Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Δ.Μ.Σ. είναι 120 ECTS.

To αναλυτικό πρόγραμμα ανά εξάμηνο διαμορφώνεται όπως περιγράφεται:
 

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ - ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ 

Α' εξάμηνο

 • Themen der theoretischen Linguistik Ι / Θέματα θεωρητικής γλωσσολογίας Ι (9 ECTS)
 • Themen der angewandten Linguistik Ι / Θέματα εφαρμοσμένης γλωσσολογίας Ι (9 ECTS)
 • Themen der DaF-Didaktik 1 / Θέματα διδακτικής της Γερμανικής ως ξένης γλώσσας Ι (9 ECTS)
 • Forschungskolloquium / Ερευνητικό σεμινάριο ειδίκευσης (3 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

Β' εξάμηνο

 • Ausgewählte Themen der interkulturellen Didaktik / Ειδικά θέματα διαπολιτισμικής διδακτικής (9 ECTS)
 • Ausgewählte Themen der DaF-Didaktik / Ειδικά θέματα διδακτικής της Γερμανικής ως ξένης γλώσσας (9 ECTS)
 • Ausgewählte Themen der Sprachanalyse und Anwendungen / Ειδικά θέματα ανάλυσης γλώσσας και εφαρμογές (9 ECTS)
 • Forschungskolloquium / Ερευνητικό σεμινάριο ειδίκευσης (3 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

Γ' εξάμηνο

 • Themen der theoretischen Linguistik II / Θέματα θεωρητικής γλωσσολογίας II (9 ECTS)
 • Themen der angewandten Linguistik II / Θέματα εφαρμοσμένης γλωσσολογίας II (9 ECTS)
 • Themen der DaF-Didaktik II / Θέματα διδακτικής της Γερμανικής ως ξένης γλώσσας II (9 ECTS)
 • Forschungskolloquium / Ερευνητικό σεμινάριο ειδίκευσης (3 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

Δ' εξάμηνο

 • Verfassen der Masterarbeit / Εκπόνηση μεταπτυχιακής εργασίας (30 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

 

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Α΄ εξάμηνο

 • Deutschgriechische Beziehungen Ι / Ελληνογερμανικές σχέσεις Ι (9 ECTS)
 • Spezifische Themen der Kulturwissenschaften Ι / Ειδικά θέματα πολιτισμού Ι (9 ECTS)
 • Theorie und Praxis der Übersetzung Ι / Θεωρία και πρακτική της μετάφρασης Ι (9 ECTS)
 • Forschungskolloquium / Ερευνητικό σεμινάριο ειδίκευσης (3 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

Β΄ εξάμηνο

 • Autoren / Συγγραφείς (9 ECTS)
 • Aspekte literarischer Rezeption / Ζητήματα λογοτεχνικής πρόσληψης (9 ECTS)
 • Spezifische Themen vergleichender Literaturwissenschaft / Ειδικά θέματα συγκριτικής γραμματολογίας (9 ECTS)
 • Forschungskolloquium / Ερευνητικό σεμινάριο ειδίκευσης (3 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

Γ' εξάμηνο

 • Deutschgriechische Beziehungen II / Ελληνογερμανικές σχέσεις II (9 ECTS)
 • Spezifische Themen der Kulturwissenschaften II / Ειδικά θέματα πολιτισμού II (9 ECTS)
 • Theorie und Praxis der Übersetzung II / Θεωρία και πρακτική της μετάφρασης II (9 ECTS)
 • Forschungskolloquium / Ερευνητικό σεμινάριο ειδίκευσης (3 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

Δ' εξάμηνο

 • Verfassen der Masterarbeit / Εκπόνηση μεταπτυχιακής εργασίας (30 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

Η γλώσσα διδασκαλίας και εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας είναι κατά κύριο λόγο η γερμανική.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα
Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο