Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Το Π.Μ.Σ. Σχολική Ψυχολογία» είναι πρόγραμμα πλήρους φοίτησης διάρκειας τεσσάρων εξαμήνων και οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Σχολική Ψυχολογία» με δύο ειδικεύσεις:

1. Σχολική Ψυχολογία

2. Εφαρμογές της Ψυχολογίας στην Εκπαίδευση

Τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου ξεκινούν την 1η Οκτωβρίου και ολοκληρώνονται στις 31 Ιανουαρίου (συμπεριλαμβανομένης της εξεταστικής περιόδου), ενώ τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου ξεκινούν στις 15 Φεβρουαρίου και ολοκληρώνονται στις 15 Ιουνίου (συμπεριλαμβανομένης της εξεταστικής περιόδου).

Γλώσσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ. είναι η ελληνική, εκτός των περιπτώσεων κατά τις οποίες καλούνται μέλη Δ.Ε.Π. αλλοδαπών πανεπιστημίων για διαλέξεις ή σεμινάρια, οπότε η διδασκαλία δύναται να γίνεται στα αγγλικά. Η επιτυχής ολοκλήρωση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών που οδηγεί στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών συνίσταται:

Για την ειδίκευση «Σχολική Ψυχολογία»: - Στην παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση σε έξι (6) υποχρεωτικά μαθήματα και ένα (1) κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα που ισοδυναμούν με εβδομήντα (70) πιστωτικές μονάδες (ECTS). - Εκπόνηση και επιτυχή ολοκλήρωση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας η οποία εκπονείται κατά τη διάρκεια του 3ου και 4ου εξαμήνου φοίτησης και ισοδυναμεί με είκοσι (20) πιστωτικές μονάδες (ECTS). - Επιτυχή ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκηση, διάρκειας 800 ωρών η οποία εκπονείται κατά τη διάρκεια του 3ου και 4ου εξαμήνου φοίτησης και ισοδυναμεί με τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Για την ειδίκευση «Εφαρμογές της Ψυχολογίας στην Εκπαίδευση» - Στην παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση σε δέκα (10) υποχρεωτικά μαθήματα που ισοδυναμούν με εκατό (100) πιστωτικές μονάδες (ECTS). - Εκπόνηση και επιτυχή ολοκλήρωση Σχεδίου Εργασίας/Παρέμβασης (project) το οποίο εκπονείται κατά τη διάρκεια του 4ου εξαμήνου φοίτησης και ισοδυναμεί με είκοσι (20) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Συνολικά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών αντιστοιχούν εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS) που ισοδυναμούν με 30 πιστωτικές μονάδες ECTS φόρτου εργασίας ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο στην κάθε ειδίκευση.

Η κατανομή τους ορίζεται ως εξής:

 

Ειδίκευση «Σχολική Ψυχολογία»

Α' Εξάμηνο

 • Νευρο-Αναπτυξιακές Διαταραχές (10 ECTS)
 • Ψυχοπαθολογία και Δυσκολίες Μάθησης και Συμπεριφοράς Παιδιών και Εφήβων (10 ECTS)
 • Σύγχρονα Θέματα Εκπαιδευτικής και Σχολικής Ψυχολογίας (10 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

 

Β' Εξάμηνο 

 • Προηγμένες Μέθοδοι στην Ψυχολογική Έρευνα (10 ECTS)
 • Αξιολόγηση μαθησιακών και συμπεριφορικών δυσκολιών (10 ECTS)
 • Προηγμένες Στατιστικές Μέθοδοι Επεξεργασίας Εμπειρικών Δεδομένων (10 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

 

Γ' Εξάμηνο 

 • Επιλογή Θέματος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας – Ανασκόπηση βιβλιογραφίας (10 ECTS)
 • Πρακτική Άσκηση (10 ECTS)

Ένα (1) κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα:

 • Σύνδεση Σχολείου-Οικογένειας (10 ECTS)
 • Ανάπτυξη και Κοινωνικοπολιτισμικό Περιβάλλον (10 ECTS)
 • Συμβουλευτική στο Σχολείο. Δεξιότητες Συμβουλευτικής (10 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

 

Δ' Εξάμηνο 

 • Συλλογή Δεδομένων, Ανάλυση και Συγγραφή της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (10 ECTS)
 • Πρακτική Άσκηση (20 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

 

Ειδίκευση «Εφαρμογές της Ψυχολογίας στην Εκπαίδευση»

Α' Εξάμηνο

 • Αναπτυξιακή Ψυχολογία (10 ECTS)
 • Κοινωνιολογικές Προσεγγίσεις της Εκπαίδευσης: Σύγχρονοι Προβληματισμοί και Επίκαιρα Ζητήματα (10 ECTS)
 • Σύγχρονα Θέματα Εκπαιδευτικής και Σχολικής Ψυχολογίας (10 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

 

Β' Εξάμηνο 

 • Προηγμένες Μέθοδοι στην Ψυχολογική Έρευνα (10 ECTS)
 • Δυσκολίες Μάθησης: Εκπαιδευτικές Παρεμβάσεις (10 ECTS)
 • Εφαρμογές της Γνωστικής Ψυχολογίας στην Εκπαίδευση (10 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

 

Γ' Εξάμηνο 

 • Σύνδεση Σχολείου - Οικογένειας (10 ECTS)
 • Ανάπτυξη και Κοινωνικοπολιτισμικό Περιβάλλον (10 ECTS)
 • Συμβουλευτική στο Σχολείο. Δεξιότητες Συμβουλευτικής (10 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

 

Δ' Εξάμηνο 

 • Οργάνωση Εκπαιδευτικών Μονάδων: Ψυχοκοινωνικές Διαστάσεις (10 ECTS)
 • Σχέδιο Εργασίας/Παρέμβασης (Project) (20 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

Με εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής του Π.Μ.Σ. στη Συνέλευση του Τμήματος, έγκριση της Συγκλήτου δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως είναι δυνατή η πτυχών του Προγράμματος Σπουδών σύμφωνα
με τις εκπαιδευτικές ανάγκες του Τμήματος.
Το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων καταρτίζεται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος μετά από εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής του Π.Μ.Σ. και αναρτάται από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. στο διαδικτυακό τόπο του Τμήματος

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο