Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Επιστ. Πεδίο
2ο

Α' Κατανομή: 11.775

Β΄ Κατανομή: 10.325


Αντικείμενο
Πόλη
Λεμεσός
Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

Όραμα του Τμήματος Χημικής Μηχανικής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου είναι να εξελιχθεί και να εδραιωθεί ως ένα αναγνωρισμένο διεθνώς κέντρο έρευνας και μάθησης στον τομέα της Χημικής Μηχανικής, παρέχοντας εκπαίδευση και αναπτύσσοντας βασική και εφαρμοσμένη έρευνα στο σχετικό επιστημονικό πεδίο.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών, αρχικά παρέχονται γνώσεις οι οποίες θα εισαγάγουν τους φοιτητές στα θέματα της Χημικής Μηχανικής όπως και γνώσεις σε μαθήματα που θα τους βοηθήσουν να παρακολουθήσουν επιτυχώς τα εξειδικευμένα μαθήματα που διδάσκονται στα εξάμηνα των δυο τελευταίων ετών.

 • Στο τελευταίο έτος σπουδών οι φοιτητές θα έχουν την ευκαιρία να εκπονήσουν διπλωματική εργασία συναφή με το αντικείμενο των σπουδών τους υπό την επίβλεψη καθηγητών του Τμήματος.

 

 H φοίτηση στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου

 • διαρθρώνεται σε οκτώ (8) εξάμηνα σπουδών και 
 • αντιστοιχεί σε 240 πιστωτικές μονάδες ( ECTS).

 

 

1ο Εξάμηνο

 • Επαγγελματικές Γνώσεις και Δεξιότητες      
 • Μαθηματικά Ι
 • Φυσική Ι
 • Βιολογία για Χημικούς Μηχανικούς
 • Ανόργανη Χημεία
 • Εργαστήρια Χημικής Μηχανικής Ι
 • Αγγλικά για Χημικούς Μηχανικούς Ι

2ο Εξάμηνο

 • Μαθηματικά II
 • Φυσική II
 • Οργανική Χημεία Ι
 • Αναλυτική Χημεία
 • Εισαγωγή στη Χημική Μηχανική
 • Εργαστήρια Χημικής Μηχανικής ΙΙ
 • Αγγλικά για Χημικούς Μηχανικούς ΙΙ

3ο Εξάμηνο

 • Μαθηματικά ΙΙΙ         
 • Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική Ι
 • Οργανική Χημεία ΙΙ 
 • Ισοζύγια Μάζας και Ενέργειας    
 • Φυσικοχημεία Ι    
 • Τεχνική Μηχανική
 • Εργαστήρια Οργανικής Χημείας 

4ο  Εξάμηνο

 • Μηχανολογικό Σχέδιο με βοήθεια Υπολογιστή
 • Ανάλυση Δεδομένων και Εισαγωγή στην Εφαρμοσμένη Στατιστική
 • Φαινόμενα Μεταφοράς Ι: Ρευστομηχανική
 • Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών
 • Εργαστήρια Φυσικοχημείας    
 • Φυσικοχημεία ΙΙ
 • Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική ΙΙ

5ο Εξάμηνο

 • Δυναμική Προσομοίωση Συστημάτων με βοήθεια H/Y
 • Χημικές Διεργασίες
 • Εργαστήρια Χημικής Τεχνολογίας    
 • Οικονομικά για Μηχανικούς και Οργάνωση Παραγωγής    
 • Φαινόμενα Μεταφοράς ΙΙ - Μεταφορά Θερμότητας και Μάζας
 • Πρακτική άσκηση          

6ο Εξάμηνο

 • Φυσικές Διεργασίες Ι
 • Βιοχημικές Διεργασίες
 • Ηλεκτροτεχνία
 • Σχεδιασμός Χημικών Αντιδραστήρων και Εγκαταστάσεων
 • Εργαστήρια Διεργασιών I    
 • Αέρια Ρύπανση και Σχεδιασμός Εγκαταστάσεων Αντιρρύπανσης
 • Πρακτική άσκηση

7ο Εξάμηνο

 • Φυσικές Διεργασίες ΙΙ – Τεχνολογίες Διαχωρισμού
 • Βιοχημική Μηχανική – Παραγωγή Βιοτεχνολογικών Προϊόντων     
 • Εργαστήρια Διεργασιών ΙΙ         
 • Ρύθμιση και Σχεδιασμός Διεργασιών
 • Σεμινάρια διασύνδεσης σπουδών και σταδιοδρομίας I     
 • ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (3)
 • ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (4)              
 • Διπλωματική Εργασία I

8ο Εξάμηνο

 • Σχεδιασμός Βιομηχανικών Διεργασιών με χρήση Aspen HYSYS
 • Σεμινάρια διασύνδεσης σπουδών και σταδιοδρομίας ΙΙ
 • ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
 • ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (5)
 • ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (6)
 • Διπλωματική Εργασία ΙI

Μαθήματα Ειδίκευσης

ΡΟΗ ΠΕΤΡΟΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

 • Ανάλυση και χαρακτηρισμός πετρελαιοειδών (μέθοδοι ASTM) +3 Εργαστήρια
 • Ανίχνευση και αξιοποίηση κοιτασμάτων Υδρογονανθράκων
 • Βαρέα Παράγωγα  Απόσταξης Πετρελαίου, Επεξεργασία Φυσικού Αερίου και Λιπαντικά
 • Ενόργανη Ανάλυση και Μετρήσεις Πεδίου
 • Καταλυτικές Διεργασίες
 • Διαχείριση και Αποθήκευση Καυσίμων
 • Φυσικές Διεργασίες Πετροχημικής Βιομηχανίας

ΡΟΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

 • Συστήματα Επεξεργασίας Νερού και Υγρών Αποβλήτων
 • Περιβαλλοντική Τοξικολογία + 6 Εργαστήρια
 • Ενόργανη Ανάλυση και Μετρήσεις Πεδίου
 • Περιβαλλοντική Βιοτεχνολογία και Αποκατάσταση Περιβάλλοντος
 • Μηχανική και Τεχνολογίες Στερεών Αποβλήτων
 • Μελέτες Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Μαθήματα Επιλογής Ειδίκευσης (αφορούν και τις 2 ροές και μπορούν να προσφέρονται και σε άλλα προγράμματα σπουδών του Πανεπιστημίου – δεν θα προσφέρονται όλα ταυτόχρονα)

 • Ενεργειακοί Πόροι και Περιβάλλον
 • Ορυκτά Καύσιμα - Φυσικό Αέριο
 • Ρύπανση/απορρύπανση εδάφους και ιζημάτων
 • Ρύπανση/απορρύπανση θάλασσας και υδάτινων πόρων
 • Διαχείριση Χημικών Ουσιών (Κανονισμός REACH)
 • Περιβαλλοντική Υγεία και Ασφάλεια
 • Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας - παραγωγή βιοκαυσίμων
 • Περιβαλλοντική Νομοθεσία και Ευρωπαϊκή Πολιτική
 • Φυσική Περιβάλλοντος
 • Διδακτική Φυσικών Επιστημών και Τεχνολογίας

 

 

 Από την παραγωγή ενέργειας μέχρι την παραγωγή τροφίμων, καταναλωτικών αγαθών μέχρι φαρμάκων η Χημική Μηχανική αναγνωρίζεται πλέον όλο και πιο πολύ ως επιστήμη και πρακτική «χωρίς σύνορα».

 • Ως Χημικός Μηχανικός νοείται ο/η μηχανικός που ασχολείται με την ανάπτυξη και βελτίωση προϊόντων και μεθόδων παραγωγικών διαδικασιών, με το σχεδιασμό, την κατασκευή και την λειτουργία εξοπλισμού και εγκαταστάσεων διεργασιών της χημικής και της συναφούς βιομηχανίας με τα συνοδό τεχνικά και κτηριακά έργα, με όρους αειφορίας, υγιεινής και ασφάλειας των εγκαταστάσεων και προστασίας του περιβάλλοντος και με τη διαχείριση πόρων και ενέργειας με σκοπό την παροχή χρήσιμων αγαθών για το κοινωνικό σύνολο, εφαρμόζει δε τις φυσικές επιστήμες (φυσική, χημεία), τις επιστήμες ζωής (βιοχημεία, βιολογία), τα εφαρμοσμένα μαθηματικά, την κλασική μηχανική, την Οικονομική και την Πληροφορική.  

 Ωστόσο, στη σημερινή αγορά εργασίας, οι Χημικοί Μηχανικοί έχουν πολλές επιλογές εξειδίκευσης για να διαλέξουν, οι οποίες αντανακλούν τις ποικίλες εφαρμογές της μηχανικής σε διάφορους κλάδους.
 

Ενδεικτικές Μεταπτυχιακές εξειδικεύσεις

 

Ειδικότερα,

 

έχει ως κύρια δραστηριότητα

 • την ανάπτυξη και το σχεδιασμό διεργασιών και βιομηχανικών εγκαταστάσεων
  • για την παραγωγή και βελτιστοποίηση προϊόντων,
 • την μετατροπή πρώτων υλών σε προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας,
 • την τεχνολογία των υλικών,
 • την περιβαλλοντική διαχείριση,
 • την προστασία και εκμετάλλευση των φυσικών και ορυκτών πόρων,
 • την τεχνολογία τροφίμων καθώς και
 • την παραγωγή και αποθήκευση ενέργειας, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων με εφαρμογές σε τομείς όπως
  • η βιομηχανία,
  • το περιβάλλον,
  • η ενέργεια,
  • η βιοτεχνολογία,  
  • η νανοτεχνολογία,
  • η βιοϊατρική και
  • η αειφορία.

 

 Οι επαγγελματικές δυνατότητες των Χημικών Μηχανικών μπορούν να διαχωριστούν ως εξής:

 • Απασχόληση σε βιομηχανικές παραγωγικές διαδικασίες (χημικά, πετρελαιο¬ειδή, αέριο, χαρτί, φαρμακευτικά, τρόφιμα, κεραμικά, υφάσματα, πλαστικά κ.α.)
 • Τεχνικές συμβουλές και προώθηση πωλήσεων προϊόντων, επιχειρησιακή έρευνα.
 • Δημόσια Διοίκηση - Δημόσιοι Οργανισμοί.

 

 Οι πτυχιούχοι του Τμήματος, εφόσον αναγνωριστεί το πτυχίο τους, εντάσσονται στις ειδικότητες ΠΕ Χημικών Μηχανικών και ΠΕ Περιβάλλοντος.

 

 • Μελέτες, σχεδιασμοί, κατασκευές.
 • Έρευνα, εξέλιξη και προσχεδιασμένες ιδιότητες νέων προϊόντων.
 • Εκπαίδευση, ιδιαίτερα στην Ανώτατη και Ανώτερη βαθμίδα.

 

 Οι πτυχιούχοι του Τμήματος, εφόσον αναγνωριστεί το πτυχίο τους, εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ 85 Χημικών Μηχανικών.

 • Ελεύθεροι επαγγελματίες.

 

Υπάρχουν ακόμη επαγγελματικές δυνατότητες, εκτός από τις παραπάνω κλασικές, που μπορούν να ενταχθούν στο φάσμα των δραστηριοτήτων του, όπως

 • Οικολογική Τεχνολογία,
 • Περιβαλλοντική Μηχανική,
 • Προγραμματισμός,
 • Ασφάλεια και Συντήρηση έργων,
 • Πληροφορική,
 • Βιοφυσική και Βιοχημική Μηχανική.

Όσον αφορά στις Μελέτες και Έργα του Δημοσίου, στην παρούσα φάση, ο/η Διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός μπορεί να εγγραφεί ως μελετητής/τρια στις κατηγορίες Μελετών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών:

 •  5          Μελέτες οργανώσεως και επιχειρησιακής έρευνας 
 • 14        Ενεργειακές μελέτες  
 • 15        Μελέτες βιομηχανιών
 • 17        Χημικές μελέτες και έρευνες 
 • 18        Μελέτες χημικής μηχανικής & χημικών εγκαταστάσεων
 • 27        Περιβαλλοντικές μελέτες

Επίσης, μπορεί να εγγραφεί ως εργολήπτης/πτρια στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών (ΜΕΚ) του ιδίου Υπουργείου.

Ο/η Διπλωματούχος Μηχανικός Περιβάλλοντος δύναται να εγγραφεί στις ακόλουθες κατηγορίες ΜΕΚ για Χημικούς Μηχανικούς:

 • Έργα Βιομηχανικά Ενεργειακά
 • Έργα Καθαρισμού και επεξεργασίας & Επεξεργασίας Νερού, Υγρών, Στερεών & Αερίων Αποβλήτων
 • Έργα Πρασίνου

 

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερες πληροφορίες για τους Χημικούς Μηχανικούς στο άρθρο μας εδώ

 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο