Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Αντικείμενο
Πόλη
Λεμεσός
Πρόσθετες Πληροφορίες

Όραμα του Τμήματος Χημικής Μηχανικής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου είναι να εξελιχθεί και να εδραιωθεί ως ένα αναγνωρισμένο διεθνώς κέντρο έρευνας και μάθησης στον τομέα της Χημικής Μηχανικής, παρέχοντας εκπαίδευση και αναπτύσσοντας βασική και εφαρμοσμένη έρευνα στο σχετικό επιστημονικό πεδίο.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών, αρχικά παρέχονται γνώσεις οι οποίες θα εισαγάγουν τους φοιτητές στα θέματα της Χημικής Μηχανικής όπως και γνώσεις σε μαθήματα που θα τους βοηθήσουν να παρακολουθήσουν επιτυχώς τα εξειδικευμένα μαθήματα που διδάσκονται στα εξάμηνα των δυο τελευταίων ετών. Στο τελευταίο έτος σπουδών οι φοιτητές θα έχουν την ευκαιρία να εκπονήσουν διπλωματική εργασία συναφή με το αντικείμενο των σπουδών τους υπό την επίβλεψη καθηγητών του Τμήματος.

 

Το Τμήμα προσφέρει ένα τετραετές προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών και απονέμει πτυχίο στη Χημική Μηχανική. Για την απόκτηση πτυχίου στη Χημική Μηχανική απαιτείται η συμπλήρωση τουλάχιστον 240 Ευρωπαϊκών Πιστωτικών Μονάδων (ECTS).

Ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών:

1ο Εξάμηνο

 • Επαγγελματικές Γνώσεις και Δεξιότητες      
 • Μαθηματικά Ι
 • Φυσική Ι
 • Βιολογία για Χημικούς Μηχανικούς
 • Ανόργανη Χημεία
 • Εργαστήρια Χημικής Μηχανικής Ι
 • Αγγλικά για Χημικούς Μηχανικούς Ι

2ο Εξάμηνο

 • Μαθηματικά II
 • Φυσική II
 • Οργανική Χημεία Ι
 • Αναλυτική Χημεία
 • Εισαγωγή στη Χημική Μηχανική
 • Εργαστήρια Χημικής Μηχανικής ΙΙ
 • Αγγλικά για Χημικούς Μηχανικούς ΙΙ

3ο Εξάμηνο

 • Μαθηματικά ΙΙΙ         
 • Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική Ι
 • Οργανική Χημεία ΙΙ 
 • Ισοζύγια Μάζας και Ενέργειας    
 • Φυσικοχημεία Ι    
 • Τεχνική Μηχανική
 • Εργαστήρια Οργανικής Χημείας 

4ο  Εξάμηνο

 • Μηχανολογικό Σχέδιο με βοήθεια Υπολογιστή
 • Ανάλυση Δεδομένων και Εισαγωγή στην Εφαρμοσμένη Στατιστική
 • Φαινόμενα Μεταφοράς Ι: Ρευστομηχανική
 • Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών
 • Εργαστήρια Φυσικοχημείας    
 • Φυσικοχημεία ΙΙ
 • Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική ΙΙ

5ο Εξάμηνο

 • Δυναμική Προσομοίωση Συστημάτων με βοήθεια H/Y
 • Χημικές Διεργασίες
 • Εργαστήρια Χημικής Τεχνολογίας    
 • Οικονομικά για Μηχανικούς και Οργάνωση Παραγωγής    
 • Φαινόμενα Μεταφοράς ΙΙ - Μεταφορά Θερμότητας και Μάζας
 • Πρακτική άσκηση          

6ο Εξάμηνο

 • Φυσικές Διεργασίες Ι
 • Βιοχημικές Διεργασίες
 • Ηλεκτροτεχνία
 • Σχεδιασμός Χημικών Αντιδραστήρων και Εγκαταστάσεων
 • Εργαστήρια Διεργασιών I    
 • Αέρια Ρύπανση και Σχεδιασμός Εγκαταστάσεων Αντιρρύπανσης
 • Πρακτική άσκηση

7ο Εξάμηνο

 • Φυσικές Διεργασίες ΙΙ – Τεχνολογίες Διαχωρισμού
 • Βιοχημική Μηχανική – Παραγωγή Βιοτεχνολογικών Προϊόντων     
 • Εργαστήρια Διεργασιών ΙΙ         
 • Ρύθμιση και Σχεδιασμός Διεργασιών
 • Σεμινάρια διασύνδεσης σπουδών και σταδιοδρομίας I     
 • ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (3)
 • ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (4)              
 • Διπλωματική Εργασία I

8ο Εξάμηνο

 • Σχεδιασμός Βιομηχανικών Διεργασιών με χρήση Aspen HYSYS
 • Σεμινάρια διασύνδεσης σπουδών και σταδιοδρομίας ΙΙ
 • ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
 • ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (5)
 • ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (6)
 • Διπλωματική Εργασία ΙI

Μαθήματα Ειδίκευσης

ΡΟΗ ΠΕΤΡΟΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

 • Ανάλυση και χαρακτηρισμός πετρελαιοειδών (μέθοδοι ASTM) +3 Εργαστήρια
 • Ανίχνευση και αξιοποίηση κοιτασμάτων Υδρογονανθράκων
 • Βαρέα Παράγωγα  Απόσταξης Πετρελαίου, Επεξεργασία Φυσικού Αερίου και Λιπαντικά
 • Ενόργανη Ανάλυση και Μετρήσεις Πεδίου
 • Καταλυτικές Διεργασίες
 • Διαχείριση και Αποθήκευση Καυσίμων
 • Φυσικές Διεργασίες Πετροχημικής Βιομηχανίας

ΡΟΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

 • Συστήματα Επεξεργασίας Νερού και Υγρών Αποβλήτων
 • Περιβαλλοντική Τοξικολογία + 6 Εργαστήρια
 • Ενόργανη Ανάλυση και Μετρήσεις Πεδίου
 • Περιβαλλοντική Βιοτεχνολογία και Αποκατάσταση Περιβάλλοντος
 • Μηχανική και Τεχνολογίες Στερεών Αποβλήτων
 • Μελέτες Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Μαθήματα Επιλογής Ειδίκευσης (αφορούν και τις 2 ροές και μπορούν να προσφέρονται και σε άλλα προγράμματα σπουδών του Πανεπιστημίου – δεν θα προσφέρονται όλα ταυτόχρονα)

 • Ενεργειακοί Πόροι και Περιβάλλον
 • Ορυκτά Καύσιμα - Φυσικό Αέριο
 • Ρύπανση/απορρύπανση εδάφους και ιζημάτων
 • Ρύπανση/απορρύπανση θάλασσας και υδάτινων πόρων
 • Διαχείριση Χημικών Ουσιών (Κανονισμός REACH)
 • Περιβαλλοντική Υγεία και Ασφάλεια
 • Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας - παραγωγή βιοκαυσίμων
 • Περιβαλλοντική Νομοθεσία και Ευρωπαϊκή Πολιτική
 • Φυσική Περιβάλλοντος
 • Διδακτική Φυσικών Επιστημών και Τεχνολογίας
   

Ο Χημικός Μηχανικός ασχολείται με: 

 • Το σχεδιασμό, τη λειτουργία, την παρακολούθηση χημικών εγκαταστάσεων και την παραγωγή των προϊόντων τους σε βιομηχανική βάση. 
 • Την ασφάλεια των εργαζομένων, τους κανόνες και τα μέτρα ασφάλειας στις βιομηχανικές μονάδες και την ανάπτυξη διεργασιών αποφυγής ατυχημάτων. 
 • Τη χρήση καινούργιων τεχνικών για τη βελτίωση των παραγόμενων χημικών προϊόντων 
 • Την έρευνα για τον εντοπισμό νέων χημικών ενώσεων με στόχο την παραγωγή νέων βελτιωμένων προϊόντων
 • Το σχεδιασμό, τη μελέτη και την επίβλεψη των εργασιών της κατασκευής, συναρμολόγησης, τοποθέτησης και λειτουργίας των χημικών εγκαταστάσεων σε χημικές βιομηχανίες 
 • Τη πραγματοποίηση μελετών για την εγκατάσταση σύγχρονων συστημάτων αντιρρύπανσης σε διάφορες βιομηχανικές μονάδες.
Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο