Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Κοινωνική Ψυχολογία: Μέθοδοι Έρευνας και Εφαρμογές στην Κοινότητα» είναι πρόγραμμα πλήρους φοίτησης διάρκειας τεσσάρων (4) εξαμήνων που οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Κοινωνική Ψυχολογία: Μέθοδοι Έρευνας και Εφαρμογές στην Κοινότητα». Ως γλώσσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ. ορίζεται η Ελληνική εκτός των περιπτώσεων κατά τις οποίες προσκαλούνται μέλη ΔΕΠ πανεπιστημίων της αλλοδαπής για διαλέξεις ή σεμινάρια, οπότε η διδασκαλία δύναται να πραγματοποιείται στην Αγγλική Γλώσσα.

Το χειμερινό εξάμηνο διδασκαλίας ξεκινά στις 1 Οκτωβρίου και λήγει στις 15 Ιανουαρίου ενώ το εαρινό εξάμηνο ξεκινά στις 15 Φεβρουαρίου και λήγει στις 15 Ιουνίου. Κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο περιλαμβάνει δεκατρείς (13) πλήρεις εβδομάδες μη συμπεριλαμβανομένων των εξετάσεων. Όλα τα μαθήματα περιλαμβάνουν 2 ώρες διδασκαλίας την εβδομάδα.

Η επιτυχής ολοκλήρωση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών που οδηγεί στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών συνίσταται στην παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση σε πέντε (5) υποχρεωτικά και δύο (2) κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα που ισοδυναμούν με εξήντα (60) πιστωτικές μονάδες (ECTS), την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης στο 2ο, 3ο και 4ο εξάμηνο διάρκειας 800 ωρών που ισοδυναμεί με τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες καθώς και στην εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας η οποία εκπονείται κατά τη διάρκεια του 3 ουκαι 4 ουεξαμήνου φοίτησης και ισοδυναμεί με τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Συνολικά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών αντιστοιχούν εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS) που ισοδυναμούν με 30 πιστωτικές μονάδες ECTS φόρτος εργασίας ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο. Η κατανομή τους ορίζεται ως εξής:

Α΄ΕΞΑΜΗΝΟ

 • Κοινωνική Ψυχολογία: Κυρίαρχοι Προσανατολισμοί και Εφαρμογές (10 ECTS)
 • Κοινωνική Ψυχολογία: Κριτικοί Προσανατολισμοί και Εφαρμογές (10 ECTS)
 • Ένα (1) κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα:
  • Γνωστική Ψυχολογία: Από το Εργαστήριο στον Πραγματικό Κόσμο (10 ECTS)
  • Σύγχρονα Θέματα Εκπαιδευτικής και Σχολικής Ψυχολογίας (10 ECTS)

Σύνολο ECTS εξαμήνου 30

Β΄ΕΞΑΜΗΝΟ

 • Προηγμένες Μέθοδοι στην Ψυχολογική Έρευνα (10 ECTS)
 • Δύο (2) κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα:
  • Θεωρητικές και Ερευνητικές Προσεγγίσεις στη Μελέτη Δι-ομαδικών Φαινομένων και Κοινωνικών Συγκρούσεων (10 ECTS)
  • Κοινωνική ψυχολογία και «ευάλωτες κοινωνικά» ομάδες: Ζητήματα Έρευνας και παρέμβασης (10 ECTS)
 • Πρακτική Άσκηση (10 ECTS)

Σύνολο ECTS εξαμήνου 30

Γ΄ΕΞΑΜΗΝΟ

 • Σεμινάριο Κοινωνιοψυχολογικής Έρευνας Ι (5 ECTS)
 • Διεξαγωγή έρευνας - Συλλογή δεδομένων για την εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (15 ECTS)
 • Πρακτική Άσκηση (10 ECTS)

Σύνολο ECTS εξαμήνου 30 

Δ΄ΕΞΑΜΗΝΟ

 • Σεμινάριο Κοινωνιοψυχολογικής Έρευνας ΙΙ (5 ECTS)
 • Ανάλυση δεδομένων, συγγραφή και ολοκλήρωση/παράδοση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (15 ECTS)
 • : Πρακτική Άσκηση (5 ECTS)

Σύνολο ECTS εξαμήνου 30 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 120 ECTS

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο