Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ΔΜΣ είναι 105.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές, υποχρεούνται να παρακολουθήσουν επιτυχώς τα μεταπτυχιακά μαθήματα που αντιστοιχούν σε 30 πιστωτικές μονάδες (ECTS) ανά εξάμηνο, να εκπονήσουν Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία και να παρουσιάσουν τα αποτελέσματα της έρευνάς τους ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής σε ανοικτό ακροατήριο. Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία ισοδυναμεί με τριάντα (30) Πιστωτικές Μονάδες (ECTS), και ολοκληρώνεται κατά τη διάρκεια του τρίτου εξαμήνου. Υποχρεούνται επίσης σε Πρακτική Άσκηση εκπαίδευσης στα αναλυτικά όργανα και τις συσκευές των εργαστηρίων του Τομέα Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφολογίας και Γεωργικής Μηχανικής. Η Πρακτική άσκηση ισοδυναμεί με 15 ECTS, και ολοκληρώνεται κατά τη Θερινή Περίοδο του Β’ εξαμήνου.

Το αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων ανά εξάμηνο διαμορφώνεται ως εξής:

 

Α’ Εξάμηνο

 • Συστήματα Ελεγχόμενου Περιβάλλοντος (6 ECTS)
 • Διαχείριση Υδατικών Πόρων (6 ECTS)
 • Σχέση Φυτού - Εδαφικού Περιβάλλοντος (6 ECTS)
 • Σχέσεις Εδάφους - Νερού - Φυτού (6 ECTS)
 • Γεωργία Ακριβείας και Εξοικονόμηση Πόρων (6 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Πριν την έναρξη του Β’ εξαμήνου, ο μεταπτυχιακός φοιτητής επιλέγει επιβλέποντα καθηγητή ο οποίος τον συμβουλεύει για τα εξειδικευμένα μαθήματα που ταιριάζουν στο αντικείμενο της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας που επιθυμεί να εκπονήσει. Ο κάθε διδάσκοντας δεν μπορεί να αναλάβει πάνω από δύο (2) φοιτητές ανά έτος εισαγωγής. Το Β’ εξάμηνο ο κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής με τη σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντα λαμβάνει το ένα (1) υποχρεωτικό μάθημα και επιλέγει από τις παρακάτω ομάδες μαθημάτων Α’, Β’ και Γ’ τουλάχιστον (2) μαθήματα από τη σχετική με τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία ομάδα μαθημάτων (Α, Β’ και Γ’), τουλάχιστον (1) μάθημα από άλλη ομάδα μαθημάτων διαφορετική της προηγούμενης ομάδας, και ένα ακόμη μάθημα από οποιαδήποτε ομάδα μαθημάτων (σύνολο 1 υποχρεωτικό μάθημα και 4 μαθήματα επιλογής).

 

Β’ Εξάμηνο

 • Ερευνητική Προσέγγιση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (6 ECTS)
 • Επιλογή (6 ECTS)
 • Επιλογή (6 ECTS)
 • Επιλογή (6 ECTS)
 • Επιλογή (6 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Ομάδα Μαθημάτων Α

 • Ποιότητα Υδάτων και Προστασία Περιβάλλοντος
 • Υδρολογία Επιφανειακών και Υπογείων Υδάτων
 • Αρδεύσεις-Στραγγίσεις
 • Υδροπληροφορική

Ομάδα Μαθημάτων Β

 • Περιβαλλοντική Εδαφοχημεία
 • Γεωργική Εδαφοφυσική
 • Αλληλεπίδραση Μικροβιόκοσμου και Διαχείρισης Εδαφών
 • Ολοκληρωμένη Διαχείριση Θρεπτικών Στοιχείων στο Έδαφος
 • Διαχείριση Βιοσυστημάτων και Συστήματα Παρατήρησης Γης
 • Γεωπληροφορική

Ομάδα Μαθημάτων Γ

 • Αξιοποίηση Αγροτικών Αποβλήτων και Παραπροϊόντων με τη Χρήση της Βιοτεχνολογίας
 • Σχεδιασμός Συστημάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
 • Επεξεργασία Δεδομένων Μεγάλου Όγκου - ΙοΤ
 • Προσομοίωση και Μοντελοποίηση Βιοσυστημάτων
 • Τεχνητή ΝοημοσύνηΡομποτική

 

Τη Θερινή Περίοδο, ο κάθε μεταπτυχιακός/κη φοιτητής/τρια εκπαιδεύεται με πρακτική άσκηση στα αναλυτικά όργανα και συσκευές των Εργαστηρίων του Τομέα Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφολογίας και Γεωργικής Μηχανικής.

 

Θερινή Περίοδος

 • Εκπαίδευση στα Αναλυτικά Όργανα και Συσκευές των Εργαστηρίων (15 ECTS)

Σύνολο 15 ECTS

 

Γ’ Εξάμηνο

 • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (30 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η ελληνική όπως και εκπόνησης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα
Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο