Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Αντικείμενο
Πόλη
Λευκωσία
Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

Το προπτυχιακό πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων με εξειδίκευση στην Επιχειρηματικότητα και την Καινοτομία στοχεύει στην παροχή γνώσεων σε όλους τους τομείς της Διοίκησης Επιχειρήσεων και πιο εξειδικευμένων γνώσεων στην Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία. Το πρόγραμμα επίσης στοχεύει στην ανάπτυξη των φοιτητών και φοιτητριών ατομικά και ακαδημαϊκά και στην προετοιμασία τους για να εργαστούν με ηθικό τρόπο σε ένα μεταβαλλόμενο πολυπολιτισμικό περιβάλλον. Η ποικιλία και το εύρος των προσφερόμενων μαθημάτων καθώς και ο διαθεματικός χαρακτήρας του προγράμματος όπως επίσης και η κουλτούρα ελεύθερης συζήτησης που χαρακτηρίζει τo πανεπιστήμιο συνεισφέρουν στην ολοκληρωμένη εκπαίδευση των αποφοίτων του κλάδου.

Πιο συγκεκριμένα οι γενικοί στόχοι του προγράμματος είναι να:

 1. Παρουσιάσει και να επεξηγήσει τις βασικές αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων.
 2. Εφαρμόσει τις πιο πάνω αρχές στην επίλυση προβλημάτων που σχετίζονται με τη Διοίκηση Επιχειρήσεων.
 3. Προσφέρει δεξιότητες και εμπειρία για εργασία σε πολυπολιτισμικές ομάδες.
 4. Εκπαιδεύσει τους φοιτητές να ηγούνται με ηθικό και βιώσιμο τρόπο σε ένα περιβάλλον συνεχούς κοινωνικής, οικονομικής και τεχνολογικής αλλαγής.
 5. Προσφέρει εργαλεία και πρακτική για ανάλυση δεδομένων σχετικών με τη Διοίκηση Επιχειρήσεων.
 6. Ενισχύσει την κριτική σκέψη με σκοπό τη βελτίωση της λήψης στρατηγικών αποφάσεων.
 7. Αναπτύξει τις δεξιότητες γραφής των φοιτητών και φοιτητριών σε θέματα που σχετίζονται με τη Διοίκηση Επιχειρήσεων.
 8. Καλλιεργήσει τις δεξιότητες παρουσίασης των φοιτητών και φοιτητριών.

Η ειδίκευση στην Επιχειρηματικότητα και την Καινοτομία στοχεύει στην παροχή εξειδίκευσης στους τομείς της Επιχειρηματικότητας και της Καινοτομίας. Οι κύριοι στόχοι της ειδίκευσης είναι να:

 1. Παρέχει τις απαραίτητες δεξιότητες και ικανότητες για να γίνει κανείς δημιουργικός και καινοτόμος επιχειρηματίας.
 2. Εξηγήσει το πώς ένα επιχειρηματικό σχέδιο μπορεί να βοηθήσει τη διαδικασία ανάπτυξης μιας νέας ιδέας προϊόντος.
 3. Παρέχει μια επισκόπηση των βημάτων στο σχεδιασμό και την επιτυχή λειτουργία μιας νέας επιχείρησης.
 4. Εφαρμόσει θεωρητικές αρχές σε ‘μελέτες περίπτωσης’ σε ένα ενδιαφέρον μαθησιακό περιβάλλον.

 

Γλώσσα Διδασκαλίας: Αγγλική (Τα μαθήματα του πρώτου και δεύτερου χρόνου προσφέρονται επίσης και στα Ελληνικά)

Πλήρης ή Μερική Φοίτηση

 

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων: Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία του Πανεπιστημίου Λευκωσίας προσφέρει ένα προπτυχιακό πρόγραμμα τετραετούς φοίτησης, το οποίο

 • διαρθρώνεται σε οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα και
 • αντιστοιχεί σε 240 πιστωτικές μονάδες (ECTS).

 

 

Semester 1

 • Accounting I    
 • Principles of Microeconomics    
 • Basic Writing    
 • Finite Maths with Applied Calculus    
 • Business Software Applications    

Semester 2

 • Accounting II    
 • Computer Fundamentals    
 • Principles of Macroeconomics    
 • Statistics I    
 • Introduction to Management    

Semester 3

 • Managerial Accounting    
 • Organizational Behavior    
 • English Composition    
 • Marketing    
 • General Psychology I    

Semester 4

 • Business Ethics    
 • Business Law    
 • Business and Professional Communication    
 • Managerial Finance    
 • Principles of Sociology    

Semester 5

 • Introduction to Entrepreneurship    
 • Business Plan    
 • Small Business and Entrepreneurship    
 • Management of Innovation and Technology    
 • Society and Environment    

Semester 6

 • Business Communications    
 • Creativity    
 • Project Management    
 • E-Business    
 • Human Resource Management    

Semester 7

 • Change Management    
 • Quantitative Methods    
 • Operations Management    
 • Analytical Decision Making    
 • Leadership in Organizations    

Semester 8

 • Cultural Anthropology    
 • Research Methods in Business    
 • Social Entrepreneurship    
 • Business Intelligence    
 • Supply Chain Management    

 

 
 

Οι απόφοιτοι/ες του Τμήματος Διοίκηση Επιχειρήσεων: Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία του Πανεπιστημίου Λευκωσίας έχουν τη δυνατότητα να απασχοληθούν σε όλα τα αντικείμενα της Διοίκησης των Επιχειρήσεων (Λογιστική, Χρηματοδοτική Διοίκηση, Φορολογική, Ελεγκτική, Μάρκετινγκ, Γενικό Μάνατζμεντ, Διοίκηση Προσωπικού, Διοίκηση Παραγωγής, Πληροφοριακά Συστήματα, Βιομηχανικές Σχέσεις).

 Παράλληλα, οι κατάλληλες μεταπτυχιακές σπουδές δίνουν τη δυνατότητα μεγαλύτερης και πιο στοχευμένης εξειδίκευσης στο χώρο των επιχειρήσεων.

Ενδεικτικές Mεταπτυχιακές εξειδικεύσεις

Πιο συγκεκριμένα,

 

 • ως ελεύθεροι επαγγελματίες (οικονομικοί σύμβουλοι, φοροτεχνικοί λογιστές κτλ.)
 • ως επιχειρησιακοί αναλυτές/τριες (business analysts) 
 • ως αναλυτές/τριες-σχεδιαστές/τριες ηλεκτρονικών υπηρεσιών
 • ως αναλυτές/τριες δεδομένων  
 • ως ορκωτοί λογιστές/τριες  ή ελεγκτές 
 • ως τραπεζικά στελέχη   
 • ως οικονομικοί σύμβουλοι επιχειρήσεων
 • ως υπεύθυνοι δημοσίων σχέσεων επιχειρήσεων και οργανισμών
 • ως υπεύθυνοι ανθρώπινου δυναμικού οργανισμών και επιχειρήσεων
 • ως εκκαθαριστές/τριες ή διαιτητές επιχειρήσεων
 • ως ερευνητές/τριες
 • ως καθηγητές/τριες στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση  

  Οι απόφοιτοι/ες του Τμήματος, εφόσον αναγνωριστεί το πτυχίο τους, εντάσσονται στον κλάδο Π.Ε. 80 Οικονομίας.

 

Σε τομείς

 • της Βιομηχανίας
 • των Τραπεζών ή άλλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων
 • των Εμπορικών επιχειρήσεων
 • της Αυτοαπασχόλησης
 • της Δημόσιας Διοίκησης
 • των Τουριστικών επιχειρήσεων
 • των Μεταφορικών επιχειρήσεων
 • των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων
 • των Διεθνών Οργανισμών και Δημόσιων Υπηρεσιών

 

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για τις σπουδές στη Διοίκηση στο άρθρο μας εδώ.

 

 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο