Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Το ΠΜΣ πιστώνεται συνολικά με 90 ECTS σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πιστωτικών Μονάδων. Περιλαμβάνει δύο εξάμηνα πλήρους φοίτησης, ενώ στο τρίτο εξάμηνο περιλαμβάνονται δύο κλινικά εργαστήρια, ανάλογα με την ειδίκευση που έχουν επιλέξει οι μεταπτυχιακοί φοιτητές, καθώς και η εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Το ΠΜΣ περιλαμβάνει 6 υποχρεωτικά μαθήματα, τρία (3) στο Α΄ και τρία (3) στο Β΄ εξάμηνο. Τα μαθήματα του Α΄ εξαμήνου είναι κοινά για τις δύο ειδικεύσεις, ενώ στο Β΄ εξάμηνο διαφοροποιούνται/ειδίκευση. Το Γ΄ εξάμηνο περιλαμβάνει:
α) Για την 1η ειδίκευση (μη πτυχιούχοι Ιατρικών Τμημάτων) κλινικό εργαστήριο με εξατομικευμένο πρόγραμμα ακουστικής εκπαίδευσης για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές. Οι εισακτέοι θα εκπαιδεύονται στην εφαρμογή των ασκήσεων ακουστικής εκπαίδευσης παιδιών και ενηλίκων με ειδικές προσεγγίσεις, για τις ειδικές περιπτώσεις του Αυτισμού, της Σχιζοφρένειας και των Μαθησιακών Δυσκολιών. Οι απόφοιτοι θα είναι σε θέση να συνδυάσουν τις αποκτώμενες γνώσεις προκειμένου να είναι αποτελεσματικοί ως προς τη δυνατότητα και την ορθότητα της θεραπείας των ΔΑΕ. 
β) Για την 2η ειδίκευση (πτυχιούχοι Ιατρικών Τμημάτων) κλινικό εργαστήριο που θα αφορά στη διαγνωστική προσέγγιση παιδιών και ενηλίκων με προβλήματα διάσπασης προσοχής, μνήμης, συγκέντρωσης, επικοινωνίας, μαθησιακών δυσκολιών, αντίληψης ομιλίας σε θόρυβο/ανταγωνιστικά ερεθίσματα, με ή χωρίς ύπαρξη συνοδών διαταραχών (Δυσλεξία, ΔΕΠΥ, Φάσμα Αυτισμού, Ειδική Γλωσσική/Αναπτυξιακή Διαταραχή, κ.α.). Οι απόφοιτοι θα είναι σε θέση να συνδυάσουν τις αποκτώμενες γνώσεις προκειμένου να είναι αποτελεσματικοί ως προς τη δυνατότητα και την ορθότητα της διάγνωσης των ΔΑΕ. 
γ) Εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

Το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών ανά εξάμηνο περιγράφεται ως εξής:

Ειδίκευση 1: Αντιμετώπιση Διαταραχής Ακουστικής Επεξεργασίας (ΔΑΕ) - Ψυχοακουστικές εφαρμογές στον Αυτισμό, την Σχιζοφρένεια, την Βαρηκοΐα και τις Μαθησιακές Δυσκολίες

Α΄εξάμηνο 
(κοινά μαθήματα και για τις δύο (2) ειδικεύσεις)        

 • Μεθοδολογία της Έρευνας (10 ECTS)
 • Εφαρμοσμένη Ψυχοακουστική (10 ECTS)
 • Ψυχοακουστική (10 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS        

Β΄εξάμηνο 

 • Αντιμετώπιση Διαταραχής Ακουστικής Επεξεργασίας (10 ECTS)
 • Μέθοδοι παρέμβασης στον Αυτισμό και την Σχιζοφρένεια με βάση την ακουστική αντίληψη (10 ECTS)
 • Μέθοδοι παρέμβασης σε Μαθησιακές Δυσκολίες με έμφαση στην ακουστική επεξεργασία (10 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS        

Γ΄εξάμηνο 

 • Κλινικό εργαστήριο εφαρμογής ηχητικών ασκήσεων για αντιμετώπιση ΔΑΕ (15 ECTS)
 • Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (15 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS


Ειδίκευση 2: Διάγνωση Διαταραχής Ακουστικής Επεξεργασίας (ΔΑΕ)-Ψυχοακουστικές εφαρμογές στον Αυτισμό, την Σχιζοφρένεια, την Βαρηκοΐα και τις Μαθησιακές Δυσκολίες

Α΄εξάμηνο 
(κοινά μαθήματα και για τις δύο (2) ειδικεύσεις)          

 • Μεθοδολογία της Έρευνας (10 ECTS)
 • Εφαρμοσμένη Ψυχοακουστική (10 ECTS)
 • Ψυχοακουστική (10 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS        

Β΄εξάμηνο 

 • Διάγνωση Διαταραχής Ακουστικής Επεξεργασίας (10 ECTS)
 • Διάγνωση ακουστικής αντίληψης στον Αυτισμό και την Σχιζοφρένεια (10 ECTS)
 • Διάγνωση ακουστικής αντίληψης στις Μαθησιακές Δυσκολίες με έμφαση στην ακουστική επεξεργασία (10 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS        

Γ΄εξάμηνο 

 • Κλινικό εργαστήριο εφαρμογής των διαγνωστικών δοκιμασιών και της ορθής διαγνωστικής προσέγγισης (15 ECTS)
 • Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (15 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS        

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα
Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο