Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Πόλη
Λεμεσός
Διάρκεια
8 εξάμηνα
Πρόσθετες Πληροφορίες

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών θα παρέχει προγράμματα σπουδών και έρευνας υψηλής ποιότητας με διεθνείς προσανατολισμούς. Το Τμήμα θα προσφέρει στους σπουδαστές την ευκαιρία να αναπτύξουν ένα ισχυρό τεχνικό και θεωρητικό υπόβαθρο μέσω των προγραμμάτων σπουδών τους. Επίσης οι σπουδαστές θα κατανοήσουν καλύτερα την πρακτική σημασία της κατεύθυνσης που θα επιλέξουν με σκοπό την ανάπτυξη των αναγκαίων δεξιοτήτων για μελλοντική δραστηριοποίηση τους στον επαγγελματικό τους χώρο.

Το Τμήμα στοχεύει στην άμεση εμπλοκή του με τη βιομηχανία, τα γραφεία μελετών και τους δημόσιους φορείς. Αυτό θα δώσει στους σπουδαστές την ευκαιρία να έρθουν σε άμεση επαφή με τις τρέχουσες εξελίξεις του Πολιτικού Μηχανικού και του Τοπογράφου Μηχανικού και ταυτόχρονα να εργαστούν παράλληλα με τους επαγγελματίες μέσω της πρακτικής εξάσκησής τους.

Το Τμήμα στοχεύει στην ανάπτυξη συνεργασιών με άλλα ακαδημαϊκά ιδρύματα από τον Ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο καθώς και στην ενθάρρυνση τόσο του θεσμού ανταλλαγής των φοιτητών όσο και της καθιέρωσης του θεσμού της συνεργασίας μέσω των επισκεπτών ακαδημαϊκών βοηθώντας έτσι σημαντικά με την δική τους εξειδίκευση τους μεταπτυχιακούς και προπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος.

Τα προγράμματα σπουδών του Τμήματος στοχεύουν στην παροχή στους σπουδαστές ενός θεωρητικού και τεχνικού υπόβαθρου στις κατευθύνσεις του Πολιτικού Μηχανικού και Τοπογράφου Μηχανικού και Μηχανικού Γεωπληροφορικής λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες και μελλοντικές ανάγκες της κοινωνίας. Η σειρά των επιλεγομένων μαθημάτων που προσφέρονται από το τμήμα και για τις δύο κατευθύνσεις θα παρέχει τους σπουδαστές την ευκαιρία να επιλέξουν από τις πιο σύγχρονες θεματικές περιοχές όπως οι υπεράκτιες κατασκευές, η αντοχή στον χρόνο και διαχείριση επικινδυνότητας κατασκευών, η ραδιομετρία και η μικροκυματική, η αποτύπωση μνημείων, οι εκτιμήσεις αξιών ακινήτων κ.α.

Οι απόφοιτοι εγγράφονται ως μέλη του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ) απολαμβάνοντας όλα τα επαγγελματικά δικαιώματα του Μηχανικού.

1ο Εξάμηνο

 • Επαγγελματικές Γνώσεις και Δεξιότητες Ι
 • Γεωδαισία Ι
 • Τεχνική Γεωλογία
 • Τεχνικό Σχέδιο και Σχεδίαση με τη βοήθεια Υπολογιστή (CAD)
 • Φυσική
 • Μαθηματικά Ι
 • Αγγλικά για Πολιτικούς Μηχανικούς και Μηχανικούς Γεωπληροφορικής Ι

2ο Εξάμηνο

 • Τεχνική Μηχανική-Στατική
 • Γεωδαισία ΙΙ 
 • Μαθηματικά ΙΙ
 • Προγραμματισμός Υπολογιστών για Μηχανικούς Ι
 • Στατιστική, Θεωρία Σφαλμάτων και Μέθοδος Ελαχίστων Τετραγώνων
 • Ενοποιημένος Σχεδιασμός για Πολιτικούς Μηχανικούς, Τοπογράφους Μηχανικούς και Μηχανικούς Γεωπληροφορικής Ι
 • Αγγλικά για Πολιτικούς Μηχανικούς και Μηχανικούς Γεωπληροφορικής ΙΙ

3ο Εξάμηνο

 • Δομικά Υλικά
 • Μαθηματικά ΙII
 • Αντοχή των Υλικών
 • Επαγγελματικές Γνώσεις και Δεξιότητες ΙΙ 
 • Ανάλυση Κατασκευών Ι
 • Υδραυλική
 • Προγραμματισμός Υπολογιστών για Μηχανικούς ΙΙ 

4ο Εξάμηνο

 • Ανάλυση Κατασκευών ΙΙ
 • Εδαφομηχανική
 • Οδοποιία Ι
 • Αρχές Γεωπληροφορικής και Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS)
 • Αειφορία και Περιβαλλοντικά Θέματα
 • Ενοποιημένος Σχεδιασμός για Πολιτικούς Μηχανικούς, Τοπογράφους Μηχανικούς και Μηχανικούς Γεωπληροφορικής ΙΙ

5ο Εξάμηνο

 • Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι
 • Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις από Έργα
 • Δυναμική Ανάλυση Κατασκευών
 • Θεμελιώσεις
 • Αποχετεύσεις και Διαχείριση Λυμάτων
 • Διοίκηση Τεχνικών Έργων και Οικονομική Επιστήμη

6ο Εξάμηνο

 • Οργάνωση και Διοίκηση Εργοταξίων
 • Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος ΙΙ 
 • Σεισμική Μηχανική
 • Mεταλλικές Κατασκευές
 • ‘Εξυπνη Διαχείριση Έργων Υποδομής με Αισθητήρες
 • Σχεδιασμός Μεταφορών

7ο Εξάμηνο

 • Προεντεταμένο Σκυρόδεμα
 • Πτυχιακή Εργασία
 • Στοιχεία Δικαίου και Τεχνικής Νομοθεσίας
 • 3 επιλογές από 5 αντικείμενα των ροών INFRA/ DOMO (βλ. Πίνακα Β)
 • 1 επιλογή από 2 αντικείμενα της ροής GEO (βλ. πίνακα Β)

8ο Εξάμηνο

 • Πτυχιακή Εργασία
 • Αντοχή στο Χρόνο και Διαχείριση Επικινδυνότητας Έργων Υποδομής
 • Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής (Ξένη Γλώσσα)
 • 3 επιλογές από 7 μαθήματα INFRA/DOMO (βλ. Πίνακα Β)

Πίνακας Β: Κατ ‘ επιλογήν Υποχρεωτικά Μαθήματα για τους Πολιτικούς Μηχανικούς

 • Οδοποιία ΙΙ
 • Ανάλυση Γεφυρών και Σηράγγων
 • Οικοδομική Ι
 • Υπεράκτιες Κατασκευές
 • Υδρολογία
 • Ακτομηχανική και Κατασκευή Λιμενικών Έργων
 • Αριθμητικές Μεθόδοι Ανάλυσης Κατασκευών 
 • Οικοδομική ΙΙ
 • Υδραυλικά Έργα Ι 
 • Υδραυλικά Έργα ΙΙ
 • Κτηματολόγιο
 • Διαχείριση Υδάτινων Πόρων
 • Διαχείριση Γης
 • Μεταλλικές και Σύμμεικτες Κατασκευές

Οι απόφοιτοι εγγράφονται ως μέλη του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ) απολαμβάνοντας όλα τα επαγγελματικά δικαιώματα του Μηχανικού.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο