Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ) είναι εβδομήντα πέντε (75). Συγκεκριμένα, για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. οι μεταπτυχιακοί/-ές φοιτητές/-τριες, πρέπει να συγκεντρώσουν:

  • Εξήντα (60) ECTS από την επιτυχή παρακολούθηση στα προσφερόμενα μαθήματα, τη συμμετοχή στις υποχρεωτικές πρακτικές παρακολουθήσεις των κλινικών περιστατικών και την έναρξη της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (Μ.Δ.Ε.).
  • Δέκα πέντε (15) ECTS από την ολοκλήρωση και παρουσίαση της Μ.Δ.Ε.

Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ., ο/η μεταπτυχιακός/-ή φοιτητής/-τρια θα πρέπει να έχει παρακολουθήσει και εξετασθεί επιτυχώς σε δέκα (10) μαθήματα, πέντε (5) υποχρεωτικά στο πρώτο (Α’ ) εξάμηνο σπουδών και πέντε (5) υποχρεωτικά στο δεύτερο (Β’ ) εξάμηνο σπουδών, και να έχει ολοκληρώσει την εκπόνηση της Μ.Δ.Ε. του/της κατά τη θερινή περίοδο.

Η παρακολούθηση όλων των μαθημάτων του Π.Μ.Σ., η ενεργός συμμετοχή στα εργαστήρια, στις ερευνητικές δραστηριότητες, στα σεμινάρια, και στις πρακτικές ασκήσεις είναι υποχρεωτική.

Ως γλώσσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ. ορίζεται η ελληνική και ως γλώσσα εκπόνησης της Μ.Δ.Ε. ορίζεται η ελληνική ή η αγγλική, σε τεκμηριωμένες περιπτώσεις, μετά από έγκριση της Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρικής.

Το Πρόγραμμα Σπουδών θα δημοσιευθεί μετά την δημοσίευση του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα
Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο