Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Πόλη
Λεμεσός
Πρόσθετες Πληροφορίες

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών θα παρέχει προγράμματα σπουδών και έρευνας υψηλής ποιότητας με διεθνείς προσανατολισμούς. Το Τμήμα προσφέρει στους/στις  σπουδαστές / στριες την ευκαιρία να αναπτύξουν ένα ισχυρό τεχνικό και θεωρητικό υπόβαθρο μέσω των προγραμμάτων σπουδών τους. Επίσης θα κατανοήσουν καλύτερα την πρακτική σημασία της κατεύθυνσης που θα επιλέξουν με σκοπό την ανάπτυξη των αναγκαίων δεξιοτήτων για μελλοντική δραστηριοποίηση τους στον επαγγελματικό τους χώρο.

Το Τμήμα στοχεύει στην ανάπτυξη συνεργασιών με άλλα ακαδημαϊκά ιδρύματα από τον Ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο καθώς και στην ενθάρρυνση τόσο του θεσμού ανταλλαγής των φοιτητών όσο και της καθιέρωσης του θεσμού της συνεργασίας μέσω των επισκεπτών ακαδημαϊκών βοηθώντας έτσι σημαντικά με την δική τους εξειδίκευση τους μεταπτυχιακούς και προπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος.

Το πρόγραμμα  του Τμήματος είναι τετραετές, διαρθώνεται σε οκτώ (8) εξάμηνα και αντιστοιχεί σε 258 πιστωτικές μονάδες (ECTS). Περιλαμβάνει υποχρεωτικά μαθήματα υποδομής και προχωρημένα μαθήματα ειδίκευσης, μαθήματα αγγλικής γλώσσας για ακαδημαϊκούς σκοπούς και μαθήματα επιλογής και εμβάθυνσης. 

Τα μαθήματα του πρώτου (1ου) έτους είναι κοινά με το πρόγραμμα Τοπογράφων Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής. Στα επόμενα έτη σπουδών υπάρχει σταδιακά μειούμενη αλληλοεπικάλυψη, ενώ η ειδίκευση και η ευελιξία στην επιλογή εξειδικευμένων μαθημάτων αυξάνονται στα τελευταία έτη.

Από το τρίτο (3ο) έτος σπουδών τους, οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να διαφοροποιήσουν την ειδίκευσή τους με την επιλογή διαφόρων μαθημάτων από τρεις ροές μαθημάτων. Αυτές οι ροές μαθημάτων καλύπτουν πλήρως τις βασικές γνώσεις της Μηχανικής Υποδομών (INFRA), της Δομοστατικής (DOMO) και της Γεωπληροφορικής (GEO).

Πρακτική Άσκηση: Κατά τις θερινές περιόδους, μετά το 4ο και το 6ο εξάμηνο σπουδών, όλοι οι φοιτητές / τριες τοποθετούνται για σκοπούς πρακτικής άσκησης (8 εβδομάδες ανά περίοδο) σε επιχειρήσεις και οργανισμούς σε συναφείς με τις σπουδές τους κλάδους. 

Διπλωματική Εργασία: Κατά το 4ο έτος σπουδών οι φοιτητές / τριες εκπονούν διπλωματική εργασία υπό την επίβλεψη ακαδημαϊκών του Τμήματος.

Ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών:

1ο Εξάμηνο

 • Επαγγελματικές Γνώσεις και Δεξιότητες Ι
 • Γεωδαισία Ι
 • Τεχνική Γεωλογία
 • Τεχνικό Σχέδιο και Σχεδίαση με τη βοήθεια Υπολογιστή (CAD)
 • Φυσική
 • Μαθηματικά Ι
 • Αγγλικά για Πολιτικούς Μηχανικούς και Μηχανικούς Γεωπληροφορικής Ι

2ο Εξάμηνο

 • Τεχνική Μηχανική-Στατική
 • Γεωδαισία ΙΙ 
 • Μαθηματικά ΙΙ
 • Προγραμματισμός Υπολογιστών για Μηχανικούς Ι
 • Στατιστική, Θεωρία Σφαλμάτων και Μέθοδος Ελαχίστων Τετραγώνων
 • Ενοποιημένος Σχεδιασμός για Πολιτικούς Μηχανικούς, Τοπογράφους Μηχανικούς και Μηχανικούς Γεωπληροφορικής Ι
 • Αγγλικά για Πολιτικούς Μηχανικούς και Μηχανικούς Γεωπληροφορικής ΙΙ

3ο Εξάμηνο

 • Δομικά Υλικά
 • Μαθηματικά ΙII
 • Αντοχή των Υλικών
 • Επαγγελματικές Γνώσεις και Δεξιότητες ΙΙ 
 • Ανάλυση Κατασκευών Ι
 • Υδραυλική
 • Προγραμματισμός Υπολογιστών για Μηχανικούς ΙΙ 

4ο Εξάμηνο

 • Ανάλυση Κατασκευών ΙΙ
 • Εδαφομηχανική
 • Οδοποιία Ι
 • Αρχές Γεωπληροφορικής και Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS)
 • Αειφορία και Περιβαλλοντικά Θέματα
 • Ενοποιημένος Σχεδιασμός για Πολιτικούς Μηχανικούς, Τοπογράφους Μηχανικούς και Μηχανικούς Γεωπληροφορικής ΙΙ

5ο Εξάμηνο

 • Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι
 • Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις από Έργα
 • Δυναμική Ανάλυση Κατασκευών
 • Θεμελιώσεις
 • Αποχετεύσεις και Διαχείριση Λυμάτων
 • Διοίκηση Τεχνικών Έργων και Οικονομική Επιστήμη

6ο Εξάμηνο

 • Οργάνωση και Διοίκηση Εργοταξίων
 • Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος ΙΙ 
 • Σεισμική Μηχανική
 • Mεταλλικές Κατασκευές
 • ‘Εξυπνη Διαχείριση Έργων Υποδομής με Αισθητήρες
 • Σχεδιασμός Μεταφορών

7ο Εξάμηνο

 • Προεντεταμένο Σκυρόδεμα
 • Πτυχιακή Εργασία
 • Στοιχεία Δικαίου και Τεχνικής Νομοθεσίας
 • 3 επιλογές από 5 αντικείμενα των ροών INFRA/ DOMO 
 • 1 επιλογή από 2 αντικείμενα της ροής GEO

8ο Εξάμηνο

 • Πτυχιακή Εργασία
 • Αντοχή στο Χρόνο και Διαχείριση Επικινδυνότητας Έργων Υποδομής
 • Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής (Ξένη Γλώσσα)
 • 3 επιλογές από 7 μαθήματα INFRA/DOMO 

Κατ ‘ επιλογήν Υποχρεωτικά Μαθήματα για τους Πολιτικούς Μηχανικούς

 • Οδοποιία ΙΙ
 • Ανάλυση Γεφυρών και Σηράγγων
 • Οικοδομική Ι
 • Υπεράκτιες Κατασκευές
 • Υδρολογία
 • Ακτομηχανική και Κατασκευή Λιμενικών Έργων
 • Αριθμητικές Μεθόδοι Ανάλυσης Κατασκευών 
 • Οικοδομική ΙΙ
 • Υδραυλικά Έργα Ι 
 • Υδραυλικά Έργα ΙΙ
 • Κτηματολόγιο
 • Διαχείριση Υδάτινων Πόρων
 • Διαχείριση Γης
 • Μεταλλικές και Σύμμεικτες Κατασκευές

Οι απόφοιτοι εγγράφονται ως μέλη του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ) απολαμβάνοντας όλα τα επαγγελματικά δικαιώματα του Μηχανικού.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο