Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Πόλη
Λευκωσία
Πρόσθετες Πληροφορίες

Ο κλάδος του Πολιτικού Μηχανικού και Μηχανικού Περιβάλλοντος (ΠΜΜΠ) ασχολείται τόσο με θέματα στατικής των κατασκευών, τεχνολογίας σκυροδέματος, εδαφομηχανικής και θεμελιώσεων, υδρολογίας, συγκοινωνιακής τεχνικής, όσο και με θέματα διαχείρισης και προστασίας του περιβάλλοντος. Οι σπουδές στον κλάδο ΠΜΜΠ παρέχουν στον απόφοιτο τα αναγκαία εφόδια σε ένα ευρύ πεδίο για μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία με υψηλές απολαβές.

Το πρόγραμμα σπουδών Πολιτικής Μηχανικής και Μηχανικής Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Λευκωσίας λειτουργεί με επιτυχία από το Σεπτέμβρη του 2013. Στελεχώνεται από ακαδημαϊκό επιστημονικό προσωπικό με επαγγελματική εμπειρία καθώς και ενασχόληση στην εφαρμοσμένη και βασική έρευνα, που εγγυάται μια άρτια εκπαίδευση πανεπιστημιακού επιπέδου.

Το πρόγραμμα ΠΜΜΠ του Πανεπιστημίου Λευκωσίας είναι πλήρως αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας της Κύπρου, καθώς επίσης και από το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ)  που αποτελεί τον τοπικό οργανισμό επαγγελματιών μηχανικών. Αυτό διασφαλίζει ότι οι ντόπιοι απόφοιτοί μας θα μπορούν να εγγραφούν ως επαγγελματίες μηχανικοί στην Κύπρο.

Επίσης, όπως και όλα τα προγράμματα σπουδών του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, είναι πιστοποιημένο από τον Κυπριακό Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (Δ.Ι.Π.Α.Ε.).

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας είναι αναγνωρισμένο από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) της Ελλάδος ως ομοταγές Πανεπιστήμιο ως προς τα Ελληνικά Α.Ε.Ι., ενώ οι τίτλοι σπουδών αποφοίτων του έχουν τύχει αναγνώρισης από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

Το Πανεπιστήμιο διαθέτει άρτια εξοπλισμένα εργαστήρια όπου δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές να αποκτήσουν σημαντικές γνώσεις για τους διάφορους εργαστηριακούς ελέγχους και πειραματικές διαδικασίες που αφορούν το ευρύ γνωστικό πεδίο της επιστήμης του Πολιτικού Μηχανικού και του Μηχανικού Περιβάλλοντος. Συγκεκριμένα οι σύγχρονες εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν εργαστήρια τεχνολογίας σκυροδέματος, εδαφομηχανικής, μηχανικής ρευστών και υδραυλικής, γεωδαισίας, μηχανικής περιβάλλοντος καθώς και εργαστήριο λογισμικών μηχανικής, όπου δίδεται η δυνατότητα στους φοιτητές μας να εξοικειωθούν στη χρήση Η/Υ και στις σύγχρονες μεθόδους προσομοίωσης προβλημάτων μηχανικής. Κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, παρέχονται στους φοιτητές μας ευκαιρίες πρακτικής άσκησης (practical training), οι οποίες αυξάνουν τις προοπτικές επιτυχούς εργοδότησης μετά την αποφοίτηση.

Στόχος του προγράμματος ΠΜΜΠ του Πανεπιστημίου Λευκωσίας είναι να εφοδιάσει τους απόφοιτούς του με:

 1. τα αναγκαία προσόντα για έναρξη επιτυχημένης επαγγελματικής σταδιοδρομίας στον τομέα της Πολιτικής Μηχανικής και Μηχανικών Περιβάλλοντος ή για περαιτέρω προχωρημένες μεταπτυχιακές σπουδές,
 2. τα απαραίτητα θεωρητικά εργαλεία και τις θεμελιώδεις αρχές της επιστήμης και της μηχανικής προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις τεχνολογικές προκλήσεις του κλάδου,
 3. πρακτική και πειραματική εμπειρία που επιτρέπει την άμεση συσχέτιση της πρακτικής με τις θεμελιώδεις γνώσεις και θεωρία του κλάδου, και
 4. τις απαιτούμενες αρχές προωθώντας έτσι τη μηχανική δεοντολογία, την εργασιακή ευθύνη και τις ηθικές πρακτικές

Γλώσσα Διδασκαλίας: Αγγλική (Μερικά από τα μαθήματα του πρώτου χρόνου προσφέρονται επίσης και στα Ελληνικά)

Μέθοδος Φοίτησης: Πλήρης ή Μερική Φοίτηση
 

Εξάμηνο 1

 • Programming Principles I
 • Introduction to Civil and Environmental Engineering    
 • Building Construction Principles
 • Environmental Chemistry    
 • Calculus I    

Εξάμηνο 2

 • Technical Drawing and CAD    
 • Construction Materials
 • Calculus II    
 • General Physics
 • Engineering Geology    

Εξάμηνο 3

 • Technical Writing and Research    
 • Probability and Statistics for Engineers
 • Ordinary Differential Equations    
 • Linear Algebra I
 • Engineering Mechanics: Statics    

Εξάμηνο 4

 • Structural Analysis I    
 • Engineering Surveying    
 • Construction Management    
 • Fluid Mechanics
 • Strength of Materials    

Εξάμηνο 5

 • Principles of Environmental Engineering
 • Structural Analysis II    
 • Soil Mechanics    
 • Reinforced Concrete I
 • Wastewater Treatment
 • Environmental Impact Assessment

Εξάμηνο 6

 • Structural Dynamics    
 • Steel Structures I
 • Reinforced Concrete II    
 • Foundations and Retaining Structure Design
 • Numerical Methods Using MATLAB    

Εξάμηνο 7

 • Road and Highway Engineering    
 • Hydraulics
 • Capstone Design Project I
 • Earthquake Engineering    
 • Finite Element Structural Analysis    
 • Geotechnical Engineering    

Εξάμηνο 8

 • Computer-Aided Structural Analysis and Design    
 • Capstone Design Project II
 • Ground Improvement Techniques
 • Coastal Engineering
 • Steel Structures II    
 • Pre-Stressed Concrete

Προοπτικές Σταδιοδρομίας

Η Πολιτική Μηχανική είναι ένας από τους μεγαλύτερους και ταχύτερα αναπτυσσόμενους κλάδους μηχανικής στην Ευρώπη και ένας από τους καλύτερους σε επίδοση στην οικονομία της ΕΕ. Πρόσφατα δόθηκε μεγάλη έμφαση στην πράσινη ανάπτυξη, στις έξυπνες πόλεις και στο σχεδιασμό κτιρίων φιλικών προς το περιβάλλον, ενεργειακά αποδοτικών, βιώσιμων και οικολογικών. Επιπλέον, η κατασκευή κτιρίων και η ανάπτυξη γης είναι ένας από τους σημαντικότερους τομείς της κυπριακής οικονομίας. Ως εκ τούτου, η ζήτηση για Πολιτικούς Μηχανικούς θα συνεχίσει να αυξάνεται, τόσο σε τοπικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς θα αυξηθεί η ανάγκη για ενίσχυση υφιστάμενων υποδομών ή για κατασκευή νέων.

Απόφοιτος με πτυχίο BSc Πολιτικού Μηχανικού και Μηχανικού Περιβάλλοντος μπορεί να απασχοληθεί στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα που ασχολείται με το σχεδιασμό, την κατασκευή και την επίβλεψη διαφόρων τύπων συστημάτων υποδομής, όπως:

 • κατοικίες, εμπορικά ή δημόσια κτίρια,
 • χαμηλά ή πολυώροφα κτίρια,
 • δίκτυα μεταφορών, συμπεριλαμβανομένων δρόμων πόλεων, αυτοκινητοδρόμων, γεφυρών και σιδηροδρόμων,
 • σήραγγες, φράγματα και κατασκευές αντιστήριξης,
 • λιμάνια, αεροδρόμια και παράκτιες υποδομές και
 • συστήματα ύδρευσης και αποχέτευσης.

Επιπλέον, οι απόφοιτοί μας μπορούν να εργαστούν σε πιο εξειδικευμένους τομείς της πολιτικής μηχανικής, όπως η αποκατάσταση και η σεισμική ενίσχυση υφιστάμενων κτιρίων και κτιρίων πολιτιστικής κληρονομιάς.

Οι απόφοιτοί μας μπορούν επίσης να επιλέξουν να επικεντρωθούν περισσότερο στους τομείς της Μηχανικής Περιβάλλοντος, έχοντας έτσι την ευκαιρία να εμπλακούν στην προστασία και τη βελτίωση του δομημένου και φυσικού περιβάλλοντος μέσω, π.χ.

 • της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων,
 • της ανακύκλωσης και διαχείρισης στερεών αποβλήτων,
 • της διαχείρισης και επεξεργασίας λυμάτων,
 • του ελέγχου της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και
 • της εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Πρόσβαση σε Περαιτέρω Σπουδές

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος BSc στην Πολιτική Μηχανική και Μηχανική Περιβάλλοντος, οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν να διευρύνουν και να εμβαθύνουν τα ακαδημαϊκά τους προσόντα και δεξιότητες ακολουθώντας μεταπτυχιακές σπουδές (Master και PhD) στον ίδιο ή συναφές κλάδο στην Κύπρο ή στο εξωτερικό.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο