Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Πόλη
Λευκωσία
Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

Το προπτυχιακό πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων με εξειδίκευση στη Διοίκηση (Μάνατζμεντ) και το Ανθρώπινο Δυναμικό στοχεύει στην παροχή γνώσεων σε όλους τους τομείς της Διοίκησης Επιχειρήσεων και πιο εξειδικευμένων γνώσεων στο Μάνατζμεντ και το Ανθρώπινο Δυναμικό. Το πρόγραμμα επίσης στοχεύει στην ανάπτυξη των φοιτητών και φοιτητριών ατομικά και ακαδημαϊκά και στην προετοιμασία τους για να εργαστούν με ηθικό τρόπο σε ένα μεταβαλλόμενο πολυπολιτισμικό περιβάλλον. Η ποικιλία και το εύρος των προσφερόμενων μαθημάτων καθώς και ο διαθεματικός χαρακτήρας του προγράμματος όπως επίσης και η κουλτούρα ελεύθερης συζήτησης που χαρακτηρίζει τo πανεπιστήμιο συνεισφέρουν στην ολοκληρωμένη εκπαίδευση των αποφοίτων του κλάδου.

Πιο συγκεκριμένα οι γενικοί στόχοι του προγράμματος είναι να:

 1. Παρουσιάσει και να επεξηγήσει τις βασικές αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων.
 2. Εφαρμόσει τις πιο πάνω αρχές στην επίλυση προβλημάτων που σχετίζονται με τη Διοίκηση Επιχειρήσεων.
 3. Προσφέρει δεξιότητες και εμπειρία για εργασία σε πολυπολιτισμικές ομάδες.
 4. Εκπαιδεύσει τους φοιτητές να ηγούνται με ηθικό και βιώσιμο τρόπο σε ένα περιβάλλον συνεχούς κοινωνικής, οικονομικής και τεχνολογικής αλλαγής.
 5. Προσφέρει εργαλεία και πρακτική για ανάλυση δεδομένων σχετικών με τη Διοίκηση Επιχειρήσεων.
 6. Ενισχύσει την κριτική σκέψη με σκοπό τη βελτίωση της λήψης στρατηγικών αποφάσεων.
 7. Αναπτύξει τις δεξιότητες γραφής των φοιτητών και φοιτητριών σε θέματα που σχετίζονται με τη Διοίκηση Επιχειρήσεων.
 8. Καλλιεργήσει τις δεξιότητες παρουσίασης των φοιτητών και φοιτητριών.

Η ειδίκευση στο Μάνατζμεντ και το Ανθρώπινο Δυναμικό στοχεύει στην παροχή εξειδικευμένων γνώσεων στον τομέα του Μάνατζμεντ και του Ανθρώπινου Δυναμικού. Πιο συγκεκριμένα, οι κύριοι στόχοι της ειδίκευσης είναι να:

 1. Επεξηγήσει τη σημασία της οργάνωσης, του σχεδιασμού, της καθοδήγησης και του ελέγχου.
 2. Αναλύσει το παγκόσμιο κοινωνικοοικονομικό, πολιτικό και νομικό περιβάλλον και να χρησιμοποιήσει αυτή την ανάλυση για στρατηγικό σχεδιασμό.
 3. Προσδιορίσει και να συζητήσει προκλήσεις και ευκαιρίες στο μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον.
 4. Συζητήσει ηθικά διλήμματα στους οργανισμούς.
 5. Τονίσει τη σημασία της ηθικής ηγεσίας και να συζητήσει τα κύρια χαρακτηριστικά της.
 6. Περιγράψει λόγους αντίστασης στην αλλαγή και να συζητήσει τρόπους για να ξεπεραστεί η αντίσταση αυτή.
 7. Επεξηγήσει και να αναλύσει βασικές τεχνικές λήψης αποφάσεων.
 8. Παρουσιάσει βασικές αρχές Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού.
 9. Προσφέρει πιο εξειδικευμένη γνώση στους τομείς της προσέλκυσης, επιλογής, ανάπτυξης, αξιολόγησης και ανταμοιβής εργαζομένων.
 10. Εφοδιάσει τους φοιτητές και φοιτήτριες με σε βάθος κατανόηση του ρόλου του νομικού πλαισίου που διέπει τις εργασιακές σχέσεις.

 

Γλώσσα διδασκαλίας: Αγγλική (Τα μαθήματα του πρώτου και δεύτερου χρόνου προσφέρονται επίσης και στα Ελληνικά)

Full-time or Part-time

 

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων: Διοίκηση και Ανθρώπινο Δυναμικό του Πανεπιστημίου Λευκωσίας προσφέρει ένα προπτυχιακό πρόγραμμα τετραετούς φοίτησης, το οποίο

 • διαρθρώνεται σε οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα και
 • αντιστοιχεί σε 240 πιστωτικές μονάδες (ECTS).

 

 

Semester 1

 • Accounting I 
 • Principles of Microeconomics 
 • Basic Writing
 • Finite Maths with Applied Calculus   
 • Business Software Applications  

Semester 2

 • Accounting II    
 • Computer Fundamentals    
 • Principles of Macroeconomics    
 • Statistics I   
 • Introduction to Management    

Semester 3

 • Managerial Accounting    
 • Organizational Behavior    
 • English Composition    
 • Marketing    
 • General Psychology I    

Semester 4

 • Business Ethics    
 • Business Law    
 • Business and Professional Communication    
 • Managerial Finance    
 • Principles of Sociology    

Semester 5

 • International Business     6
 • Strategy and Business Policy     6
 • Leadership in Organizations     6
 • Quality Management     6
 • Globalization     6

Semester 6

 • Business Communications    
 • Research Methods in Business    
 • Statistics II    
 • Knowledge Management    
 • Human Resource Management    

Semester 7

 • Quantitative Methods    
 • Operations Management    
 • Analytical Decision Making    
 • Management of Innovation and Technology    
 • Change Management    

Semester 8

 • Performance Management   
 • Senior Simulation in Business    
 • International Financial Management   
 • Supply Chain Management    
 • Marketing and Social Responsibility    

Το πιο πάνω πρόγραμμα ανά εξάμηνο είναι ενδεικτικό. Μερικά από τα μαθήματα είναι επιλογής και μπορούν να αντικατασταθούν με άλλα.

 

Οι απόφοιτοι/ες του Τμήματος Διοίκηση Επιχειρήσεων: Διοίκηση και Ανθρώπινο Δυναμικό του Πανεπιστημίου Λευκωσίας έχουν τη δυνατότητα να απασχοληθούν σε όλα τα αντικείμενα της Διοίκησης των Επιχειρήσεων (Λογιστική, Χρηματοδοτική Διοίκηση, Φορολογική, Ελεγκτική, Μάρκετινγκ, Γενικό Μάνατζμεντ, Διοίκηση Προσωπικού, Διοίκηση Παραγωγής, Πληροφοριακά Συστήματα, Βιομηχανικές Σχέσεις).

 Παράλληλα, οι κατάλληλες μεταπτυχιακές σπουδές δίνουν τη δυνατότητα μεγαλύτερης και πιο στοχευμένης εξειδίκευσης στο χώρο των επιχειρήσεων.

Ενδεικτικές Mεταπτυχιακές εξειδικεύσεις

Πιο συγκεκριμένα,

 

 • ως ελεύθεροι επαγγελματίες (οικονομικοί σύμβουλοι, φοροτεχνικοί λογιστές κτλ.)
 • ως επιχειρησιακοί αναλυτές/τριες (business analysts) 
 • ως αναλυτές/τριες-σχεδιαστές/τριες ηλεκτρονικών υπηρεσιών
 • ως αναλυτές/τριες δεδομένων  
 • ως ορκωτοί λογιστές/τριες  ή ελεγκτές 
 • ως τραπεζικά στελέχη   
 • ως οικονομικοί σύμβουλοι επιχειρήσεων
 • ως υπεύθυνοι δημοσίων σχέσεων επιχειρήσεων και οργανισμών
 • ως υπεύθυνοι ανθρώπινου δυναμικού οργανισμών και επιχειρήσεων
 • ως εκκαθαριστές/τριες ή διαιτητές επιχειρήσεων
 • ως ερευνητές/τριες
 • ως καθηγητές/τριες στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση  

  Οι απόφοιτοι/ες του Τμήματος, εφόσον αναγνωριστεί το πτυχίο τους, εγγράφονται στο Οικονομικό επιμελητήριο Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.) και εντάσσονται στον κλάδο Π.Ε. 80 Οικονομίας.

 

Σε τομείς

 • της Βιομηχανίας
 • των Τραπεζών ή άλλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων
 • των Εμπορικών επιχειρήσεων
 • της Αυτοαπασχόλησης
 • της Δημόσιας Διοίκησης
 • των Τουριστικών επιχειρήσεων
 • των Μεταφορικών επιχειρήσεων
 • των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων
 • των Διεθνών Οργανισμών και Δημόσιων Υπηρεσιών

 

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για τις σπουδές στη Διοίκηση στο άρθρο μας εδώ.

 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο