Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. ανέρχονται σε 120.

Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτείται: α) η υποχρεωτική παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε όλα τα θεωρητικά μαθήματα, τα οποία κατανέμονται στα τρία πρώτα εξάμηνα σπουδών (Α΄ Β΄ και Γ΄), β) η εκπόνηση και επιτυχής αξιολόγηση της ατομικής εργασίας ανασκόπησης του Α΄ εξαμήνου καθώς και της ομαδικής ερευνητικής εργασίας που αρχίζει στο Β' εξάμηνο και ολοκληρώνεται στο Γ΄ εξάμηνο, γ) η πραγματοποίηση και επιτυχής αξιολόγηση της πρακτικής άσκησης η οποία κατανέμεται στα τρία πρώτα εξάμηνα σπουδών (Α΄ Β΄ και Γ΄) και δ) η εκπόνηση, παρουσίαση και επιτυχής αξιολόγηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας που πραγματοποιείται στο Δ' εξάμηνο. Όλα τα μαθήματα του ΠΜΣ είναι υποχρεωτικά. Στο ΠΜΣ «Κοινωνική Ψυχιατρική» δεν περιλαμβάνονται ειδικεύσεις.

 

Α' Εξάμηνο

 • Κλινική Ψυχιατρική Ι (με έμφαση σε θέματα Κοινωνικής Ψυχιατρικής) (8 ECTS)
 • Κλινική Παιδοψυχιατρική Ι (με έμφαση σε θέματα Κοινωνικής Ψυχιατρικής) (4 ECTS)
 • Ψυχιατρική Επιδημιολογία Ι (3 ECTS)
 • Ερευνητικός Σχεδιασμός - Στατιστική Ι (3 ECTS)
 • Κοινωνική Ψυχολογία (3 ECTS)
 • Εκπόνηση εργασίας ανασκόπησης (3 ECTS)
 • Πρακτική άσκηση σε Υπηρεσίες Κοινωνικής Ψυχιατρικής (6 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Β' Εξάμηνο

 • Κλινική Ψυχιατρική II (με έμφαση σε θέματα Κοινωνικής Ψυχιατρικής) (5 ECTS)
 • Κλινική Παιδοψυχιατρική II (με έμφαση σε θέματα Κοινωνικής Ψυχιατρικής) (3 ECTS)
 • Ψυχιατρική Επιδημιολογία II (3 ECTS)
 • Ερευνητικός Σχεδιασμός - Στατιστική II (3 ECTS)
 • Κοινοτική Ψυχιατρική Ι (5 ECTS)
 • Κοινοτική Παιδοψυχιατρική Ι (3 ECTS)
 • Έναρξη εκπόνησης ομαδικής ερευνητικής εργασίας (2 ECTS)
 • Πρακτική άσκηση σε Υπηρεσίες Κοινωνικής Ψυχιατρικής (6 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Γ' Εξάμηνο

 • Κοινοτική Ψυχιατρική II (7 ECTS)
 • Κοινοτική Παιδοψυχιατρική II (3 ECTS)
 • Ψυχιατρικές Θεραπείες (με έμφαση σε θέματα Κοινωνικής Ψυχιατρικής) (5 ECTS)
 • Επείγουσες ψυχιατρικές καταστάσεις (2 ECTS)
 • Δικαστική Ψυχιατρική (2 ECTS)
 • Ψυχιατρική Δεοντολογία (2 ECTS)
 • Ολοκλήρωση εκπόνησης ομαδικής ερευνητικής εργασίας (3 ECTS)
 • Πρακτική άσκηση σε υπηρεσίες Κοινωνικής Ψυχιατρικής (6 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Δ' Εξάμηνο

 • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (υποχρεωτική) (30 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr
eduguide App

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα