Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. οι φοιτητές υποχρεούνται στη συμπλήρωση εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες ECTS, με την επιτυχή παρακολούθηση εννέα (9) υποχρεωτικών μαθημάτων - σεμιναρίων και τη συγγραφή Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ως εξής:

 

Α' Εξάμηνο

  • Θεωρητική Συστηματική Φιλοσοφία Ι (10 ECTS)
  • Πρακτική Συστηματική Φιλοσοφία Ι (10 ECTS)
  • Φιλοσοφία της Τέχνης και της Τεχνολογίας Ι (10 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Β' Εξάμηνο

  • Θεωρητική Συστηματική Φιλοσοφία ΙΙ (10 ECTS)
  • Πρακτική Συστηματική Φιλοσοφία ΙΙ (10 ECTS)
  • Φιλοσοφία της Τέχνης και της Τεχνολογίας ΙΙ (10 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Γ' Εξάμηνο 

  • Θεωρητική Συστηματική Φιλοσοφία ΙΙΙ (10 ECTS)
  • Πρακτική Συστηματική Φιλοσοφία ΙΙΙ (10 ECTS)
  • Φιλοσοφία της Τέχνης και της Τεχνολογίας ΙΙΙ (10 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Δ' Εξάμηνο

  • Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (30 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο