ΠΜΣ Βιοϊατρικής - Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
ΠΜΣ Βιοϊατρικής - Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. ανέρχονται σε 90.

Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η υποχρεωτική παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε όλα τα μαθήματα, τα οποία κατανέμονται στα δύο πρώτα εξάμηνα σπουδών (Α’ και Β’). Από αυτά πέντε είναι υποχρεωτικά και ένα επιλογής (Ε).

Κατά το τρίτο (Γ’) εξάμηνο των σπουδών απαιτείται η εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ Α’ Κλασική Φιλολογία

Α' Εξάμηνο 

 • Ποιητικά Κείμενα Ι (10 ECTS)
 • Πεζογραφικά Κείμενα Ι (10 ECTS)
 • Παπυρολογία, Παλαιογραφία και Κριτική των Κειμένων (10 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Β' Εξάμηνο 

 • Ποιητικά Κείμενα II (10 ECTS)
 • Πεζογραφικά Κείμενα II (10 ECTS)
 • Εξειδικευμένα Θέματα (10 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Γ' Εξάμηνο

 • ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (30 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ Β’ Βυζαντινή Φιλολογία - Παλαιογραφία

Α' Εξάμηνο 

 • Βυζαντινά ποιητικά κείμενα (10 ECTS)
 • Βυζαντινά πεζογραφικά κείμενα (10 ECTS)
 • Παλαιογραφία Ι (10 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Β' Εξάμηνο 

 • Παλαιογραφία II (10 ECTS)
 • Κριτική των κειμένων και τεχνική των εκδόσεων (10 ECTS)
 • Εξειδικευμένα Θέματα (10 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Γ' Εξάμηνο

 • ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (30 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ Γ’ Νεοελληνική Φιλολογία

Α' Εξάμηνο 

 • Μεθοδολογία της έρευνας (10 ECTS)
 • Λογοτεχνία και Γραμματεία (απαρχές - τέλος του 18ου αιώνα) (10 ECTS)
 • Λογοτεχνία και Γραμματεία (19ος_ 21ος αιώνας) (10 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Β' Εξάμηνο 

 • Εφαρμογές Θεωρίας της Λογοτεχνίας (10 ECTS)
 • Ζητήματα Συγκριτικής Γραμματολογίας (10 ECTS)
 • Ειδικά ερευνητικά θέματα και προβλήματα της Νεοελληνικής Φιλολογίας (10 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Γ' Εξάμηνο

 • ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (30 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Οι πιστωτικές μονάδες του κάθε μαθήματος είναι 10, ενώ της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (Μ.Δ.Ε.) είναι 30 σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 3374/2005. Κάθε ECTS αντιστοιχεί σε 25 ώρες φόρτου εργασίας.

Η γλώσσα της διδασκαλίας των μαθημάτων είναι η ελληνική. Η γλώσσα εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας είναι η ελληνική ή, με σύμφωνη γνώμη της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής και με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, δύναται να είναι η αγγλική, γαλλική, γερμανική, ισπανική, ιταλική.

Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο