Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Πόλη
Λεμεσός
Κατευθύνσεις

1. Διαφήμιση, Δημόσιες Σχέσεις και Επικοινωνία Εντυπώσεων
2. Διαχείριση Αντιλήψεων και Πολιτική Επικοινωνία

Διάρκεια
8 εξάμηνα
Πρόσθετες Πληροφορίες

Σκοπός του προγράμματος σπουδών είναι να βοηθήσει τους σπουδαστές να αναπτύξουν ένα σύνολο γνώσεων και δεξιοτήτων με ένα καινοτόμο στρατηγικό τρόπο σκέψης, ενώ παράλληλα να αποκτήσουν μια πρακτική τεχνογνωσία στην Ολοκληρωμένη Επικοινωνία Μάρκετινγκ, ικανή να εφαρμοστεί στις τοπικές, αλλά και στις διεθνείς επιχειρήσεις.

Η Ολοκληρωμένη Επικοινωνία Μάρκετινγκ, θεωρείται σήμερα ως κορυφαίος τρόπος για τις εταιρείες να προωθούν και να προσθέτουν αξία στην εμπειρία που προσφέρουν στους πελάτες τους. Το Πρόγραμμα, θα συμβάλει στη συγκέντρωση της επικοινωνιακής στρατηγικής και της εφευρετικότητας σε μια εφαρμοσμένη επικοινωνιακή προσέγγιση, ενώ παράλληλα θα εκπαιδεύσει τους συμμετέχοντες στην έρευνα του κοινού, των καταναλωτών και στην καθιέρωση στρατηγικών επικοινωνίας βασισμένων στις επιθυμίες, ανάγκες, προσδοκίες και αντιλήψεις του επιδιωκόμενου κοινού.

Η κατεύθυνση Διαφήμισης, Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας Εντυπώσεων, επικεντρώνεται στην ανάπτυξη ενός σύγχρονου ολοκληρωμένου σχεδίου στρατηγικής επικοινωνίας μάρκετινγκ. Στοχεύει: α) στην προετοιμασία των φοιτητών/τριών για ανεύρεση εργασίας στη Διαφήμιση, στο Μάρκετινγκ και στις Δημόσιες Σχέσεις και θα τους επιτρέψει να αναπτύξουν τις κατάλληλες επαγγελματικές και τεχνικές δεξιότητες στις ανάλογες θέσεις. Οι απόφοιτοι του Τμήματος μπορούν να εργοδοτηθούν σε εταιρείες και οργανισμούς όπως: Διαφημιστικά Γραφεία, Τμήμα Μάρκετινγκ, Εταιρείες Άμεσου Μάρκετινγκ, Εταιρείες Δημοσίων Σχέσεων και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας (Ραδιόφωνο, Τηλεόραση, Εφημερίδες, Διαδίκτυο), β) οι απόφοιτοι του Τμήματος να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα εφόδια για να συνεχίσουν την επιστημονική τους κατάρτιση σε μεταπτυχιακά προγράμματα της Κύπρου ή του εξωτερικού και να ακολουθήσουν ερευνητική πορεία.

Για την επίτευξη των στόχων του Τμήματος, η κατεύθυνση θα επιδιώκει συστηματικά: (α) την παροχή ανταγωνιστικής εκπαίδευσης που θα επιτρέπει στους πτυχιούχους να διακρίνονται στην επαγγελματική τους ενασχόληση, (β) την αριστεία στην έρευνα σε επιμέρους γνωστικές περιοχές του Μάρκετινγκ και της Διαφήμισης, (γ) τη δημιουργία πολλαπλών σχέσεων με οργανισμούς, ερευνητικά ιδρύματα και  την επιχειρηματική κοινότητα.

Η κατεύθυνση Διαχείρισης Αντιλήψεων και Πολιτικής Επικοινωνίας αποτελεί σημείο σύγκλισης διαφορετικών επιστημών με στόχο τη μελέτη και αντιμετώπιση φαινομένων σχετικών με την πολιτική. Η κατεύθυνση έχει ένα διττό στόχο: αφενός να προσφέρει μία ολοκληρωμένη, εις βάθος αλλά και διεπιστημονική διερεύνηση και γνώση του πεδίου της πολιτικής επικοινωνίας και διαχείρισης αντιλήψεων συνδυάζοντας θεωρίες από δύο ξεχωριστά και βασικά επιστημονικά και ερευνητικά πεδία (Σπουδές Επικοινωνίας και Πολιτικές Επιστήμες) και αφετέρου να εκπαιδεύσει τους φοιτητές/τριες στην εφαρμογή στρατηγικών και τεχνικών επικοινωνίας σε επαγγελματικό επίπεδο.

1ο Εξάμηνο

 • Βασικές Αρχές Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας
 • Θεωρία της Επικοινωνίας
 • Εισαγωγή στις Κοινωνικές Επιστήμες
 • Εισαγωγή στην Κοινωνία της Πληροφορίας
 • Στατιστική για Κοινωνικές Επιστήμες
 • Ακαδημαϊκά Ελληνικά για Δημόσια Επικοινωνία

2ο Εξάμηνο

 • Βασικές Αρχές της Διαφήμισης και της Επικοινωνίας
 • Επώνυμη Πολιτική Προϊόντων και Υπηρεσιών
 • Ολοκληρωμένη Επικοινωνία Μάρκετινγκ
 • Ενδοεπιχειρησιακή Επικοινωνία
 • Μέθοδοι Έρευνας στην Επικοινωνία Ι: Ποσοτική Ανάλυση
 • Αγγλικά για Δημόσια Επικοινωνία I

3ο Εξάμηνο

 • Συμπεριφορά Καταναλωτή
 • Μέθοδοι Έρευνας στην Επικοινωνία ΙΙ: Ποιοτική Ανάλυση
 • Διαδικτυακή Διαφήμιση και Επικοινωνία
 • Εισαγωγή στις Δημόσιες Σχέσεις
 • Εικονικά Επώνυμα Προϊόντα – Πρωτότυπα
 • Αγγλικά για Δημόσια Επικοινωνία ΙΙ

4ο Εξάμηνο

 • Επιχειρησιακή Ηθική και Δεοντολογία
 • Ανάλυση Περιεχομένου
 • Διαδικτυακή Διαφήμιση και Επικοινωνία
 • Προγραμματισμός Επικοινωνίας, Προϋπολογισμός και Τεχνικές Ελέγχου
 • Διαχείριση Αντιλήψεων
 • Εικονικά Επώνυμα Προϊόντα – Πρωτότυπα
 • Δημιουργικός Σχεδιασμός και Δημιουργική Σκέψη
 • Αγγλικά για Δημόσια Επικοινωνία ΙΙ
 • Αγγλικά για Δημόσια Επικοινωνία ΙΙΙ

Κατεύθυνση Διαφήμισης, Δημόσιων Σχέσεων και Επικοινωνίας Εντυπώσεων

5ο Εξάμηνο

 • Εικονική και Επαυξημένη Πραγματικότητα στην Επικοινωνία
 • Οπτική προβολή Προϊόντων και Τεχνικές Πωλήσεις
 • Μάρκετινγκ Εντυπώσεων - Viral Campaigns
 • Επώνυμες Κοινότητες (Brand Communities)
 • Επιλογή από Πίνακα Ιγ
 • Ξένη Γλώσσα Επίπεδο Ι

6ο Εξάμηνο

 • Μάρκετινγκ Πέντε Αισθήσεων (Five Senses Marketing)
 • Ειδικά Θέματα στη Διαφήμιση
 • Σχεδιασμός Δημοσίων Σχέσεων
 • Διοίκηση Γεγονότων και Ψυχαγωγίας
 • Επιλογή από Πίνακα Ιγ
 • Ξένη Γλώσσα Επίπεδο ΙI

7ο Εξάμηνο

 • Πρακτική Άσκηση
 • Αγοραστική Ατμόσφαιρα Καταστημάτων και Χώρων Υποδοχής
 • Διαφημιστικός Προϋπολογισμός και Μέσα Επικοινωνίας
 • Μέτρηση Αποτελεσματικότητας Διαφήμισης
 • Επιλογή από Πίνακα Ια
 • Επιλογή από Πίνακα Ιγ

8ο Εξάμηνο

 • Πτυχιακή Εργασία (ή 3 μαθήματα περιορισμένης επιλογής)
 • Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ και Δημόσιες Σχέσεις
 • Δημιουργικό Διεθνούς Διαφήμισης
 • Χορηγία και Φιλανθρωπία

Κατεύθυνση Διαχείρισης Αντιλήψεων και Πολιτικής Επικοινωνίας

5ο Εξάμηνο

 • Εικονική και Επαυξημένη Πραγματικότητα στην Επικοινωνία
 • Πολιτική Συμπεριφορά
 • Πολιτική Επικοινωνία
 • Πολιτικό Μάρκετινγκ
 • Επιλογή από Πίνακα Ιγ
 • Ξένη Γλώσσα Επίπεδο Ι

6ο Εξάμηνο

 • Big Data και Αλγόριθμοι: Κοινωνικές Προεκτάσεις και Μέθοδοι Έρευνας
 • Πολιτική Συμπεριφορά
 • Πολιτική Επικοινωνία
 • Πολιτικό Μάρκετινγκ
 • Επιλογή από Πίνακα Ιγ
 • Ξένη Γλώσσα Επίπεδο ΙI

7ο Εξάμηνο

 • Πρακτική Άσκηση
 • Διοίκηση Επικοινωνίας σε Κρίση
 • Σχεδιασμός και Ανάλυση Έρευνας Επισκόπησης
 • Σχέσεις με τα ΜΜΕ
 • Επιλογή από Πίνακα Ιβ
 • Eπιλογή από Πίνακα Ιγ

8ο Εξάμηνο

 • Πτυχιακή Εργασία (ή 3 μαθήματα περιορισμένης επιλογής)
 • Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ και Δημόσιες Σχέσεις
 • Διαπολιτισμική Επικοινωνία
 • Ικανότητες Δημόσιας Επικοινωνίας

Πίνακας Ια: Μαθήματα Περιορισμένης Επιλογής κατεύθυνσης  «Διαφήμιση, Δημόσιες Σχέσεις και Επικοινωνία Εντυπώσεων»

 • Πολιτικό Μάρκετινγκ
 • Σχεδιασμός και Ανάλυση Έρευνας Επισκόπησης
 • Σχέσεις με τα ΜΜΕ

Τρία Μαθήματα αντί πτυχιακής εργασίας από τις ακόλουθες επιλογές:

 • Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων
 • Ομάδες Πίεσης: Θεωρία και Πρακτική (Lobbying)
 • Διαπολιτισμική Επικοινωνία (Cross Cultural Communication)
 • Ικανότητες Δημόσιας Επικοινωνίας (Public Speaking)

Πίνακας Ιβ: Μαθήματα Περιορισμένης Επιλογής κατεύθυνσης «Διαχείριση Αντιλήψεων και Πολιτική Επικοινωνία»

 • Μάρκετινγκ Εντυπώσεων
 • Αγοραστική Ατμόσφαιρα Καταστημάτων και Χώρων Υποδοχής
 • Διαφημιστικός Προϋπολογισμός και Μέσα Επικοινωνίας
 • Μέτρηση Αποτελεσματικότητας Διαφήμισης

Τρία Μαθήματα αντί πτυχιακής εργασίας από τις ακόλουθες επιλογές:

 • Μάρκετινγκ Πέντε Αισθήσεων
 • Διοίκηση Γεγονότων και Ψυχαγωγίας
 • Δημιουργικό Διεθνούς Διαφήμισης
 • Χορηγία και Φιλανθρωπία

Πίνακας Ιγ: Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής που θα προσφέρουν τα Τμήματα:

 • Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας (Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας)
 • Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού (Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας)
 • Καλών Τεχνών (Σχολή Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών)
 • Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου (Σχολή Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης)

Πίνακας ΙΙ: Επιλογή Ξένης Γλώσσας από Κέντρο Γλωσσών – Επίπεδο Ι & ΙΙ

 • Γερμανικά Ι
 • Γερμανικά ΙΙ
 • Γαλλική Γλώσσα Ι
 • Γαλλική Γλώσσα ΙΙ
 • Ισπανικά Ι
 • Ισπανικά ΙΙ
 • Ιταλική Γλώσσα Ι
 • Ιταλική Γλώσσα ΙΙ
 • Ρωσικά Ι
 • Ρωσικά ΙΙ
 • Προοπτικές Φοιτητών με Κατεύθυνση στην «Διαφήμιση, Δημόσιες Σχέσεις και Επικοινωνία Εντυπώσεων»

Οι απόφοιτοι του Τμήματος μπορούν να εργοδοτηθούν σε εταιρείες και οργανισμούς όπως: Διαφημιστικά Γραφεία, Τμήμα Μάρκετινγκ, Εταιρείες Άμεσου Μάρκετινγκ, Εταιρείες Δημοσίων Σχέσεων και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας (Ραδιόφωνο, Τηλεόραση, Εφημερίδες, Διαδίκτυο), β) οι απόφοιτοι του Τμήματος να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα εφόδια για να συνεχίσουν την επιστημονική τους κατάρτιση σε μεταπτυχιακά προγράμματα της Κύπρου ή του εξωτερικού και να ακολουθήσουν ερευνητική πορεία.

 • Προοπτικές Φοιτητών με Κατεύθυνση στην​​​​​​​ «Διαχείριση Αντιλήψεων και Πολιτική Επικοινωνία»

Οι φοιτητές που ολοκληρώνουν επιτυχώς το πτυχίο Ολοκληρωμένης Επικοινωνίας Μάρκετινγκ με ειδίκευση στη Διαχείριση Αντιλήψεων και Πολιτική Επικοινωνία, θα έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν ως σύμβουλοι επικοινωνίας σε επιχειρήσεις ολοκληρωμένης επικοινωνίας, ως εξειδικευμένοι σύμβουλοι πολιτικού μάρκετινγκ, να εργαστούν σε εταιρείες Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, σε εμπορικές και μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, να συνεχίσουν τη σταδιοδρομία τους στην επώνυμη πολιτική.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο