Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ). είναι ενενήντα (90).

Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει τέσσερα (4) υποχρεωτικά μαθήματα στο πρώτο (Α’ ) εξάμηνο και πέντε (5) υποχρεωτικά μαθήματα στο δεύτερο (Β’ ) εξάμηνο, ενώ στο τρίτο (Γ’ ) εξάμηνο θα πραγματοποιείται η εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (Μ.Δ.Ε.). Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί/-ές φοιτητές/-τριες υποχρεούνται σε α) παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση των διδασκόμενων μαθημάτων, β) παρακολούθηση κλινικής εργαστηριακής έρευνας και κλινικών περιστατικών και γ) εκπόνηση Μ.Δ.Ε., η οποία μπορεί να είναι εργασία ανασκόπησης ή ερευνητική.

Ως γλώσσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ. ορίζεται η ελληνική. Η γλώσσα εκπόνησης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας είναι η ελληνική, εκτός των τεκμηριωμένων περιπτώσεων, που δύναται να είναι και η αγγλική.

Το Πρόγραμμα Σπουδών θα δημοσιευθεί μετά τη δημοσίευση του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο