Για την απονομή του ΔΜΣ απαιτείται η συγκέντρωση 120 Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) μέσα από τη συμμετοχή του φοιτητή στο σύνολο των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του Προγράμματος, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο πρόγραμμα σπουδών. Το σύνολο των 120 Πιστωτικών Μονάδων κατανέμεται ως εξής:

Τριάντα (30) στο πρώτο εξάμηνο, τριάντα (30) στο δεύτερο εξάμηνο, τριάντα (30) στο τρίτο εξάμηνο και τριάντα (30) στο τέταρτο εξάμηνο στο οποίο εκπονείται η διπλωματική μεταπτυχιακή εργασία.

Το πρόγραμμα των μαθημάτων αποτελείται από σεμιναριακά μαθήματα. Ως γλώσσα διδασκαλίας των μα- θημάτων ορίζεται η ελληνική.

Για την απόκτηση του ΔΜΣ ο φοιτητής είναι υποχρεωμένος:

1. να συμμετάσχει επιτυχώς σε εννέα (9) μαθήματα συνολικά κατά τα τρία (3) πρώτα εξάμηνα σπουδών, ήτοι σε τρία (3) μαθήματα ανά εξάμηνο σπουδών, και

2. να εκπονήσει και να εκθέσει μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία που απαρτίζεται από την δημιουργία εικαστικού έργου και γραπτή εργασία θεωρητικής υποστήριξης (30 ECTS).

 

Α' Εξάμηνο 

Στο πρώτο εξάμηνο δηλώνονται τρία (3) θεωρητικά μαθήματα εκ των οποίων δύο (2) υποχρεωτικά και ένα (1) κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό (30 ECTS συνολικά).     

 • Εργαστήρια: Εικαστικές πρακτικές (Studio practices) (15 ECTS).
 • Ένα (1) μάθημα από την περιοχή «Ιστορία και Θεωρία της Τέχνης» (5 ECTS).
 • Ένα (1) μάθημα από την περιοχή «Θεωρία του χώρου και θεωρία της εικόνας» (5 ECTS).
 • Μεθοδολογία έρευνας (2 ECTS).*
 • Μάθημα επιλογής από τα προσφερόμενα (3 ECTS)

 

Β' Εξάμηνο 

Στο δεύτερο εξάμηνο δηλώνονται τρία (3) θεωρητικά μαθήματα εκ των οποίων δύο (2) υποχρεωτικά και ένα (1) κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό (30 ECTS συνολικά).

 • Εργαστήρια: Εικαστικές πρακτικές (Studio practices) (15 ECTS).
 • Ένα (1) μάθημα από την περιοχή «Ιστορία και Θεωρία της Τέχνης» (5 ECTS).
 • Ένα (1) μάθημα από την περιοχή «Θεωρία του χώρου και θεωρία της εικόνας» (5 ECTS).
 • Επαγγελματικές και επιμελητικές πρακτικές (2 ECTS).*
 • Μάθημα επιλογής από τα προσφερόμενα (3 ECTS).

 

Γ' Εξάμηνο 

Στο τρίτο εξάμηνο δηλώνονται τρία (3) θεωρητικά μαθήματα εκ των οποίων δύο (2) υποχρεωτικά και ένα (1) κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό (30 ECTS συνολικά).

 • Εργαστήρια: Εικαστικές πρακτικές (Studio practices) (15 ECTS).
 • Ένα (1) μάθημα από την περιοχή «Ιστορία και Θεωρία της Τέχνης» (5 ECTS).
 • Ένα (1) μάθημα από την περιοχή «Θεωρία του χώρου και θεωρία της εικόνας» (5 ECTS).
 • Μάθημα επιλογής από τα προσφερόμενα (3 ECTS).
 • Ανάθεση διδακτικού έργου (2 ECTS) (υποχρεωτική συμμετοχή επί ένα εξάμηνο στις διδακτικές διαδικασίες ενός εργαστηρίου ή εργαστηριακού μαθήματος του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών).

 

Δ' Εξάμηνο

Μεταπτυχιακή Διπλωματική εργασία (30 ECTS)

 • Εικαστικό έργο - έκθεση (20 ECTS).
 • Θεωρητική υποστήριξη (10 ECTS).

 

* Τα μικρής διαρκείας σεμιναριακά μαθήματα του Α’ και Β’ εξαμήνου, «Μεθοδολογία έρευνας» και «Επαγγελματικές και επιμελητικές πρακτικές», είναι υποχρεωτικά.

Παρατίθεται ενδεικτικός κατάλογος των μαθημάτων:

 • ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: Η ΠΟΡΕΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ) (2 ECTS)
 • ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (1960 – 1970): ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΙΝΙΜΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΤΕΧΝΗ – ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΚΕΙΜΕΝΑ (ΙΣΘΕΤ) (5 ECTS)
 • Η ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ, ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΗ: ΑΠΟ ΤΟΝ GROYS ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ, ΣΤΟΝ BOURRIAUD ΚΑΙ ΤΟΝ COURBET. (ΙΣΘΕΤ) (3 ECTS)
 • ΟΙ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΕΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΑΚΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ (ΙΣΘΕΤ) (3 ECTS)
 • Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΕΓΑΛΟΥΣ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥΣ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ (ΙΣΘΕΤ) (5 ECTS)
 • OI ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ (ΙΣΘΕΤ) (5 ECTS) 
 • Η ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ (ΘΕΧΩΕΙ) (3 ECTS)
 • ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ: Η ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ ΄60 ΚΑΙ Η ΕΚΡΗΞΗ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (ΙΣΘΕΤ) (5 ECTS)
 • Ο ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ Η ΤΕΧΝΗ: ΔΙΑΤΟΠΙΣΕΙΣ / ΑΝΤΗΧΗΣΕΙΣ (ΘΕΧΩΕΙ) (5 ECTS)
 • ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ: ΟΙ ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ (ΙΣΘΕΤ) (5 ECTS)
 • Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΘΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ (ΙΣΘΕΤ) (3 ECTS)
 • ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ: «Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΤΑ ΤΟ ΄50, ΜΕΤΑ ΤΗΝ «ΑΦΑΙΡΕΣΗ», ΜΕΤΑ ΤΟ ΜΟΝTΕΡΝΙΣΜΟ» (ΙΣΘΕΤ) (5 ECTS) 
 • ΔΙΕΡΕΥΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝH (ΙΣΘΕΤ) (3 ECTS)
 • ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙ-ΤΕΧΝΗ ΣΤΟ PROJECT: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 1960. (ΙΣΘΕΤ) (5 ECTS)
 • ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΟΥΜΕΝΗ ΕΙΚΟΝΑ ΣΤΗ ΒΙΝΤΕΟΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΜΙΑΣ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΘΕΧΩΕΙ) (5 ECTS) 
 • Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΩΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΩΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ) (3 ECTS)
 • ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ 1960 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ (ΙΣΘΕΤ) (5 ECTS)
 • ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΩΣ ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (ΙΣΘΕΤ) (5 ECTS)
 • Ο ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ Η ΤΕΧΝΗ: ΤΕΧΝΕΣ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ, ΧΩΡΟΙ (ΘΕΧΩΕΙ) (3 ECTS) 
 • ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΚΟΠΙΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΙΣΘΕΤ) (3 ECTS) 
 • Η ΠΟΛΗ ΩΣ ΑΡΧΕΙΟ: ΚΕΝΑ – ΕΡΕΙΠΙΑ – ΙΧΝΗ - ΜΝΗΜΕΙΑ (ΘΕΧΩΕΙ) (5 ECTS)
 • ΜΕΤΑΞΥ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΗΣ: ΚΗΠΟΣ, ΤΟΠΙΟ, LAND ART (ΘΕΧΩΕΙ) (3 ECTS)
 • Η ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΤΟΥ ΥΨΗΛΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΕΙΟΥ ΣΤΙΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ (ΙΣΘΕΤ) (5 ECTS)
 • Η ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ PERFORMANS (ΙΣΘΕΤ) (5 ECTS)
 • ΓΙΑΤΙ ΜΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ Η ΙΣΤΟΡΙΑ; (ΙΣΘΕΤ) (5 ECTS)
 • ΤΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΕΣΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΤΕΡΝΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ: ΣΥΝΕΧΕΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ (ΙΣΘΕΤ) (3 ECTS)
 • Η ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΟ: ΑΠΟ ΤΟΝ WARBURG ΣΤΟΝ RICHTER (ΙΣΘΕΤ) (5 ECTS)
 • Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΓΛΥΠΤΙΚΗΣ: ΑΠΟ ΤΟΝ 19ο ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ (ΙΣΘΕΤ) (5 ECTS)
 • ΤΕΧΝH ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ (ΙΣΘΕΤ) (3 ECTS)
 • ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΗΝ IN SIΤU ΠΡΑΚΤΙΚΗ (ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ) (3 ECTS)
 • ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ: ΑΠΟ ΤΟΝ PICASSO ΣΤΟΝ AI WEIWEI (ΙΣΘΕΤ) (3 ECTS)
 • ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ: ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΙΝΙΜΑΛΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΙΣΘΕΤ 5
 • ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ (ΙΣΘΕΤ) (3 ECTS)
 • ΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ Η ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ (ΙΣΘΕΤ) (3 ECTS)
 • ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΟΛΟΓΙΑ: ΘΕΩΡΙΕΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΜΑΤΟΣ ΕΙΚΟΝΑΣ (BILDAKT) (ΘΕΧΩΕΙ) (5 ECTS)
 • ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΟΛΟΓΙΑ: ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΩΡΟ- ΕΙΚΟΝΑΣ (BILDRAUM) (ΘΕΧΩΕΙ) (5 ECTS)
 • Ανάθεση διδακτικού έργου (ΕΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ) (2 ECTS)
 • ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (30 ECTS)

 

Τροποποίηση του προγράμματος σπουδών και ανακατανομή μεταξύ των εξαμήνων μπορεί να επέλθει με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων και με αναφορά στον Κανονισμό του ΠΜΣ.

Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr
Public Policy and Management

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα