ΠΜΣ Βιοϊατρικής - Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
ΠΜΣ Βιοϊατρικής - Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Το σύνολο των ECTS που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι 90. Η γλώσσα διδασκαλίας και εκπόνησης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας είναι η ελληνική. Η εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας μπορεί να γίνει και σε γλώσσα διαφορετική της ελληνικής έπειτα από απόφαση από τα αρμόδια όργανα.

Το αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων ανά εξάμηνο διαμορφώνεται ως εξής:

 

Α' Εξάμηνο

 • Εργοφυσιολογία στο ποδόσφαιρο (6 ΕCTS)
 • Προπόνηση τεχνικής και τακτικής στο ποδόσφαιρο (6 ECTS)
 • Εμβιομηχανική των τραυματισμών ποδοσφαίρου (6 ECTS)
 • Πρόληψη τραυματισμών στο ποδόσφαιρο (6 ECTS)
 • Φυσική κατάσταση στο ποδόσφαιρο (6 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Β' Εξάμηνο

 • Προπόνηση δύναμης και ισχύος στο ποδόσφαιρο (6 ECTS)
 • Μέθοδοι Έρευνας - Στατιστική (6 ECTS)
 • Προγράμματα επανένταξης στην προπόνηση μετά από τραυματισμό στο ποδόσφαιρο (6 ECTS)
 • Νέες τεχνολογίες στο ποδόσφαιρο (6 ECTS)
 • Αξιολόγηση της απόδοσης και καθοδήγηση της προπόνησης ποδοσφαίρου (6 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Γ' Εξάμηνο

 • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (30 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο