφρολογική Νοσηλευτική

Α` Εξάμηνο

Μαθήματα Υποχρεωτικά

 • Βιοστατιστική (7 ECTS)
 • Επικοινωνία - Διαπροσωπικές σχέσεις (7 ECTS)
 • Ερευνητική Μεθοδολογία (7 ECTS)
 • Ηλεκτρονική Υγεία και εφαρμογές της (4,5 ECTS)

Μαθήματα επιλογής

 • Το Δίκαιο της Υγείας (4,5 ECTS)
 • Διαπολιτισμική υγεία (4,5 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

Β` Εξάμηνο 

Μαθήματα Υποχρεωτικά

 • Τεχνικές συγγραφής επιστημονικής εργασίας (5 ECTS)
 • Φυσιολογία Νεφρικής Λειτουργίας. Διαταραχές Υγρών και Ηλεκτρολυτών στη Νεφρική Νόσο. (7 ECTS)
 • Εργαστηριακή διερεύνηση και Θεραπευτικές Προσεγγίσεις Οξείας και Χρόνιας Νεφρικής Ανεπάρκειας (7 ECTS)
 • Τεκμηριωμένη Νοσηλευτική Φροντίδα Ασθενών υπό Αιμοκάθαρση, Περιτοναϊκή Κάθαρση (5 ECTS)
 • Φροντίδα Ασθενών που υποβάλλονται σε Μεταμόσχευση (3 ECTS)

Μαθήματα Επιλογής

 • Εναλλακτικές Μέθοδοι Αιμοκάθαρσης και Περιτοναϊκής Κάθαρσης (3 ECTS)
 • Συνυπάρχοντα Προβλήματα στη Νεφρική Νόσο (3 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

Γ` Εξάμηνο

Μαθήματα Υποχρεωτικά

 • Διατροφή, Άσκηση και Φαρμακευτική Αγωγή στη Νεφρική Νόσο. (5 ECTS)
 • Ψυχοκοινωνικές Επιπτώσεις της Νεφρικής Νόσου σε Ενήλικες και Παιδιά. (5 ECTS)
 • Νοσηλευτική Φροντίδα Βασισμένη σε Τεκμήρια, Πρωτόκολλα, Κατευθυντήριες Οδηγίες (7,5 ECTS)
 • Οργάνωση - διοίκηση Νεφρολογικών Μονάδων (4,5 ECTS)
 • Παιδί και Νεφρική Νόσος: Ιδιαιτερότητες στην Φροντίδα (4,5 ECTS)

Μαθήματα Επιλογής

 • Εκπαίδευση και Παρακολούθηση ατόμων με Νεφρική Νόσο στο Νοσοκομείο και την Κοινότητα (3,5 ECTS)
 • Στρατηγικές πρόληψης της νεφρικής νόσου (3,5 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

Δ` Εξάμηνο 

 • Κλινική Άσκηση: 120 ώρες (10 ECTS)
 • Εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (20 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο