Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. ανέρχονται σε 120.

Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτείται: α) η υποχρεωτική παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε όλα τα θεωρητικά μαθήματα, τα οποία κατανέμονται στα τρία πρώτα εξάμηνα σπουδών (Α΄ Β΄ και Γ΄), β) η εκπόνηση και επιτυχής αξιολόγηση της ατομικής εργασίας ανασκόπησης του Α΄ εξαμήνου καθώς και της ομαδικής ερευνητικής εργασίας που αρχίζει στο Β' εξάμηνο και ολοκληρώνεται στο Γ΄ εξάμηνο, γ) η πραγματοποίηση και επιτυχής αξιολόγηση της πρακτικής άσκησης η οποία κατανέμεται στα τρία πρώτα εξάμηνα σπουδών (Α΄ Β΄ και Γ΄) και δ) η εκπόνηση, παρουσίαση και επιτυχής αξιολόγηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας που πραγματοποιείται στο Δ' εξάμηνο. Όλα τα μαθήματα του ΠΜΣ είναι υποχρεωτικά. Στο ΠΜΣ «Κοινωνική Ψυχιατρική» δεν περιλαμβάνονται ειδικεύσεις.

Το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών διαμορφώνεται ως εξής: 

Α' Εξάμηνο

 • Κλινική Ψυχιατρική Ι (με έμφαση σε θέματα Κοινωνικής Ψυχιατρικής) (8 ECTS)
 • Κλινική Παιδοψυχιατρική Ι (με έμφαση σε θέματα Κοινωνικής Ψυχιατρικής) (4 ECTS)
 • Ψυχιατρική Επιδημιολογία Ι (3 ECTS)
 • Ερευνητικός Σχεδιασμός - Στατιστική Ι (3 ECTS)
 • Κοινωνική Ψυχολογία (3 ECTS)
 • Εκπόνηση εργασίας ανασκόπησης (3 ECTS)
 • Πρακτική άσκηση σε Υπηρεσίες Κοινωνικής Ψυχιατρικής (6 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

Β' Εξάμηνο

 • Κλινική Ψυχιατρική II (με έμφαση σε θέματα Κοινωνικής Ψυχιατρικής) (5 ECTS)
 • Κλινική Παιδοψυχιατρική II (με έμφαση σε θέματα Κοινωνικής Ψυχιατρικής) (3 ECTS)
 • Ψυχιατρική Επιδημιολογία II (3 ECTS)
 • Ερευνητικός Σχεδιασμός - Στατιστική II (3 ECTS)
 • Κοινοτική Ψυχιατρική Ι (5 ECTS)
 • Κοινοτική Παιδοψυχιατρική Ι (3 ECTS)
 • Έναρξη εκπόνησης ομαδικής ερευνητικής εργασίας (2 ECTS)
 • Πρακτική άσκηση σε Υπηρεσίες Κοινωνικής Ψυχιατρικής (6 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

Γ' Εξάμηνο

 • Κοινοτική Ψυχιατρική II (7 ECTS)
 • Κοινοτική Παιδοψυχιατρική II (3 ECTS)
 • Ψυχιατρικές Θεραπείες (με έμφαση σε θέματα Κοινωνικής Ψυχιατρικής) (5 ECTS)
 • Επείγουσες ψυχιατρικές καταστάσεις (2 ECTS)
 • Δικαστική Ψυχιατρική (2 ECTS)
 • Ψυχιατρική Δεοντολογία (2 ECTS)
 • Ολοκλήρωση εκπόνησης ομαδικής ερευνητικής εργασίας (3 ECTS)
 • Πρακτική άσκηση σε υπηρεσίες Κοινωνικής Ψυχιατρικής (6 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

Δ' Εξάμηνο

 • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (υποχρεωτική) (30 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων ECTS του ΠΜΣ: 120

Κανονισμός Σπουδών 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο