Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. ανέρχονται σε ενενήντα (90).

Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η υποχρεωτική παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε όλα τα μαθήματα τα οποία κατανέμονται στα δύο πρώτα εξάμηνα σπουδών (Α΄ και Β΄). Από αυτά έξι (6) είναι υποχρεωτικά και δύο (2) επιλογής.

Κατά το τρίτο (Γ΄) εξάμηνο των σπουδών απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση ενός σεμιναρίου ή ενός εργαστηρίου που αντιστοιχεί σε έξι (6) πιστωτικές μονάδες (ECTS) και η εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας της οποίας οι πιστωτικές μονάδες (ECTS) ορίζονται σε (24).

Το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών (για Π.Μ.Σ. τριών εξαμήνων) διαμορφώνεται ως εξής:

Α' Εξάμηνο

 • Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας (8 ECTS)
 • Εκπαιδευτική Πολιτική (8 ECTS)
 • Επιμόρφωση, Αξιολόγηση και Επαγγελματική Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών και Στελεχών Εκπαίδευσης (8 ECTS)

ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ 1)

 • Συγκριτική σπουδή εκπαιδευτικών τάσεων (6 ECTS)
 • Διαχείριση σχολικής τάξης (6 ECTS)
 • Κοινωνιολογικά θέματα και κοινωνικά προβλήματα (6 ECTS)
 • Ψυχολογικές δεξιότητες των Στελεχών Εκπαίδευσης (6 ECTS)
 • Ιστορική ανασκόπηση Προγραμμάτων Σπουδών: το παράδειγμα της Γεωγραφίας (6 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

Β' Εξάμηνο

 • Εκπαιδευτική Ηγεσία και Διοίκηση (8 ECTS)
 • Ιστορία και Φιλοσοφία της Εκπαίδευσης (8 ECTS)
 • Ψυχολογία της Εκπαίδευσης: Έρευνα και Εφαρμογές (8 ECTS)

ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ 1)

 • Εναλλακτικές μέθοδοι διδασκαλίας (6 ECTS)
 • Παιδαγωγική του Θεάτρου (6 ECTS)
 • Εφαρμοσμένη Έρευνα στις Κοινωνικές Επιστήμες με έμφαση στην ποιοτική ανάλυση δεδομένων (6 ECTS)
 • Θέματα Νεοελληνικής εκπαίδευσης (6 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

Γ' Εξάμηνο

 • ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (24 ΕCTS)
 • ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ 1) - Εκπαιδευτικής πολιτικής - Επιμόρφωσης, αξιολόγησης και επαγγελματικής ανάπτυξης εκπαιδευτικών και στελεχών εκπαίδευσης - κοινωνιολογικών θεμάτων - Ψυχολογίας της εκπαίδευσης - Προγραμμάτων Σπουδών - Εκπαιδευτικής Ηγεσίας - Ιστορίας της εκπαίδευσης - Μεθόδων διδασκαλίας - Διαχείρισης σχολικής τάξης. (6 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

Κανονισμός Σπουδών

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο