Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) είναι 90 ECTS.

Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η ελληνική.

Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία συγγράφεται στην ελληνική γλώσσα. Με αιτιολογημένη απόφαση της Συνέλευσης είναι δυνατή η συγγραφή της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας σε άλλη γλώσσα.

Το αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων ανά εξάμηνο διαμορφώνεται ως εξής:

 

1. Ειδίκευση Πολιτική Επικοινωνία

Α' Εξάμηνο

 • Πολιτική και Στρατηγική Επικοινωνία: Επιρροή, Πειθώ, Εξουσία (10 ECTS)
 • Μεθοδολογία Έρευνας της Επικοινωνίας και του Πολιτισμού (10 ECTS)

και ένα από τα παρακάτω:

 • Θεωρίες Συνωμοσίας και Ρητορική Μίσους στα Μέσα Επικοινωνίας (10 ECTS)
 • Διαχείριση Κρίσεων και Επικοινωνία (10 ECTS)
 • Ή επιλογές από τις άλλες ειδικεύσεις του ίδιου ή άλλων μεταπτυχιακών

Σύνολο 30 ECTS 

 

Β' Εξάμηνο

Τρία από τα παρακάτω:

 • Σημειωτική της Πολιτικής Επικοινωνίας (10 ECTS)
 • Επικοινωνία και Δημόσια Διπλωματία της ΕΕ (10 ECTS)
 • Ιστορία του Ελληνικού Τύπου, Η Ελληνική Ιστορία στον Τύπο (10 ECTS)
 • Εφαρμοσμένη Ανάλυση Δεδομένων (10 ECTS)
 • Ποιοτικές Μέθοδοι Έρευνας (10 ECTS)
 • Ή επιλογές από τις άλλες ειδικεύσεις του ίδιου ή άλλων μεταπτυχιακών

Σύνολο 30 ECTS 

 

Γ' Εξάμηνο

 • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (30 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

 

2. Ειδίκευση Πολιτιστική Διαχείριση και Επικοινωνία

Α' Εξάμηνο

 • Πολιτιστική Επικοινωνία: Μοντέλα και Εφαρμογές (10 ECTS)

και δύο από τα παρακάτω:

 • Πολιτιστική Πολιτική: Μοντέλα και Εφαρμογές (10 ECTS)
 • Πνευματική Ιδιοκτησία (10 ECTS)
 • Επιχειρησιακό Πλάνο και Χρηματοδότηση των Τεχνών (10 ECTS)
 • Κουλτούρες Πολιτιστικής Παραγωγής και Κατανάλωσης (10 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

 

Β' Εξάμηνο

 • Μεθοδολογία Έρευνας της Επικοινωνίας και του Πολιτισμού (10 ECTS)

και δύο από τα παρακάτω:

 • Μάνατζμεντ Πολιτιστικών και μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών (10 ECTS)
 • Νέα και Παλιά Τηλεοπτική Κουλτούρα (10 ECTS)
 • Εφαρμοσμένη Ανάλυση Δεδομένων (10 ECTS)
 • Επιλογή 5 από τις άλλες ειδικεύσεις του ίδιου ή άλλων μεταπτυχιακών (10 ECTS)
 • Επιλογή 6 από τις άλλες ειδικεύσεις του ίδιου ή άλλων μεταπτυχιακών (10 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

 

Γ' Εξάμηνο

 • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (30 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

 

3. Ειδίκευση Εκστρατείες Επικοινωνίας και Έρευνες Κοινού

Α' Εξάμηνο

 • Θεωρητικές και Ερευνητικές Προσεγγίσεις του Κοινού (10 ECTS)

και δύο από τα παρακάτω:

 • Θεωρία και Ανάλυση Στρατηγικών Επικοινωνίας (10 ECTS)
 • Σχεδιασμός και Υλοποίηση Εκστρατειών Επικοινωνίας (10 ECTS)
 • Επιδράσεις των Μέσων (10 ECTS)
 • Στρατηγική και Εκστρατείες Παγκόσμιων Μη Κυβερνητικών Οργανισμών (10 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

 

Β' Εξάμηνο

 • Μεθοδολογία Έρευνας της Επικοινωνίας και του Πολιτισμού (10 ECTS)

και δύο από τα παρακάτω:

 • Σχεδιασμός, Διεξαγωγή και Ανάλυση Ερευνών Κοινού (10 ECTS)
 • Θεωρία και Ανάλυση Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης (10 ECTS)
 • Παγκόσμιο Κοινό (10 ECTS)
 • Εφαρμοσμένη Ανάλυση Δεδομένων (10 ECTS)
 • Επιλογή 5 από τις άλλες ειδικεύσεις του ίδιου ή άλλων μεταπτυχιακών (10 ECTS)
 • Επιλογή 6 από τις άλλες ειδικεύσεις του ίδιου ή άλλων μεταπτυχιακών (10 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

 

Γ' Εξάμηνο

 • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (30 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

 

Οι φοιτητές μπορούν να παρακολουθήσουν μέχρι (2) μεταπτυχιακά μαθήματα επιλογής ή υποχρεωτικά των άλλων ειδικεύσεων του ίδιου, ή άλλου Π.Μ.Σ. του Τμήματος ή άλλων Τμημάτων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της ημεδαπής ή άλλων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Για την αναγνώριση των μαθημάτων αυτών ισχύουν οι κείμενες διατάξεις στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων κινητικότητας σπουδαστών.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα
Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο