Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Πόλη
Λεμεσός
Κατευθύνσεις

1. Διαφήμιση, Δημόσιες Σχέσεις και Επικοινωνία Εντυπώσεων
2. Διαχείριση Αντιλήψεων και Πολιτική Επικοινωνία

Πρόσθετες Πληροφορίες

Η Ολοκληρωμένη Επικοινωνία Μάρκετινγκ, θεωρείται σήμερα ως κορυφαίος τρόπος για τις εταιρείες να προωθούν και να προσθέτουν αξία στην εμπειρία που προσφέρουν στους πελάτες τους. Το Πρόγραμμα σπουδών στην Ολοκληρωμένη Επικοινωνία Μάρκετινγκ θα συμβάλει στη συγκέντρωση της επικοινωνιακής στρατηγικής και της εφευρετικότητας σε μια εφαρμοσμένη επικοινωνιακή προσέγγιση, ενώ παράλληλα θα εκπαιδεύσει τους συμμετέχοντες στην έρευνα του κοινού, των καταναλωτών και στην καθιέρωση στρατηγικών επικοινωνίας βασισμένων στις επιθυμίες, ανάγκες, προσδοκίες και αντιλήψεις του επιδιωκόμενου κοινού.

Σκοπός του προγράμματος σπουδών είναι να βοηθήσει τους σπουδαστές να αναπτύξουν ένα σύνολο γνώσεων και δεξιοτήτων με ένα καινοτόμο στρατηγικό τρόπο σκέψης, ενώ παράλληλα να αποκτήσουν μια πρακτική τεχνογνωσία στην Ολοκληρωμένη Επικοινωνία Μάρκετινγκ, ικανή να εφαρμοστεί στις τοπικές, αλλά και στις διεθνείς επιχειρήσεις.

Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Ολοκληρωμένη Επικοινωνία Μάρκετινγκ διαρθρώνεται σε οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα και αντιστοιχεί σε 240 πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Περιλαμβάνει είκοσι δύο (22) Υποχρεωτικά Μαθήματα, δώδεκα (12) Μαθήματα Κατεύθυνσης, ένα (1) Μάθημα Περιορισμένης επιλογής,  τρία (3) Μαθήματα Ελεύθερης επιλογής και έξι (6) Μαθήματα Γλώσσας.

Πτυχιακή Εργασία: Η πτυχιακή εργασία είναι προαιρετική. Πιστώνεται με 15 ECTS και μπορεί να αντικατασταθεί με 3 επιλεγόμενα μαθήματα κατεύθυνσης.

Πρακτική Άσκηση: Είναι υποχρεωτική και προσφέρεται στο 7ο εξάμηνο σπουδών.

Eνδεικτικό πρόγραμμα σπουδών:

1ο Εξάμηνο

 • Βασικές Αρχές Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας
 • Θεωρία της Επικοινωνίας
 • Εισαγωγή στις Κοινωνικές Επιστήμες
 • Οργανωσιακή Συμπεριφορά
 • Ψηφιακός Αλφαβητισμός
 • Ελληνικά για Ακαδημαϊκούς Σκοπούς

2ο Εξάμηνο

 • Στατιστική για Κοινωνικές Επιστήμες
 • Εισαγωγή στην Κοινωνία της Πληροφορίας
 • Ολοκληρωμένη Επικοινωνία Μάρκετινγκ
 • Κοινωνική Ψυχολογία
 • Ικανότητες Δημόσιας Επικοινωνίας
 • Αγγλικά για Δημόσια Επικοινωνία Ι

3ο Εξάμηνο

 • Μέθοδοι Έρευνας στην Επικοινωνία Ι: Ποσοτική Ανάλυση
 • Γνωστική Ψυχολογία
 • Συλλογική Νοημοσύνη
 • Επιχειρησιακή Ηθική και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
 • Πολιτική Επικοινωνίας Marketing
 • Αγγλικά για Δημόσια Επικοινωνία ΙΙ

4ο Εξάμηνο

 • Συμπεριφορά Καταναλωτή
 • Μέθοδοι Έρευνας στην Επικοινωνία ΙΙ: Ποιοτική Ανάλυση
 • Εισαγωγή στις Πολιτικές Επιστήμες
 • Διαπολιτισμική Επικοινωνία
 • Δημιουργική Σκέψη
 • Αγγλικά για Δημόσια Επικοινωνία

5ο Εξάμηνο

 • Σηματοποίηση
 • Δημόσιες Σχέσεις
 • Βασικές Αρχές της Διαφήμισης
 • Κανονιστικό Πλαίσιο Δημόσιας Επικοινωνίας
 • Ψηφιακό Marketing
 • Ξένη Γλώσσα Επίπεδο Ι

6ο Εξάμηνο

 • Μάθημα Επιλογής Κατεύθυνσης
 • Βig Data και Αλγόριθμοι: Κοινωνικές Προεκτάσεις και Μέθοδοι Έρευνας
 • Ανάλυση Περιεχομένου
 • Επικοινωνιακή Διαχείριση Κρίσεων
 • Μάθημα Επιλογής Κατεύθυνσης
 • Ξένη Γλώσσα Επίπεδο ΙΙ

7ο Εξάμηνο

 • Πρακτική Άσκηση
 • Σχεδιασμός Κοινωνικής Έρευνας
 • Έρευνα στο Διαδίκτυο και στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης
 • Δημιουργικό Διαφήμισης
 • Μάθημα Επιλογής Κατεύθυνσης
 • Μάθημα Επιλογής Κατεύθυνσης

8ο Εξάμηνο

 • Προγραμματισμός και Αξιολόγηση Επικοινωνιακής Εκστρατείας
 • Ομάδες Πίεσης: Θεωρία και Πρακτική
 • Αναλυτική Διαδικτύου
 • Πτυχιακή Εργασία (ή 3 μαθήματα περιορισμένης επιλογής)
 • Μάθημα Επιλογής Κατεύθυνσης
 • Μάθημα Επιλογής Κατεύθυνσης

 

 • Προοπτικές Φοιτητών με Κατεύθυνση στην «Διαφήμιση, Δημόσιες Σχέσεις και Επικοινωνία Εντυπώσεων»

Οι απόφοιτοι του Τμήματος μπορούν να εργοδοτηθούν σε εταιρείες και οργανισμούς όπως: Διαφημιστικά Γραφεία, Τμήμα Μάρκετινγκ, Εταιρείες Άμεσου Μάρκετινγκ, Εταιρείες Δημοσίων Σχέσεων και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας (Ραδιόφωνο, Τηλεόραση, Εφημερίδες, Διαδίκτυο), β) οι απόφοιτοι του Τμήματος να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα εφόδια για να συνεχίσουν την επιστημονική τους κατάρτιση σε μεταπτυχιακά προγράμματα της Κύπρου ή του εξωτερικού και να ακολουθήσουν ερευνητική πορεία.

 • Προοπτικές Φοιτητών με Κατεύθυνση στην​​​​​​​ «Διαχείριση Αντιλήψεων και Πολιτική Επικοινωνία»

Οι φοιτητές που ολοκληρώνουν επιτυχώς το πτυχίο Ολοκληρωμένης Επικοινωνίας Μάρκετινγκ με ειδίκευση στη Διαχείριση Αντιλήψεων και Πολιτική Επικοινωνία, θα έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν ως σύμβουλοι επικοινωνίας σε επιχειρήσεις ολοκληρωμένης επικοινωνίας, ως εξειδικευμένοι σύμβουλοι πολιτικού μάρκετινγκ, να εργαστούν σε εταιρείες Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, σε εμπορικές και μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, να συνεχίσουν τη σταδιοδρομία τους στην επώνυμη πολιτική.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο