Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Για την απονομή του ΔΜΣ απαιτείται η συγκέντρωση 120 Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) μέσα από τη συμμετοχή του/της φοιτητή/ήτριας στο σύνολο των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του Προγράμματος, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο Πρόγραμμα Σπουδών. Το σύνολο των 120 Πιστωτικών Μονάδων κατανέμεται ως εξής:

Τριάντα (30) στο πρώτο εξάμηνο, τριάντα (30) στο δεύτερο εξάμηνο, τριάντα (30) στο τρίτο εξάμηνο και τριάντα (30) στο τέταρτο εξάμηνο στο οποίο εκπονείται η διπλωματική μεταπτυχιακή εργασία.
Ειδικότερα, για την απόκτηση του ΔΜΣ ο/η φοιτητής/ήτρια είναι υποχρεωμένος/η:

1. να συμμετάσχει επιτυχώς σε έξι (6) μαθήματα συνολικά κατά τα τρία (3) πρώτα εξάμηνα σπουδών, ήτοι σε δύο (2) μαθήματα ανά εξάμηνο σπουδών, τα οποία αντιστοιχούν σε 90 ECTS συνολικά (15 ECTS ανά μάθημα) και

2. να συντάξει, να παραδώσει και να παρουσιάσει προφορικά και δημοσίως μία μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία (30 ECTS).

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Στο πρώτο εξάμηνο δηλώνονται δύο (2) μαθήματα υποχρεωτικά από την περιοχή «Ιστορία και Θεωρία της Τέχνης και της Αρχιτεκτονικής» (15 ECTS το καθένα, σύνολο 30 ECTS).

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Στο δεύτερο εξάμηνο δηλώνονται δύο (2) μαθήματα υποχρεωτικά:
i) ένα (1) μάθημα (15 ECTS) από την περιοχή «Ιστορία και Θεωρία της Τέχνης και της Αρχιτεκτονικής» (Μ ΙΣΘΕΤΑ),
ii) ένα (1) μάθημα (15 ECTS) από την περιοχή «Φιλοσοφία της Τέχνης και Ανθρωπιστικές Επιστήμες», υποπεριοχή «Ανθρωπιστικές Επιστήμες» (Μ ΦΙΤΑΕ ΑΕ).

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Στο τρίτο εξάμηνο δηλώνονται δύο (2) μαθήματα:
i) ένα (1) μάθημα υποχρεωτικό (15 ECTS) από την περιοχή «Φιλοσοφία της Τέχνης και Ανθρωπιστικές Επιστήμες», υποπεριοχή «Φιλοσοφία της Τέχνης» (Μ ΦΙΤΑΕ ΦΙ),
ii) ένα (1) μάθημα ελεύθερης επιλογής (15 ECTS) το οποίο μπορεί να ανήκει σε οποιαδήποτε από τις δύο γνωστικές περιοχές του ΠΜΣ, «Ιστορία και Θεωρία της Τέχνης και της Αρχιτεκτονικής» (Μ ΙΣΘΕΤΑ) και «Φιλοσοφία της Τέχνης και Ανθρωπιστικές Επιστήμες» (Μ ΦΙΤΑΕ).

Δ` ΕΞΑΜΗΝΟ

Μεταπτυχιακή Διπλωματική εργασία (30 ECTS).


Παρατίθεται ενδεικτικός κατάλογος των μαθημάτων:

 • Μεθοδολογία έρευνας (15 ECTS)
 • Το Μοντέρνο Κίνημα της αρχιτεκτονικής στην Ευρώπη: τεκμηρίωση, φιλολογία και ιστορία της κριτικής (ΙΣΘΕΤΑ) (15 ECTS)
 • Ιστορία και εξέλιξη της αρχιτεκτονικής των μουσείων (ΙΣΘΕΤΑ) (15 ECTS)
 • Περί του τόπου: αλλεπάλληλοι κατοπτρισμοί. Ο «τόπος» στη φαινομενολογία, την αρχιτεκτονική θεωρία και τη φιλοσοφική αισθητική (ΙΣΘΕΤΑ) (15 ECTS)
 • Η σύγχρονη τέχνη και ο όψιμος μεταπόλεμος (ΙΣΘΕΤΑ) (15 ECTS)
 • Η τέχνη στην Ελλάδα τη μεταπολεμική περίοδο (ΙΣΘΕΤΑ) (15 ECTS)
 • Καλλιτεχνικοί θεσμοί και η ιστορία της τέχνης: το Salon (ΙΣΘΕΤΑ) (15 ECTS)
 • Η ιστορία των εκθέσεων και τα θεμέλια της μοντέρνας τέχνης: από το Salon στην «Κριτική των θεσμών» (ΙΣΘΕΤΑ) (15 ECTS)
 • Βυζάντιο: τέχνη και πολιτισμός (ΙΣΘΕΤΑ) (15 ECTS)
 • Σύγχρονες ερευνητικές προσεγγίσεις στην τέχνη του Βυζαντίου και του Δυτικού Μεσαίωνα (ΙΣΘΕΤΑ) (15 ECTS)
 • Αναγέννηση και Μπαρόκ (ΙΣΘΕΤΑ) (15 ECTS)
 • Rubens: θεματικές επιλογές (ΙΣΘΕΤΑ) (15 ECTS)
 • Ιστοριογραφικές προσεγγίσεις στη ζωγραφική τέχνη του 17ου αιώνα (ΙΣΘΕΤΑ) (15 ECTS)
 • Τέχνη και όραση: Μεθοδολογίες της ιστορίας της τέχνης (ΙΣΘΕΤΑ) (15 ECTS)
 • Τέλη 19ου και αρχές 20ού αιώνα στην Ελλάδα: κοιτάζοντας κείμενα και διαβάζοντας εικόνες (ΙΣΘΕΤΑ) (15 ECTS)
 • Τεχνολογίες του βλέμματος στο δυτικό κόσμο (18ος-20ός αιώνας) (ΙΣΘΕΤΑ) (15 ECTS)
 • Ζητήματα ιστορίας και θεωρίας της φωτογραφίας (δεκαετία του 1960-σήμερα) (ΙΣΘΕΤΑ) (15 ECTS)
 • Ζητήματα νεοελληνικής τέχνης (ΙΣΘΕΤΑ) (15 ECTS)
 • Ζητήματα μοντέρνας τέχνης (ΙΣΘΕΤΑ) (15 ECTS)
 • Ζητήματα αρχαίας τέχνης (ΙΣΘΕΤΑ) (15 ECTS)
 • Οι αισθήσεις στην αισθητική (ΦΙΤΑΕ) (15 ECTS)
 • Τέχνη και φύση (ΦΙΤΑΕ) (15 ECTS)
 • Το υψηλό και το ανοίκειο στην αισθητική, στη λογοτεχνία και στις εικαστικές τέχνες (ΦΙΤΑΕ) (15 ECTS)
 • Η «φαινομενολογική στροφή» της αισθητικής θεωρίας: μια κριτική αποτίμηση (ΦΙΤΑΕ) (15 ECTS)
 • Γιατί μας ενδιαφέρει η Ιστορία; (ΦΙΤΑΕ) (15 ECTS)
 • Οι Ελληνίδες και η γραφή (εικαστική-λογοτεχνική) 1810- 1880 (ΦΙΤΑΕ) (15 ECTS)
 • Η καλλιτεχνική έκφραση ως τρόπος πρόσβασης στη θεώρηση του πεδίου της τέχνης (ΦΙΤΑΕ) (15 ECTS)
 • Η μαθητεία της τέχνης (ΦΙΤΑΕ) (15 ECTS)
 • Τέχνες και ιστορία (ΦΙΤΑΕ) (15 ECTS)
 • Ζητήματα θεωρίας και μεθοδολογίας στην ιστορία (ΦΙΤΑΕ) (15 ECTS)
 • Συγκριτικές προσεγγίσεις τέχνης και λογοτεχνίας 1 (ΦΙΤΑΕ) (15 ECTS)
 • Συγκριτικές προσεγγίσεις τέχνης και λογοτεχνίας 2 (ΦΙΤΑΕ) (15 ECTS)
 • Τέχνη, δίκαιο και ανθρώπινα δικαιώματα (ΦΙΤΑΕ) (15 ECTS)
 • ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (30 ECTS)

Τροποποίηση του προγράμματος σπουδών και ανακατανομή μεταξύ των εξαμήνων μπορεί να επέλθει με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων και με αναφορά στον Κανονισμό του ΠΜΣ.

Οδηγός Σπουδών

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο