Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Ιατρική Ακριβείας, Μεταφραστική Έρευνα και Θεραπευτική» απαιτούνται: i) Φοίτηση διάρκειας τεσσάρων (4) εξαμήνων, ii) Συμπλήρωση τουλάχιστον 120 μονάδων ECTS (60 μονάδες ECTS από μεταπτυχιακά μαθήματα, 30 μονάδες ECTS από εργαστηριακές ασκήσεις, και 30 μονάδες ECTS από την εκπόνηση μεταπτυχιακής εργασίας) και iii) εκπόνηση μεταπτυχιακής εργασίας υπό την εποπτεία ενός μέλους Δ.Ε.Π. και εξέταση από τριμελή επιτροπή που ορίζεται από τη Ε.Δ.Ε. μετά από πρόταση της Σ.Ε.

Το πρόγραμμα σπουδών του Π.Μ.Σ. περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα:

Α’ εξάμηνο 

 • Μεθοδολογία της Έρευνας-Βιοστατιστική (5 ECTS)
 • Βιολογία Συστημάτων-Τεχνολογίες Omics (5 ECTS)
 • Βιοπληροφορική  (5 ECTS)
 • Νανοϊατρική  (5 ECTS)
 • Φαρμακογονιδιωματική  (5 ECTS)
 • Μεταφραστική Ιατρική & Ανάλυση δεδομένων  (5 ECTS)

Β’ εξάμηνο

 • Καινοτόμες Θεραπείες και Ρυθμιστικό Πλαίσιο (6 ECTS)
 • Εξατομικευμένη Διάγνωση και Θεραπεία (6 ECTS)
 • Εργαστηριακή άσκηση 1 (6 ECTS)
 • Εργαστηριακή άσκηση 2 (6 ECTS)

Επιλογής:
* Οι φοιτητές μπορούν να παρακολουθήσουν μέχρι δύο μαθήματα επιλογής

 • Σύγχρονη μεθοδολογία στην ανάπτυξη νέων φαρμάκων (6 ECTS)
 • Σύγχρονες μεθοδολογίες επαναστόχευσης φαρμάκων με την χρήση - omics δεδομένων (6 ECTS)
 • Μοριακή τεχνολογία (6 ECTS)
 • Προγραμματιστικά εργαλεία & εφαρμογές σε -omics τεχνολογίες (6 ECTS)

Γ΄ εξάμηνο 

 • Εργαστηριακή άσκηση 3 (5 ECTS)
 • Διπλωματική εργασία: Βιβλιογραφική ανασκόπηση (10 ECTS)
 • Διπλωματική εργασία: Πειραματική/εργαστηριακή έρευνα (15 ECTS)

Δ’ εξάμηνο 

 • Διπλωματική εργασία: Συγγραφή και παρουσίαση (30 ECTS)
Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο