Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Δ.Μ.Σ. είναι εκατό είκοσι (120).

Κάθε φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει όλα τα τα μαθήματα του κορμού.
Στο Β΄ και στο Γ΄ εξάμηνο οι φοιτητές παρακολουθούν μαθήματα επιλογής, που χωρίζονται σε δύο κατευθύνσεις. Οι φοιτητές/-τριες θα επιλέγουν συνολικά τρία (3) μαθήματα επιλογής,  δύο (2) από την κατεύθυνση που επέλεξαν και ένα (1) από την άλλη κατεύθυνση.

Το αναλυτικό πρόγραμμα ανά εξάμηνο θα είναι ως εξής:

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ECTS

 • Ορθοπαιδική (10 ECTS)
 • Αθλητιατρική (10 ECTS)
 • Ανατομία (10 ECTS)

ΣΥΝΟΛΟ ECTS ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΛΗΤΙΑΤΡΙΚΗ

 • Αθλητιατρική στην Πράξη (10 ECTS)
 • Προγράμματα Αποκατάστασης της Αθλητικές Κακώσεις - Διαχείριση μυοσκελετικού πόνου (10 ECTS)
 • Μάθημα της κατεύθυνσης «Άσκηση και Σωματική Υγεία» (10 ECTS)

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΚΗΣΗ & ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ

 • Λειτουργική Ανατομία και Εμβιομηχανική (10 ECTS)
 • Εργοφυσιολογία - Εργομετρική Αξιολόγηση (10 ECTS)
 • Μάθημα της κατεύθυνσης «Αθλητιατρική» (10 ECTS)

ΣΥΝΟΛΟ ECTS Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΛΗΤΙΑΤΡΙΚΗ

 • Διατροφή Αθλουμένων - Εργογόνα βοηθήματα (10 ECTS)
 • Καρδιολογία - Παθολογία Αθλουμένων (10 ECTS)
 • Μάθημα της κατεύθυνσης «Άσκηση και Σωματική Υγεία» (10 ECTS)

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΚΗΣΗ & ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ

 • Πρόληψη, Εκτίμηση, Διάγνωση και Αντιμετώπιση Αθλητικών Κακώσεων 
 • Φυσική Επαναδραστηριοποίηση Ασθενών με Χρόνιες Παθήσεις 
 • Μάθημα της κατεύθυνσης «Αθλητιατρική» 

ΣΥΝΟΛΟ ECTS Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30

Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

 • Μεθοδολογία της έρευνας - Στατιστική (5 ECTS)
 • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (25 ECTS)

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 120

Δικαίωμα εκπόνησης Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας παίρνουν από την αρχή του τρίτου εξαμήνου και μετά, όσοι φοιτητές έχουν περάσει επιτυχώς τουλάχιστον έξι (6) εκ των διδαχθέντων μαθημάτων του προγράμματος και δεν έχουν οικονομικές εκκρεμότητες. Το διάστημα εκπόνησης της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας είναι ένα (1) εξάμηνο. Με απόφαση της Ε.Δ.Ε. προβλέπεται να παραταθεί κατά δύο (2) εξάμηνα ο χρόνος σύνταξης και κατάθεσης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο