ΟΠΑ Επιστήμη Δεδομένων
ΟΠΑ Επιστήμη Δεδομένων
Neapolis University

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχονται σε ενενήντα (90). Για την απονομή του Μ.Δ.Ε. απαιτείται η υποχρεωτική παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε 16 υποχρεωτικά μαθήματα του 1ου και 2ου εξαμήνου σπουδών, η παρακολούθηση ενός κύκλου σεμιναρίων του 3ου εξαμήνου, καθώς και η επιτυχής ολοκλήρωση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας του 3ου εξαμήνου.

Αναλυτικά τα μαθήματα κατανέμονται ως εξής:

1° ΕΞΑΜΗΝΟ

 • Μοριακή και Κλινική Βακτηριολογία (Molecular and Clinical Bacteriology) 6 ECTS
 • Μοριακή και Κλινική Ιολογία (Molecular and Clinical Virology) 6 ECTS
 • Μοριακή και Κλινική Μυκητολογία και Παρασιτολογία (Molecular and Clinical Mycology and Parasitology) 5 ECTS
 • Ανοσολογία Λοιμώξεων και Εμβόλια (Immunology of Infectious Diseases and Vaccines) 5 ECTS
 • Παθογενετικοί μηχανισμοί και γενετική ποικιλομορφία (Pathogenetic mechanisms and Genetic variability) 2 ECTS
 • Παθογενετικοί μηχανισμοί και μεταβολισμός (Pathogenetic mechanisms and metabolism) 2 ECTS
 • Καλή Εργαστηριακή Πρακτική και Βιοασφάλεια (Gocd Laboratory Practice and 2 ECTS
 • Κλινικο-Εργαστηριακή Άσκηση (Clinical Laboratory Practical Training) 2 ECTS

ΣΥΝΟΛΟ 1ο ΕΞΑΝΗΜΟΥ ECTS=30

 

2° ΕΞΑΜΗΝΟ

 • Βιοστατιστική και Μοριακή Επιδημιολογία (Biostatistics and Molecular Epidemiology) 5 ECTS
 • Μοριακή Διαγνωστική (Molecular Diagnostics) 5 ECTS
 • Διεθνής Ιατρική - Παγκόσμια Υγεία (International Medicine - Global Health) 5 ECTS
 • Αντιμικροβιακοί Παράγοντες και Ανθεκτικότητα (Antimicrobial Agents and Resistance) 4 ECTS
 • Μεταναστευτική και Τροπική Ιατρική (Immigrant and Tropical Medicine) 3 ECTS
 • Ανθρωποζωονόσοι - η έννοια ‘One Health’ (Ζοοnotic Diseases - the ‘One Health’ 3 ECTS
 • Βιοηθική (Bioethics) 2 ECTS
 • Κλινικο-Εργαστηριακή Άσκηση (ClinicalLaboratory Practical Training) 3 ECTS

ΣΥΝΟΛΟ 2ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ ECTS=30

 

3o ΕΞΑΜΗΝΟ

 • Κύκλος Σεμιναρίων στα θέματα: Σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα (Sexually- transmitted eases), Φυματίωση (Tuberculosis), Ογκογόνοι ιοί (Tumor viruses), Ταξιδιωτική Ιατρική (Travel Medicine), Επανεμφανιζόμενα Λοιμώδη Νοσήματα (Re-emerging infectious diseases), Νόσοι μεταδιδόμενοι από διαβιβαστές (Vector-borne infectious diseases), Επίκαιρα θέματα (Contemporary topics) 10 ECTS
 • Μεταπτυχιακή Διπλωματική εργασία 20 ECTS

ΣΥΝΟΛΟ 3ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ ECTS=30

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 90 ECTS

Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr
European Law and Governance School

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα