Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Το ΠΜΣ με τίτλο "Εφαρμογές της Ψυχολογίας στην Υγεία" έχει ως γνωστικό αντικείμενο την εκπαίδευση των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριων στις σύγχρονες επιστημονικές εξελίξεις, στην προαγωγή της γνώσης και την ανάπτυξη της έρευνας στο γνωστικό αντικείμενο που αφορά σε όλους τους τρόπους, θεωρίες, τεχνικές και ευρήματα της Επιστήμης της Ψυχολογίας που εφαρμόζονται στην Υγεία και συγκεκριμένα: 

(i) Εφαρμογές της Ψυχολογίας στην Θεραπεία και Αποκατάσταση

•    Πρόγνωση ασθένειας
•    Aποτελεσματικότητα θεραπείας-
•    Ψυχονευροανοσολογία
•    Ογκολογία-Καρδιαγγειακά
•    Εναλλακτικοί/Συμπληρωματικοί τρόποι βελτίωσης ποιότητας ζωής
•    Ατομικές και ομαδικές παρεμβάσεις στήριξης και θεραπείας
•    Διαδικασία Γήρανσης 
•    Εικόνα εαυτού-επιλεκτικές αισθητικές επεμβάσεις

(ii) Εφαρμογές της Ψυχολογίας στην Πρόληψη και Προαγωγή υγείας

•    Στρες-Ψυχοσωματικές ενοχλήσεις
•    Συμβουλευτική για θέματα αλλαγής τρόπου ζωής/life style  (κάπνισμα, παχυσαρκία, στρες, εξαρτήσεις) 
•    Διαχείριση δύσκολων ασθενών
•    Συνεργασία με ιατρικές οδηγίες
•    Η αντιμετώπιση του παιδιού και της οικογένειας

(iii) Εφαρμογές της Ψυχολογίας στην Οργάνωση Μονάδων Υγείας 

•    Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού 
•    Επαγγελματική εξουθένωση και ανθεκτικότητα
•    Διαχείριση κρίσεων
•    Πρόληψη Ιατρικού λάθους
•    Εργασιακή κουλτούρα 

(iv) Εφαρμογές της Ψυχολογίας στην Εκπαίδευση και Αγωγή Υγείας 

•    Αγωγή Υγείας σε σχολικά πλαίσια 
•    Αγωγή Υγείας σε ειδικά πλαίσια

O τρόπος διδασκαλίας γίνεται με τη μορφή blended learning: Εξ αποστάσεως και δια ζώσης διδασκαλία συγκεντρωμένη σε ένα ΠΣΚ το μήνα. 

Η έναρξη των μαθημάτων ορίζεται τον Οκτώβριο και η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων και της συγγραφής της διπλωματικής εργασίας είναι η ελληνική.

Το Π.Μ.Σ. διαρθρώνεται σε δύο (2) διδακτικά ακαδημαϊκά εξάμηνα, διάρκειας δεκατριών (13) διδακτικών εβδομάδων/εξάμηνο συν τη θερινή περίοδο. Κάθε μάθημα διδάσκεται δύο ώρες την εβδομάδα. Οι υποχρεώσεις των φοιτητών μπορούν να ολοκληρωθούν στη διάρκεια ενός ημερολογιακού έτους (12 μήνες).

Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, ο μεταπτυχιακός φοιτητής θα πρέπει να έχει παρακολουθήσει και να έχει εξετασθεί επιτυχώς σε οκτώ (8) μαθήματα, τέσσερα υποχρεωτικά στο Α΄ εξάμηνο σπουδών και δύο υποχρεωτικά και δύο επιλεγόμενα στο Β΄ εξάμηνο σπουδών και να έχει εκπονήσει τη διπλωματική του εργασία. Η παρακολούθηση και η εξέταση των μαθημάτων γίνεται στα εξάμηνα Α΄ και Β΄. Η έναρξη της διπλωματικής εργασίας (ανάληψη θέματος, προετοιμασία-παρουσίαση πρωτοκόλλου) γίνεται στο Β΄ εξάμηνο και ολοκληρώνεται (συγγραφή –παρουσίαση εργασίας) τρεις μήνες μετά τη λήξη του Β΄ εξαμήνου, με την ολοκλήρωση ενός πλήρους ημερολογιακού έτους. Η εξέταση στη διπλωματική εργασία γίνεται με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι ο μεταπτυχιακός φοιτητής έχει εξετασθεί επιτυχώς σε όλα τα μαθήματα των Α΄ και Β΄ εξαμήνων.

Το ΠΜΣ θα πιστώνεται συνολικά με 75 ECTS, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πιστωτικών Μονάδων, και παρέχει ενιαίο πρόγραμμα σπουδών, δεν διαχωρίζεται σε ειδικεύσεις.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο