Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Πόλη
Λευκωσία
Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

Ο κλάδος του Πολιτικού Μηχανικού και Μηχανικού Περιβάλλοντος (ΠΜΜΠ) ασχολείται τόσο με θέματα στατικής των κατασκευών, τεχνολογίας σκυροδέματος, εδαφομηχανικής και θεμελιώσεων, υδρολογίας, συγκοινωνιακής τεχνικής, όσο και με θέματα διαχείρισης και προστασίας του περιβάλλοντος. Οι σπουδές στον κλάδο ΠΜΜΠ παρέχουν στον απόφοιτο τα αναγκαία εφόδια σε ένα ευρύ πεδίο για μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία με υψηλές απολαβές.

Το πρόγραμμα σπουδών Πολιτικής Μηχανικής και Μηχανικής Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Λευκωσίας λειτουργεί με επιτυχία από το Σεπτέμβρη του 2013. Στελεχώνεται από ακαδημαϊκό επιστημονικό προσωπικό με επαγγελματική εμπειρία καθώς και ενασχόληση στην εφαρμοσμένη και βασική έρευνα, που εγγυάται μια άρτια εκπαίδευση πανεπιστημιακού επιπέδου.

Το πρόγραμμα ΠΜΜΠ του Πανεπιστημίου Λευκωσίας είναι πλήρως αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας της Κύπρου, καθώς επίσης και από το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ)  που αποτελεί τον τοπικό οργανισμό επαγγελματιών μηχανικών. Αυτό διασφαλίζει ότι οι ντόπιοι απόφοιτοί μας θα μπορούν να εγγραφούν ως επαγγελματίες μηχανικοί στην Κύπρο.

 Επίσης, όπως και όλα τα προγράμματα σπουδών του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, είναι πιστοποιημένο από τον Κυπριακό Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (Δ.Ι.Π.Α.Ε.).

 Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας είναι αναγνωρισμένο από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) της Ελλάδος ως ομοταγές Πανεπιστήμιο ως προς τα Ελληνικά Α.Ε.Ι., ενώ οι τίτλοι σπουδών αποφοίτων του έχουν τύχει αναγνώρισης από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

Το Πανεπιστήμιο διαθέτει άρτια εξοπλισμένα εργαστήρια όπου δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές να αποκτήσουν σημαντικές γνώσεις για τους διάφορους εργαστηριακούς ελέγχους και πειραματικές διαδικασίες που αφορούν το ευρύ γνωστικό πεδίο της επιστήμης του Πολιτικού Μηχανικού και του Μηχανικού Περιβάλλοντος.

 • Συγκεκριμένα οι σύγχρονες εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν εργαστήρια τεχνολογίας σκυροδέματος, εδαφομηχανικής, μηχανικής ρευστών και υδραυλικής, γεωδαισίας, μηχανικής περιβάλλοντος καθώς και εργαστήριο λογισμικών μηχανικής, όπου δίδεται η δυνατότητα στους φοιτητές μας να εξοικειωθούν στη χρήση Η/Υ και στις σύγχρονες μεθόδους προσομοίωσης προβλημάτων μηχανικής. Κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, παρέχονται στους φοιτητές μας ευκαιρίες πρακτικής άσκησης (practical training), οι οποίες αυξάνουν τις προοπτικές επιτυχούς εργοδότησης μετά την αποφοίτηση.

Στόχος του προγράμματος ΠΜΜΠ του Πανεπιστημίου Λευκωσίας είναι να εφοδιάσει τους απόφοιτούς του με:

 1. τα αναγκαία προσόντα για έναρξη επιτυχημένης επαγγελματικής σταδιοδρομίας στον τομέα της Πολιτικής Μηχανικής και Μηχανικών Περιβάλλοντος ή για περαιτέρω προχωρημένες μεταπτυχιακές σπουδές,
 2. τα απαραίτητα θεωρητικά εργαλεία και τις θεμελιώδεις αρχές της επιστήμης και της μηχανικής προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις τεχνολογικές προκλήσεις του κλάδου,
 3. πρακτική και πειραματική εμπειρία που επιτρέπει την άμεση συσχέτιση της πρακτικής με τις θεμελιώδεις γνώσεις και θεωρία του κλάδου, και
 4. τις απαιτούμενες αρχές προωθώντας έτσι τη μηχανική δεοντολογία, την εργασιακή ευθύνη και τις ηθικές πρακτικές

 

Γλώσσα Διδασκαλίας: Αγγλική (Μερικά από τα μαθήματα του πρώτου χρόνου προσφέρονται επίσης και στα Ελληνικά)

Μέθοδος Φοίτησης: Πλήρης ή Μερική Φοίτηση
 

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Πολιτικής Μηχανικής και Μηχανικής Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Λευκωσίας

 • διαρθρώνεται σε οκτώ (8) εξάμηνα,
 • αντιστοιχεί σε 240 Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)

 

 

Εξάμηνο 1

 • Programming Principles I
 • Introduction to Civil and Environmental Engineering    
 • Building Construction Principles
 • Environmental Chemistry    
 • Calculus I    

Εξάμηνο 2

 • Technical Drawing and CAD    
 • Construction Materials
 • Calculus II    
 • General Physics
 • Engineering Geology    

Εξάμηνο 3

 • Technical Writing and Research    
 • Probability and Statistics for Engineers
 • Ordinary Differential Equations    
 • Linear Algebra I
 • Engineering Mechanics: Statics    

Εξάμηνο 4

 • Structural Analysis I    
 • Engineering Surveying    
 • Construction Management    
 • Fluid Mechanics
 • Strength of Materials    

Εξάμηνο 5

 • Principles of Environmental Engineering
 • Structural Analysis II    
 • Soil Mechanics    
 • Reinforced Concrete I
 • Wastewater Treatment
 • Environmental Impact Assessment

Εξάμηνο 6

 • Structural Dynamics    
 • Steel Structures I
 • Reinforced Concrete II    
 • Foundations and Retaining Structure Design
 • Numerical Methods Using MATLAB    

Εξάμηνο 7

 • Road and Highway Engineering    
 • Hydraulics
 • Capstone Design Project I
 • Earthquake Engineering    
 • Finite Element Structural Analysis    
 • Geotechnical Engineering    

Εξάμηνο 8

 • Computer-Aided Structural Analysis and Design    
 • Capstone Design Project II
 • Ground Improvement Techniques
 • Coastal Engineering
 • Steel Structures II    
 • Pre-Stressed Concrete

 

 

Η Πολιτική Μηχανική είναι ένας από τους μεγαλύτερους και ταχύτερα αναπτυσσόμενους κλάδους μηχανικής στην Ευρώπη και ένας από τους καλύτερους σε επίδοση στην οικονομία της ΕΕ.

 Πρόσφατα δόθηκε μεγάλη έμφαση στην πράσινη ανάπτυξη, στις έξυπνες πόλεις και στο σχεδιασμό κτιρίων φιλικών προς το περιβάλλον, ενεργειακά αποδοτικών, βιώσιμων και οικολογικών. Επιπλέον, η κατασκευή κτιρίων και η ανάπτυξη γης είναι ένας από τους σημαντικότερους τομείς της κυπριακής οικονομίας. Ως εκ τούτου, η ζήτηση για Πολιτικούς Μηχανικούς θα συνεχίσει να αυξάνεται, τόσο σε τοπικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς θα αυξηθεί η ανάγκη για ενίσχυση υφιστάμενων υποδομών ή για κατασκευή νέων.

Πιο συγκεκριμένα,

 

 • Εκπόνηση Αρχιτεκτονικών Μελετών Κτηριακών Έργων.
 • Εκπόνηση μελετών Παθητικής Πυροπροστασίας Κτηριακών Έργων.
 • Αποτύπωση υφιστάμενων κτηρίων.
 • Βιοκλιματικό σχεδιασμό κτηρίων.
 • Εκπόνηση μελετών ακουστικής κτηρίων και ηχομόνωσης.
 • Σχεδιασμό Εσωτερικών Χώρων.
 • Εκπόνηση μελετών περιβάλλοντος χώρου εκτός των Μεμονωμένων κηρυγμένων Μνημείων και διατηρητέων Κτηρίων.
 • Εκπόνηση Χωροταξικών και Ρυθμιστικών μελετών, Ειδικών Χωροταξικών Πλαισίων και Περιφερειακών Ειδικών Πλαισίων.
 • Εκπόνηση μελετών εδαφικής συνοχής.
 • Εκπόνηση μελετών της δομής και της χωρικής οργάνωσης δικτύων υποδομής, υπηρεσιών και δικτύων κοινής ωφέλειας.
 • Εκπόνηση μελετών Αστικού Σχεδιασμού, Αστικής αναζωογόνησης, Αστικής ανάπλασης και Ολοκληρωμένης Αστικής Παρέμβασης.
 • Εκπόνηση μελετών Αρχιτεκτονικής Τοπίου εκτός των μελετών φυτοτεχνικής διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου.
 • Εκπόνηση μελετών βιοκλιματικής ή περιβαλλοντικής αναβάθμισης, επανάχρησης και επανασχεδιασμού υφιστάμενων υπαίθριων χώρων και τμημάτων πόλης.
 • Εκπόνηση πολεοδομικών και ρυμοτομικών μελετών, Τοπικών και Ειδικών Χωρικών Σχεδίων και άλλων αντίστοιχων πολεοδομικών και ρυμοτομικών μελετών.
 • Εκπόνηση Πολεοδομικών Σχεδίων Εφαρμογής. Περιλαμβάνει πολεοδομικό σχέδιο και πράξη εφαρμογής.
 • Εκπόνηση μελετών χωροθέτησης κτηρίων, εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων επιχειρήσεων, ειδικών χρήσεων και οργανωμένων υποδοχέων και κατάρτιση γενικής διάταξης (Master Plan).
 • Εκπόνηση μελετών χωρικής ανάπτυξης (τοπικής και περιφερειακής) και επιχειρησιακών προγραμμάτων.
 • Εκπόνηση μελετών Τοπογραφίας (Γεωδαιτικές, Φωτογραμμετρικές, Χαρτογραφικές, Τοπογραφικές, Βυθομετρικές, Κτηματογραφικές, Κτηματολογικές και Αναλογισμού).
 • Εκπόνηση μελετών γεωχωρικής υποδομής συστημάτων, οργάνωσης και διαχείρισης συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών και σύνταξη πρωτογενούς γεωμετρικής τεκμηρίωσης και υποβάθρων.
 • Εκπόνηση μελετών και έργων οργάνωσης και διαχείρισης γεωγραφικών πληροφοριών και εφαρμογή μεθόδων τηλεπισκόπησης και συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών. κα. Εκπόνηση Στατικών Μελετών (μελέτες φερουσών κατασκευών κτηρίων και μεγάλων ή ειδικών τεχνικών έργων).
 • Εκπόνηση Ειδικών Στατικών Μελετών.
 • Εκπόνηση μελετών μεταλλικών εγκαταστάσεων όπου δεν απαιτείται θεμελίωση και αντισεισμικός υπολογισμός.
 • Έλεγχο αντισεισμικής συμπεριφοράς μη φερόντων στοιχείων και προσαρτημάτων.
 • Εκπόνηση μελετών Συγκοινωνιακών Έργων (οδών, σιδηροδρομικών γραμμών, μικρών τεχνικών έργων, έργων υποδομής αερολιμένων) και κυκλοφοριακές μελέτες.
 • Σχεδιασμό ευφυών μεταφορικών συστημάτων.
 • Εκπόνηση μελετών Υδραυλικών Έργων (εγγειοβελτιωτικών έργων, φραγμάτων, υδρεύσεων, αποχετεύσεων) και διαχείρισης Υδατικών Πόρων. κη. Εκπόνηση μελετών Υδρογεωλογίας και υπόγειων υδάτων.
 • Εκπόνηση μελετών Ακτομηχανικής και Λιμενικών έργων.
 • Εκπόνηση Γεωτεχνικών μελετών και Ερευνών.
 • Εκπόνηση μελετών υπογείων τεχνικών έργων.
 • Διαχείριση και εκτίμηση (αξιών γης και λοιπών ακινήτων, τρωτότητας, διακινδύνευσης). λγ. Ανάπτυξη, σχεδιασμό υλικών και έλεγχο ποιότητας.
 • Εκπόνηση μελετών υδραυλικών εγκαταστάσεων (ύδρευση - αποχέτευση) κτηρίων.
 • Εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων άρδευσης, ύδρευσης και αποχέτευσης νερού για κάθε χρήση.
 • Υλοποίηση μελετών βιομηχανικών/ενεργειακών έργων.
 • Εκπόνηση μελετών σε εγκαταστάσεις συλλογής, επεξεργασίας και παροχής νερού.
 • Εκπόνηση μελετών σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων.
 • Εκπόνηση μελετών σε εγκαταστάσεις συλλογής, επεξεργασίας και διάθεσης απορριμμάτων, αποβλήτων και ανάκτησης υλικών.
 • Εκπόνηση μελετών ενεργειακής απόδοσης, αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας κτηριακού κελύφους.
 • Ενεργειακοί έλεγχοι/επιθεωρήσεις.
 • Εκπόνηση μελετών και ερευνών γεωθερμικών πεδίων.
 • Εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων Ναυπηγείων. 
 • Εκπόνηση μελετών πλωτών τμημάτων των τεχνκών έργων. Ενδεικτικά περιλαμβάνονται: πλωτές αποβάθρες θαλάσσης, πλωτές ημιβυθιζόμενες ή καταδυόμενες εξέδρες γεώτρησης ή παραγωγής, πλατφόρμες ανύψωσης, κινητές εξέδρες, σημαδούρες, πλωτές αποβάθρες, εξέδρες αποβίβασης. 
 • Εκπόνηση μελετών και εργασιών καθαρισμού και προετοιμασίας μεταλλικών ή μη μεταλλικών επιφανειών (αμμοβολή, ψηγματοβολή, υδροβολή κ.λπ.) και προστασίας αυτών από τη διάβρωση. 
 • Εκπόνηση μελετών συγκολλήσεων και μη-καταστρεπτικού ελέγχου έργων, αγωγών, μεταλλικών κατασκευών κ.ά. 
 • Εκπόνηση Περιβαλλοντικών μελετών και μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Στρατηγικής Περιβαλλοντικής εκτίμησης. 
 • Εκπόνηση μελετών αποκατάστασης περιβάλλοντος σε εγκαταλελειμμένους μεταλλευτικούς, μεταλλουργικούς και άλλους βιομηχανικούς χώρους.
 • Εκπόνηση του προγράμματος περιβαλλοντικής παρακολούθησης - monitoring σύμφωνα με τους Περιβαλλοντικούς όρους έργων και δραστηριοτήτων. ν. Εκπόνηση μελετών Περιβαλλοντικής αποκατάστασης. 
 • Ανάπτυξη και σχεδιασμός συστημάτων διαχείρισης περιβάλλοντος και ενέργειας. 
 • Διαχείριση περιβαλλοντικά ευαίσθητων ή ιδιαίτερου οικολογικού ενδιαφέροντος και αισθητικού κάλλους περιοχών. νγ. Ανάπτυξη συστημάτων περιβαλλοντικού ελέγχου (Eco audit). 
 • Ανάπτυξη μοντέλων περιβαλλοντικής παρακολούθησης. 
 • Εκπόνηση Μελετών και Υλοποίηση Έργων πάσης φύσεως γεωτρήσεων. 
 • Διαχείριση ενεργειακών πόρων και αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 
 • Διαχείριση ενεργειακών συστημάτων και συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας. 
 • Εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων και δικτύων ενεργητικής πυρασφάλειας και πυροπροστασίας, εκτός αν περιέχουν λέβητα ή κινητήριο ισχύ. 
 • Εκπόνηση μελετών χρήσης εκρηκτικών υλών σε τεχνικά έργα και καθαιρέσεις κατασκευών. 
 • Εκπόνηση μελετών για ειδικά υπόγεια έργα όπως αποθηκευτικοί χώροι, δεξαμενές, χώροι διάθεσης επικίνδυνων αποβλήτων.

 

Μάλιστα με την κατάλληλη μεταπτυχιακή εξειδίκευση οι διπλωματούχοι πολιτικοί μηχανικοί μπορούν να απασχοληθούν και σε ένα πολύ ευρύτερο φάσμα τομέων ακόμη.


Ενδεικτικές Μεταπτυχιακές εξειδικεύσεις

Έτσι, 

 

 • Σε τεχνικές και εργοληπτικές εταιρείες
 • Σε κατασκευαστικές, μελετητικές και εμπορικές επιχειρήσεις  
 • Στη βιομηχανία 
 • Σε δημόσιες τεχνικές υπηρεσίες και οργανισμούς (Νομαρχίες, Δήμους, ΔΕΚΟ)

 Oι πτυχιούχοι του Τμήματος, εφόσον αναγνωριστεί το πτυχίο τους, εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών.

Επιπλέον, ο/η πολιτικός μηχανικός μπορεί να εργαστεί:

 • Ως ελεύθερος επαγγελματίας
 • Ως καθηγητής/τρια 
  • στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση  

 Oι πτυχιούχοι του Τμήματος, εφόσον αναγνωριστεί το πτυχίο τους, εντάσσονται στον κλάδο  ΠΕ 81 Πολιτικών Μηχανικών – Αρχιτεκτόνων (αφού προηγηθεί η απόκτηση διδακτικής και παιδαγωγικής επάρκειας)

 

 

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το επάγγελμα του Πολιτικού Μηχανικού στο άρθρο μας εδώ.

 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο