Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Αντικείμενο
Πόλη
Λευκωσία
Πρόσθετες Πληροφορίες

 

Το εξ αποστάσεως πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων δεν θα προσφερθεί το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025.

 

 

Το Εξ Αποστάσεως Πτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων είναι ένα ευέλικτο, αξιολογημένο-πιστοποιημένο πρόγραμμα σπουδών, εφάμιλλο με τα δια ζώσης προγράμματα σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε απόφοιτους σχολών μέσης εκπαίδευσης, οι οποίοι ενδιαφέρονται να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες στον τομέα της Διοίκησης Επιχειρήσεων και είναι εγκεκριμένο από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙ.Π.Α.Ε.) με αναγνώριση στην Κύπρο, Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Στο Εξ Αποστάσεως Πρόγραμμα δεν απαιτείται η φυσική παρουσία του φοιτητή. Η διδασκαλία προσλαμβάνει τη μορφή τηλεδιδασκαλίας ενώ φυσική παρουσία του φοιτητή είναι απαραίτητη μόνο στην τελική γραπτή εξέταση κάθε μαθήματος, η οποία διεκπεραιώνεται στα διάφορα εξεταστικά κέντρα στην Κύπρο και στην Ελλάδα.

Μέσα  στα πλαίσια της φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Λευκωσίας για παροχή ολοκληρωμένης γενικής εκπαίδευσης και εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων, το πρόγραμμα προσφέρει στους φοιτητές και τις φοιτήτριες την ευκαιρία να συνδυάσουν τη μάθησή τους σε ένα ευρύ φάσμα ακαδημαϊκών κλάδων με τομείς που σχετίζονται με τις επιχειρήσεις και να αναπτύξουν την κριτική τους σκέψη, την επικοινωνία και δεξιότητες δημιουργικότητας. Το πρόγραμμα επίσης στοχεύει στην ανάπτυξη των φοιτητών και φοιτητριών ατομικά και ακαδημαϊκά και στην προετοιμασία τους για να εργαστούν με ηθικό τρόπο σε ένα μεταβαλλόμενο πολυπολιτισμικό περιβάλλον. Η ποικιλία και το εύρος των προσφερόμενων μαθημάτων, καθώς και η κουλτούρα ελεύθερης συζήτησης που χαρακτηρίζει τo πανεπιστήμιο συνεισφέρουν στην ολοκληρωμένη εκπαίδευση των αποφοίτων του κλάδου.

Οι Γενικοί Στόχοι του προγράμματος είναι οι εξής:

 1. Παροχή γνώσεων σε ένα ευρύ φάσμα τομέων της Διοίκησης Επιχειρήσεων.
 2. Ανάλυση του ρόλου του εξωτερικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο λειτουργούν οι οργανισμοί, καθώς επίσης και των ευκαιριών της αγοράς και των κινδύνων – τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.
 3. Ανάπτυξη δεξιοτήτων που απαιτούνται για την δημιουργία στρατηγικών και τον τρόπο διαχείρισης κινδύνων.
 4. Βελτίωση αναλυτικών και διαπροσωπικών δεξιοτήτων που απαιτούνται κατά τη διαδικασία λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων.
 5. Ανάπτυξη δεξιοτήτων κριτικής σκέψης και επίλυσης προβλημάτων.

Το πρόγραμμα συμπεριλαμβάνει και αριθμό Ειδικών Στόχων όπως:

 1. Ενθάρρυνση της αξιολόγησης ηθικών ζητημάτων, με έμφαση στην κοινωνικά υπεύθυνη εταιρική συμπεριφορά.
 2. Βελτίωση ηγετικών και οργανωτικών ικανοτήτων που συνεισφέρουν στην αποτελεσματική διοίκηση.
 3. Ανάπτυξη δεξιοτήτων μάρκετινγκ με ικανότητα σχεδιασμού και εφαρμογής της κατάλληλης στρατηγικής.
 4. Παροχή γνώσεων σε θέματα νομοθεσίας σχετικά με τα δικαιώματα, τις σχέσεις και τη συμπεριφορά των ατόμων και των επιχειρήσεων που ασχολούνται με το εμπόριο και τις πωλήσεις.
 5. Επεξήγηση των λογιστικών προτύπων και αρχών χρηματοδότησης επιχειρήσεων.

 

Γλώσσα Διδασκαλίας: Αγγλική ή Ελληνική    

 

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ( εξ αποστάσεως) του Πανεπιστημίου Λευκωσίας προσφέρει ένα προπτυχιακό πρόγραμμα τετραετούς φοίτησης, το οποίο

 • διαρθρώνεται σε οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα και
 • αντιστοιχεί σε 240 πιστωτικές μονάδες (ECTS).

 

 

Διοίκηση Επιχειρήσεων – στην Ελληνική

Section: A – Υποχρεωτικά Μαθήματα Προγράμματος

 • Λογιστική Ι    
 • Λογιστική ΙΙ    
 • Διοικητική Λογιστική    
 • Πληροφοριακά Συστήματα Λογιστικής    
 • Επιχειρησιακή Ηθική    
 • Δίκαιο των Επιχειρήσεων    
 • Επιχειρησιακή Επικοινωνία    
 • Οργανωσιακή Συμπεριφορά    
 • Διεθνείς Επιχειρήσεις    
 • Μεθοδολογία Έρευνας    
 • Στρατηγική και Πολιτική των Επιχειρήσεων    
 • Διπλωματική Εργασία    
 • Μικροοικονομική    
 • Μακροοικονομική    
 • Βασικές Δεξιότητες Γραφής στην Αγγλική    
 • Εισαγωγή στα Χρηματοοικονομικά    
 • Χρηματοοικονομικά Επιχειρήσεων    
 • Χρηματοοικονομική Διοίκηση    
 • Διεθνής Χρηματοοικονομική Διοίκηση    
 • Χρηματοοικονομική Ανάλυση    
 • Ποσοτικές Μέθοδοι    
 • Επιχειρησιακή Διοίκηση    
 • Αναλυτική Λήψη Αποφάσεων    
 • Εισαγωγή στη Διοίκηση    
 • Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού    
 • Μάρκετινγκ    

Section: B – Μαθήματα Μάρκετινγκ

 • Ολοκληρωμένες Επικοινωνίες Μάρκετινγκ    
 • Μάρκετινγκ και Κοινωνική Ευθύνη    
 • Στρατηγική Μάρκετινγκ    
 • Συμπεριφορά Καταναλωτή    

Section: C – Μαθήματα Μαθηματικών

 • Μαθηματικά και Εφαρμοσμένος Λογισμός    
 • Στατιστική Ι    
 • Στατιστική ΙΙ    

Section: D – Μαθήματα Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστήμων

 • Γενική Ψυχολογία I    
 • Αρχές Κοινωνιολογίας    

Section: E – Μαθήματα Computers

 • Εφαρμογές Λογισμικού Επιχειρήσεων    
 • Διαχείρηση Έργων    
 • Τεχνολογίες Κοινωνικών Δικτύων    
 • Έννοιες Συστημάτων Πληροφορικής    
 • Ηλεκτρονικό Επιχειρείν  

Διοίκηση Επιχειρήσεων – στην Αγγλική

Section: A – Major Requirements

 • Accounting I    
 • Accounting II    
 • Managerial Accounting    
 • Accounting Information Systems    
 • Business Ethics    
 • Business Law    
 • Business Communications    
 • Organizational Behavior    
 • Research Methods in Business    
 • Strategy and Business Policy    
 • Final Year Project    
 • Principles of Microeconomics    
 • Principles of Macroeconomics    
 • Basic Writing    
 • Managerial Finance    
 • International Financial Management    
 • Quantitative Methods    
 • Introduction to Management    

Section: B – Marketing Requirements
Section: C – Math Requirements

 • Finite Maths with Applied Calculus    
 • Statistics I    
 • Statistics II    

Section: D – Humanities and Social Sciences

 • General Psychology I    
 • Principles of Sociology    

Section: E – Computer Requirements

 • Information Systems Concepts    


 

Οι απόφοιτοι/ες του Τμήματος Διοίκηση Επιχειρήσεων ( εξ αποστάσεως) του Πανεπιστημίου Λευκωσίας έχουν τη δυνατότητα να απασχοληθούν σε όλα τα αντικείμενα της Διοίκησης των Επιχειρήσεων (Λογιστική, Χρηματοδοτική Διοίκηση, Φορολογική, Ελεγκτική, Μάρκετινγκ, Γενικό Μάνατζμεντ, Διοίκηση Προσωπικού, Διοίκηση Παραγωγής, Πληροφοριακά Συστήματα, Βιομηχανικές Σχέσεις).

 Παράλληλα, οι κατάλληλες μεταπτυχιακές σπουδές δίνουν τη δυνατότητα μεγαλύτερης και πιο στοχευμένης εξειδίκευσης στο χώρο των επιχειρήσεων.

Ενδεικτικές Mεταπτυχιακές εξειδικεύσεις

Πιο συγκεκριμένα,

 

 

 • ως ελεύθεροι επαγγελματίες (οικονομικοί σύμβουλοι, φοροτεχνικοί λογιστές κτλ.)
 • ως επιχειρησιακοί αναλυτές/τριες (business analysts) 
 • ως αναλυτές/τριες-σχεδιαστές/τριες ηλεκτρονικών υπηρεσιών
 • ως αναλυτές/τριες δεδομένων  
 • ως ορκωτοί λογιστές/τριες  ή ελεγκτές 
 • ως τραπεζικά στελέχη   
 • ως οικονομικοί σύμβουλοι επιχειρήσεων
 • ως υπεύθυνοι δημοσίων σχέσεων επιχειρήσεων και οργανισμών
 • ως υπεύθυνοι ανθρώπινου δυναμικού οργανισμών και επιχειρήσεων
 • ως εκκαθαριστές/τριες ή διαιτητές επιχειρήσεων
 • ως ερευνητές/τριες
 • ως καθηγητές/τριες στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση  

  Οι απόφοιτοι/ες του Τμήματος, εφόσον αναγνωριστεί το πτυχίο τους εντάσσονται στον κλάδο Π.Ε. 80 Οικονομίας.

 

Σε τομείς

 • της Βιομηχανίας
 • των Τραπεζών ή άλλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων
 • των Εμπορικών επιχειρήσεων
 • της Αυτοαπασχόλησης
 • της Δημόσιας Διοίκησης
 • των Τουριστικών επιχειρήσεων
 • των Μεταφορικών επιχειρήσεων
 • των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων
 • των Διεθνών Οργανισμών και Δημόσιων Υπηρεσιών

 

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για τις σπουδές στη Διοίκηση στο άρθρο μας εδώ.

 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο