Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Το Π.Μ.Σ. ξεκινά το εαρινό εξάμηνο εκάστου ακαδημαϊκού έτους. Σε περίπτωση αδυναμίας έναρξης στο εαρινό εξάμηνο, δύναται να μεταφερθεί στο χειμερινό, με απόφαση της Συνέλευσης της Σχολής. Για την απόκτηση Δ.Μ.Σ. απαιτούνται συνολικά ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Εξήντα (60) ECTS από τα προσφερόμενα υποχρεωτικά μαδήματα του Α΄ και Β΄ εξαμήνου, πέντε (5) ECTS για την πρακτική άσκηση και εικοσιπέντε (25) ECTS από την εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας του Γ΄ εξαμήνου. Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, ερευνητική απασχόληση, πρακτικές ασκήσεις και παράλληλες δραστηριότητες: παρακολούθηση ημερίδων, συνεδρίων ή διαλέξεων εκτός του τακτικού προγράμματος του Π.Μ.Σ., τη συγγραφή επιστημονικών εργασιών, καθώς και την εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται πρωτίστως διά ζώσης. Τα μαθήματα οργανώνονται σε εξάμηνα, πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση και διεξάγονται στην ελληνική γλώσσα. Θα υπάρχει η δυνατότητα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με συμμετοχή των μεταπτυχιακών φοιτητών σε Webinars, Teleconferences και διαλέξεων μέσω του διαδικτύου, σε ποσοστό που δεν θα υπερβαίνει το 15% της συνολικής διδασκαλίας, με θεματολογία σχετική με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ., από εκπαιδευτές εγνωσμένου κύρους του εξωτερικού (παρ. 3, άρθρο 30, ν. 4485/2017).

 

Α' εξάμηνο

Μαθήματα υποχρεωτικά

 • Μεθοδολογία της έρευνας - Βιοστατιστική (3 ECTS)
 • Γενικές αρχές χημείας, μοριακής βιολογίας και βιοτεχνολογίας (4 ECTS)
 • Συστημική εξατομικευμένη ιατρική - Βιοπληροφορική (2 ECTS) 
 • Προκλινική και κλινική ανάπτυξη ενός φαρμάκου (6 ECTS) 
 • Φαρμακολογία, Φαρμακοεπιδημιολογία και Φαρμακοεπαγρύπνηση (5 ECTS) 
 • Ρυθμιστικές αρχές (ΕΟΦ - EMA - FDA): Νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (5 ECTS)
 • Φροντίδα και Συστήματα Υγείας στην Ελλάδα και την Ευρώπη (5 ECTS) 

Σύνολο 30 ECTS

 

B' εξάμηνο

Μαθήματα υποχρεωτικά

 • Πρόσβαση στο φάρμακο και συσχέτιση με την θεραπευτική αξία του (7 ECTS)
 • Αξιολόγηση τεχνολογιών υγείας (HTA - Health Technology Assessment) (6 ECTS)
 • Αρχές τιμολόγησης και αποζημίωσης φαρμάκου (6 ECTS)
 • Βασικές αρχές φαρμακευτικού management και πρόσβασης στις αγορές (market access) (4 ECTS)
 • Βασικές αρχές και εφαρμογές πολιτικών υγείας ( 7 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Γ' Εξάμηνο

Μαθήματα υποχρεωτικά

 • Workshop Μεθοδολογίας συγγραφής και δημοσίευσης πρωτότυπης εργασίας: Πρακτική άσκηση σε μικρές ομάδες (2 ECTS)
 • Εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (28 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο