Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων που απαιτούνται για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. είναι 120 ECTS. Οι σπουδές στο Π.Μ.Σ. Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ., συμπεριλαμβανομένης της εκπόνησης της απαιτούμενης Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας, οργανώνονται σε τέσσερα εξάμηνα και συγκεκριμένα:

 • κατά τα 3 πρώτα εξάμηνα οι φοιτητές/τριες παρακολουθούν μαθήματα με φόρτο 15 ECTS έκαστο, δηλαδή δύο (2) μαθήματα ανά εξάμηνο και συνολικά έξι (6) μαθήματα με φόρτο 90 ECTS, τα οποία επιλέγονται από τα κατωτέρω αναφερόμενα.
 • κατά το τέταρτο εξάμηνο εκπονούν διπλωματική εργασία φόρτου 30 ECTS, ώστε να καλύπτεται το σύνολο των 120 πιστωτικών μονάδων του Δ.Μ.Σ. Τα μαθήματα είναι όλα Επιλογής Υποχρεωτικά (ΕΥ)

1ο Εξάμηνο

 • Δύο μαθήματα από τους κωδικούς της διπλανής στήλης που επεξηγούνται στον επόμενο Πίνακα (2 Χ 15 ECTS)
  (Kωδ. Μαθ. ΓΣΓ 641, ΓΣΓ 642, ΓΣΓ 646, ΑΕΦ 546)

Σύνολα 30 ECTS

2ο Εξάμηνο

 • Δύο μαθήματα από τους κωδικούς της διπλανής στήλης που επεξηγούνται στον επόμενο Πίνακα (2 Χ 15 ECTS)
  (Kωδ. Μαθ. ΓΣΓ 643, ΓΣΓ 644, ΓΣΓ 647, ΓΣΓ 648, ΑΕΦ 547)

Σύνολα 30 ECTS

3ο Εξάμηνο

 • Δύο μαθήματα από τους κωδικούς της διπλανής στήλης που επεξηγούνται στον επόμενο Πίνακα (2 Χ 15 ECTS)
  (Kωδ. Μαθ. ΓΣΓ 645, ΓΣΓ 648, ΓΣΓ 649, ΓΣΓ 660, ΓΣΓ 661, ΓΣΓ 662, ΓΣΓ 671, ΓΣΓ 672)

Σύνολα 30 ECTS

4ο Εξάμηνο

 • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (30 ECTS)

Σύνολα 30 ECTS

Λίστα μαθημάτων:

 • ΓΣΓ 641: Εισαγωγή στη Θεωρία της λογοτεχνίας και στη Συγκριτική Γραμματολογία
 • ΓΣΓ 642: Zητήματα διακειμενικών σχέσεων I
 • ΓΣΓ 643: Zητήματα διακειμενικών σχέσεων II
 • ΓΣΓ 644: Pεύματα/Κινήματα της Eυρωπαϊκής λογοτεχνίας I
 • ΓΣΓ 645: Pεύματα/κινήματα της Eυρωπαϊκής λογοτεχνίας II
 • ΓΣΓ 646: Σύγχρονες θεωρίες της Λογοτεχνίας
 • ΓΣΓ 647: Eιδικά θέματα Θεωρίας Λογοτεχνίας
 • ΓΣΓ 648: Λογοτεχνία και Θεωρία του Πολιτισμού I
 • ΓΣΓ 649: Λογοτεχνία και Θεωρία του Πολιτισμού ΙΙ
 • ΑΕΦ 546: Πρόσληψη της Αρχαιότητας Ι
 • ΑΕΦ 547: Πρόσληψη της Αρχαιότητας ΙI
 • ΓΣΓ 660: Θεωρία της μετάφρασης
 • ΓΣΓ 661: Zητήματα λογοτεχνικής μετάφρασης I
 • ΓΣΓ 662: Zητήματα λογοτεχνικής μετάφρασης II
 • ΓΣΓ 671: Eργαστήριο λογοτεχνικής μετάφρασης
 • ΓΣΓ 672: Εργαστήριο γραφής (δοκίμιο, κριτική, βιβλιοκρισία)
 • ΓΣΓ 681: Colloquium I 2 ECTS
 • ΓΣΓ 682: Colloquium II 2 ECTS
 • ΓΣΓ 683: Ημερίδα 2 ECTS

Ως γλώσσες διδασκαλίας των προσφερόμενων μαθημάτων ορίζονται κυρίως η ελληνική, αλλά, δευτερευόντως, και η αγγλική, η γερμανική και η γαλλική.

Η ανακατανομή των μαθημάτων στο πρόγραμμα μερικής φοίτησης θα γίνει με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων και θα περιλαμβάνεται στον οικείο κανονισμό μεταπτυχιακών σπουδών.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο