Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Αντικείμενο
Πόλη
Λευκωσία
Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

Το προπτυχιακό πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων με εξειδίκευση στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού στοχεύει στην παροχή γνώσεων σε όλους τους τομείς της Διοίκησης Επιχειρήσεων και πιο εξειδικευμένων γνώσεων στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού. Σε συμφωνία με τη φιλοσοφία του Πανεπιστημίου Λευκωσίας για παροχή ολοκληρωμένης γενικής εκπαίδευσης και εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων, το πρόγραμμα προσφέρει στους φοιτητές και τις φοιτήτριες την ευκαιρία να συνδυάσουν τη μάθησή τους σε ένα ευρύ φάσμα ακαδημαϊκών κλάδων με τομείς που σχετίζονται με τις επιχειρήσεις και να αναπτύξουν την κριτική τους σκέψη, την επικοινωνία και δεξιότητες δημιουργικότητας. Το πρόγραμμα επίσης στοχεύει στην ανάπτυξη των φοιτητών και φοιτητριών ατομικά και ακαδημαϊκά και στην προετοιμασία τους για να εργαστούν με ηθικό τρόπο σε ένα μεταβαλλόμενο πολυπολιτισμικό περιβάλλον. Η ποικιλία και το εύρος των προσφερόμενων μαθημάτων, καθώς και η κουλτούρα ελεύθερης συζήτησης που χαρακτηρίζει τo πανεπιστήμιο συνεισφέρουν στην ολοκληρωμένη εκπαίδευση των αποφοίτων του κλάδου.

Πιο συγκεκριμένα οι γενικοί στόχοι του προγράμματος είναι:

 1. Η ανάπτυξη εμπειρογνωμοσύνης σε βασικούς τομείς της Διοίκησης Επιχειρήσεων όπως η Επιχειρηματικότητα, η Στρατηγική, η Λογιστική, τα Χρηματοοικονομικά, το Μάρκετινγκ και τα Πληροφοριακά συστήματα.
 2. Η επισήμανση της μεταβαλλόμενης φύσης της επιχειρηματικής δραστηριότητας και της σημασίας κατανόησης του παγκόσμιου επιχειρηματικού περιβάλλοντος.
 3. Η κατανοηση των ηθικών ζητήματων που προκύπτουν από τις επιχιερηματικές αποφάσεις και η σημασία του να λαμβάνονται αιτιολογημένες αποφάσεις, αναγνωρίζοντας την πολυπλοκότητα και την ποικιλομορφία του περιβάλλοντος.
 4. Η ανάπτυξη δεξιοτήτων ηγεσίας, επικοινωνίας και διαπραγμάτευσης.
 5. Η παροχή βασικών γνώσεων Μαθηματικών, Στατιστικής, Μεθόδων Έρευνας και Πληροφορικής.
 6. Η βελτίωση της χρήσης της Αγγλικής γλώσσας με την επιλογή σχετικών μαθημάτων και τη χρήση της στη διδασκαλία των μαθημάτων.
 7. Η δυνατότητα επιλογής μαθημάτων από άλλους κλάδους που ενδιαφέρουν τους φοιτητές και τις φοιτήτριες.
 8. Η ανάπτυξη των δεξιοτήτων κριτικής σκέψης και επίλυσης προβλημάτων.
 9. Η βελτίωση ικανοτήτων διεξαγωγής έρευνας, συγγραφής κειμένων και παρουσίασης.

Η ειδίκευση στη Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού στοχεύει στην παροχή εξειδικευμένων γνώσεων στον τομέα της Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού. Πιο συγκεκριμένα οι κύριοι στόχοι της ειδίκευσης είναι οι εξής:

 1. Να εκτιμηθεί ο ρόλος του Ανθρώπινου Δυναμικού στην αποτελεσματική οργανωτική λειτουργία
 2. Να επεξηγηθούν μέθοδοι προσέλκυσης και επιλογής υπαλλήλων
 3. Να τονισθεί η σημασία της εκπαίδευσης και να αναλυθουν και να εφαρμοστούν διάφορες τεχνικές κατάρτισης
 4. Να επεξηγηθεί η σημασία της καθοδήγησης εργαζομένων και του σχεδιασμού σταδιοδρομίας
 5. Να παρουσιασθούν εργαλεία για το σχεδιασμό κατάλληλων συστημάτων αξιολόγησης απόδοσης
 6. Να συγκριθούν διαφορετικές στρατηγικές κατανομής ανταμοιβών και να συζητηθούν ποιες είναι πιο κατάλληλες για διαφορετικές κατηγορίες εργαζομένων και οργανισμών
 7. Να παρέχει μία εις βάθος κατανόηση του ρόλου των εργασιακών νόμων και των συλλογικών συμβάσεων διαπραγμάτευσης

 

 

Γλώσσα Διδασκαλίας: Αγγλική (Τα μαθήματα του πρώτου και δεύτερου χρόνου προσφέρονται επίσης και στα Ελληνικά)

Πλήρης ή Μερική Φοίτηση

 

 

 

 Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων: Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού του Πανεπιστημίου Λευκωσίας προσφέρει ένα προπτυχιακό πρόγραμμα τετραετούς φοίτησης, το οποίο

 • διαρθρώνεται σε οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα και
 • αντιστοιχεί σε 240 πιστωτικές μονάδες (ECTS).

 

 

Semester 1

 • Accounting I    
 • Principles of Microeconomics    
 • Basic Writing    
 • Finite Maths with Applied Calculus    
 • Business Software Applications    

Semester 2

 • Accounting II    
 • Computer Fundamentals
 • Principles of Macroeconomics    
 • Statistics I    
 • Introduction to Management    

Semester 3

 • Managerial Accounting    
 • Organizational Behavior    
 • English Composition    
 • Marketing    
 • General Psychology I    

Semester 4

 • Business Ethics    
 • Business Law    
 • Business and Professional Communication    
 • Managerial Finance    
 • Principles of Sociology    

Semester 5

 • Strategy and Business Policy    
 • Planning, Recruitment and Selection    
 • Training and Development    
 • Health and Safety    
 • Leadership in Organizations    

Semester 6

 • Research Methods in Business    
 • Improving Performance    
 • Labor-Management Relations    
 • Compensation and Rewards Systems    
 • Human Resource Management    

Semester 7

 • Career Management    
 • Employment Law    
 • Quantitative Methods    
 • Operations Management    
 • Change Management    

Semester 8

 • Performance Management    
 • Senior Simulation in Business    
 • Human Resource Information Systems    
 • Project Management    
 • Supply Chain Management

 

 

 

Οι απόφοιτοι/ες του Τμήματος Διοίκηση Επιχειρήσεων: Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού του Πανεπιστημίου Λευκωσίας έχουν τη δυνατότητα να απασχοληθούν σε όλα τα αντικείμενα της Διοίκησης των Επιχειρήσεων (Λογιστική, Χρηματοδοτική Διοίκηση, Φορολογική, Ελεγκτική, Μάρκετινγκ, Γενικό Μάνατζμεντ, Διοίκηση Προσωπικού, Διοίκηση Παραγωγής, Πληροφοριακά Συστήματα, Βιομηχανικές Σχέσεις).

 Παράλληλα, οι κατάλληλες μεταπτυχιακές σπουδές δίνουν τη δυνατότητα μεγαλύτερης και πιο στοχευμένης εξειδίκευσης στο χώρο των επιχειρήσεων.

Ενδεικτικές Mεταπτυχιακές εξειδικεύσεις

Πιο συγκεκριμένα,

 

 • ως ελεύθεροι επαγγελματίες (οικονομικοί σύμβουλοι, φοροτεχνικοί λογιστές κτλ.)
 • ως επιχειρησιακοί αναλυτές/τριες (business analysts) 
 • ως αναλυτές/τριες-σχεδιαστές/τριες ηλεκτρονικών υπηρεσιών
 • ως αναλυτές/τριες δεδομένων  
 • ως ορκωτοί λογιστές/τριες  ή ελεγκτές 
 • ως τραπεζικά στελέχη   
 • ως οικονομικοί σύμβουλοι επιχειρήσεων
 • ως υπεύθυνοι δημοσίων σχέσεων επιχειρήσεων και οργανισμών
 • ως υπεύθυνοι ανθρώπινου δυναμικού οργανισμών και επιχειρήσεων
 • ως εκκαθαριστές/τριες ή διαιτητές επιχειρήσεων
 • ως ερευνητές/τριες
 • ως καθηγητές/τριες στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση  

  Οι απόφοιτοι/ες του Τμήματος, εφόσον αναγνωριστεί το πτυχίο τους εντάσσονται στον κλάδο Π.Ε. 80 Οικονομίας.

 

Σε τομείς

 • της Βιομηχανίας
 • των Τραπεζών ή άλλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων
 • των Εμπορικών επιχειρήσεων
 • της Αυτοαπασχόλησης
 • της Δημόσιας Διοίκησης
 • των Τουριστικών επιχειρήσεων
 • των Μεταφορικών επιχειρήσεων
 • των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων
 • των Διεθνών Οργανισμών και Δημόσιων Υπηρεσιών

 

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για τις σπουδές στη Διοίκηση στο άρθρο μας εδώ.

 

 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο