Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. ανέρχονται σε ενενήντα (90).

Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η υποχρεωτική παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε όλα τα μαθήματα τα οποία κατανέμονται στα δύο πρώτα εξάμηνα σπουδών (Α΄ και Β΄). Κατά το τρίτο (Γ΄) εξάμηνο των σπουδών η εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας της οποίας οι πιστωτικές μονάδες (ECTS) ορίζονται σε τριάντα (30).

Το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών (για Π.Μ.Σ. τριών εξαμήνων) διαμορφώνεται ως εξής:

Α` Εξάμηνο

  • Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας (7,5 ECTS)
  • Κλιματική αλλαγή: μέθοδοι κλιματικής ανάλυσης, συνέπειες και απόκριση φυσικών οικοσυστημάτων (7,5 ECTS)
  • Οικολογία και Διαχείριση της Βόσκησης (7,5 ECTS)
  • Καταγραφή και Παρακολούθηση – Ανάλυση Δεδομένων Χερσαίων Οικοσυστημάτων (7,5 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Β` Εξάμηνο

  • Μέθοδοι Αποκατάστασης – Δασικές Εργασίες και Διατήρηση Εδαφικών Πόρων σε Διαταραγμένα Οικοσυστήματα (7,5 ECTS)
  • Χειρισμοί Δασών και Ανόρθωση Δασικών Οικοσυστημάτων (7,5 ECTS)
  • Διαχειριστικά Μέτρα για τη Διατήρηση και Εξέλιξη των Οικοσυστημάτων, Μελέτες Αποκατάστασης και Σχέδια Διατήρησης (7,5 ECTS)
  • Αποκατάσταση Εδαφών και Επανεγκατάστασης της Βλάστησης σε Διαταραγμένες Περιοχές (7,5 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Γ` Εξάμηνο

  • ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (30 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο