Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. οι φοιτητές υποχρεούνται στη συμπλήρωση εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες ECTS, με την επιτυχή παρακολούθηση εννέα (9) υποχρεωτικών μαθημάτων - σεμιναρίων και τη συγγραφή Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ως εξής:

 

Α' Εξάμηνο

  • Θεωρητική Συστηματική Φιλοσοφία Ι (10 ECTS)
  • Πρακτική Συστηματική Φιλοσοφία Ι (10 ECTS)
  • Φιλοσοφία της Τέχνης και της Τεχνολογίας Ι (10 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Β' Εξάμηνο

  • Θεωρητική Συστηματική Φιλοσοφία ΙΙ (10 ECTS)
  • Πρακτική Συστηματική Φιλοσοφία ΙΙ (10 ECTS)
  • Φιλοσοφία της Τέχνης και της Τεχνολογίας ΙΙ (10 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Γ' Εξάμηνο 

  • Θεωρητική Συστηματική Φιλοσοφία ΙΙΙ (10 ECTS)
  • Πρακτική Συστηματική Φιλοσοφία ΙΙΙ (10 ECTS)
  • Φιλοσοφία της Τέχνης και της Τεχνολογίας ΙΙΙ (10 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Δ' Εξάμηνο

  • Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (30 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα