ΠΜΣ Πληροφορική και Εφαρμογές
ΠΜΣ Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής- Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
ΠΜΣ Δίκτυα Επικοινωνιών Νέας Γενιάς και Κατανεμημένα Περιβάλλοντα Εφαρμογών
MBA Food and Agribusiness
Τεχνητή Νοημοσύνη και Οπτική Υπολογιστική- Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
ELGS Postrgraduate Programmes

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. ανέρχονται σε 120 (για Π.Μ.Σ. με διάρκεια φοίτησης τεσσάρων εξαμήνων).

Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η υποχρεωτική παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε όλα τα μαθήματα τα οποία κατανέμονται στα τρία πρώτα εξάμηνα σπουδών (Α΄, Β΄και Γ΄). Από αυτά όλα είναι υποχρεωτικά, δεν υπάρχουν επιλογής.

Κατά το τέταρτο (Δ΄) εξάμηνο των σπουδών απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης που αντιστοιχεί σε 10 πιστωτικές μονάδες και η εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας της οποίας οι πιστωτικές μονάδες (ECTS) ορίζονται σε 30

Το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών (για Π.Μ.Σ. τριών εξαμήνων) διαμορφώνεται ως εξής:

 

Α' Εξάμηνο

 • ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ-ΤΟΚΕΤΟΥ (1 ECTS)
 • ΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΒΟΗΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΤΟΚΕΤΟΥ (1 ECTS)
 • ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΤΟΚΕΤΟΥ (1 ECTS)
 • ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙΣΑΡΙΚΗΣ (1 ECTS)
 • ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΤΟΚΕΤΟΥ (1 ECTS)
 • ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΚΕΤΟΣ ,ΕΜΒΡΥΟΥΛΚΙΑ-ΣΥΚΥΟΥΛΚΙΑ (2 ECTS)
 • ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΓΙΑ ΜΑΙΕΣ (1 ECTS)
 • ΚΑΡΔΙΟΤΟΚΟΓΡΑΦΗΜΑ (2 ECTS)
 • ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΚΑΡΔΙΟΤΟΚΟΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ (3 ECTS)
 • ΒΙΟΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ (3 ECTS)
 • ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΒΙΟΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ (3 ECTS)
 • ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΚΟΜΠΟΛΟΓΙΑ ΦΥΣΙΚΗ (2 ECTS)
 • ΥΠΕΡΗΧΟΙ ΠΡΩΤΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ (3 ECTS)
 • ΥΠΕΡΗΧΟΙ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ (3 ECTS)
 • ΥΠΕΡΗΧΟΙ ΤΡΙΤΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ (3 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Β' Εξάμηνο

 • ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ ΕΜΒΡΥΟΥ (10 ECTS)
 • ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ ΣΚΕΛΕΤΙΚΕΣ, ΚΑΡΔΙΑΣ, ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ, ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (10 ECTS)
 • ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΟΥ, ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (10 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Γ' Εξάμηνο

 • ΓΕΝΕΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ (2 ECTS)
 • ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΡΙΣΩΜΙΑ 21 ΠΡΩΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ (1 ECTS)
 • ΕΛΕΥΘΕΡΟ DNA (1 ECTS)
 • AΜΝΙΟΠΑΡΑΚΕΝΤΙΣΗ-ΛΗΨΗ ΧΟΡΙΑΚΗΣ ΛΑΧΝΗΣ (4 ECTS)
 • ΥΠΕΡΗΧΟΙ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΟΚΕΤΟΥ (1 ECTS)
 • DOPPLER ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ-ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ (4 ECTS)
 • ΣΥΜΒΟΛΗ DOPPLER ΣΤΗΝ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ (2 ECTS)
 • ΤΗΛΕΙΑΤΡΙΚΗ 5 9 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΚΕΤΟΣ (2 ECTS)
 • ΚΟΛΠΙΚΟΣ ΤΟΚΕΤΟΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΙΣΑΡΙΚΗ (2 ECTS)
 • ΛΗΨΗ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΚΕΤΟΥ ΟΞΥΜΕΤΡΙΑ (2 ECTS)
 • ΑΝΤΙΣΥΛΛΗΨΗ (4 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Δ' Εξάμηνο

 • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (30 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο