Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Επιστ. Πεδίο
1ο, 2ο, 4ο
Αντικείμενο
Πόλη
Λεμεσός
Κατευθύνσεις

1. Πολυμέσα
2. Γραφικές Τέχνες

Πρόσθετες Πληροφορίες

Όραμα του Τμήματος είναι να εξελιχθεί και να εδραιωθεί ως ένα διεθνές κέντρο έρευνας και μάθησης στον τομέα των Πολυμέσων και των Γραφικών Τεχνών. Σκοπός είναι η δημιουργία κατάλληλου περιβάλλοντος, το οποίο παρέχει στους φοιτητές τις απαραίτητες ακαδημαϊκές γνώσεις και δεξιότητες για να αντιμετωπίσουν με ορθό τρόπο τις επαγγελματικές απαιτήσεις του Τομέα των Πολυμέσων και των Γραφικών Τεχνών. 

Στόχος του είναι η ορθολογιστική ανάπτυξη και διάδοση των διεπιστημονικών γνώσεων και αξιών πάνω στις οποίες θα πρέπει να στηρίζονται καταξιωμένοι επαγγελματίες στον χώρο των Πολυμέσων και των Γραφικών Τεχνών.

Οι σκοποί του Τμήματος είναι:

 • Να προσελκύσει φοιτητές και Ακαδημαϊκό και Άλλο Διδακτικό Προσωπικό υψηλής στάθμης.
 • Να προσφέρει ποιοτική προπτυχιακή και μεταπτυχιακή ακαδημαϊκή εμπειρία και τα εφόδια για επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία σε φοιτητές τόσο από την Κύπρο όσο και από γειτονικές χώρες, συμπεριλαμβανομένων και χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Να παρέχει την πιο σύγχρονη επιστημονική κατάρτιση στα Πολυμέσα και τις Γραφικές Τέχνες.
 • Να αναλάβει και να φέρει εις πέρας ερευνητικές εργασίες υψηλής στάθμης και εμβέλειας.
 • Μέσω ερευνητικών και διδακτικών δραστηριοτήτων, να διαμορφώσει δεσμούς τόσο με τοπικά όσο και με διεθνή κέντρα τα οποία δραστηριοποιούνται στους τομείς των Πολυμέσων και των Γραφικών Τεχνών.
 • Να διευκολύνει και να διευρύνει τη διεθνή συνεργασία και την εκπαιδευτική κινητικότητα και διακίνηση φοιτητών και ακαδημαϊκών, κυρίως στον Ευρωπαϊκό χώρο.
 • Να παρέχει τη βάση για την προώθηση   της διά βίου μάθησης.

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών θα αποκτήσουν την κατάλληλη επιστημονική υποδομή που θα τους επιτρέπει να:

 • Αναπτύσσουν ιδέες, έννοιες, προτάσεις, λύσεις και επιχειρήματα ανεξάρτητα ή / και συνεργατικά σε σχέση με προκαθορισμένες εργασίες ή με βάση προσωπική πρωτοβουλία.
 • Αναπτύσσουν συγκλίνουσες και αποκλίνουσες ιδέες σε σχέση με την παρατήρηση, έρευνα, προβληματισμό, οπτικοποίηση, σχεδιασμό και ανάπτυξη ολοκληρωμένων λύσεων.
 • Επιλέγουν, δοκιμάζουν και να χρησιμοποιούν διαφορετικά μέσα, υλικά, μεθοδολογίες, διαδικασίες, περιβάλλοντα και πλαίσια, και/ή με συνδυασμό αυτών, σχετικά με προκαθορισμένες εργασίες.
 • Αναπτύσσουν ολοκληρωμένες λύσεις όπως δημιουργίες, περιβάλλοντα, διεργασίες, προϊόντα, συστήματα, εφαρμογές, γραφιστικές και πολυμεσικές εφαρμογές. Αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε: εικόνες, γραφικά, κείμενα, τυπογραφικές εφαρμογές, ποικίλα οπτικοακουστικά στοιχεία και αλγορίθμους.
 • Αναζητούν, αξιολογούν, διαχειρίζονται και να διαχέουν πληροφορίες και γνώσεις (πληροφοριακή παιδεία, διαχείριση και ιεράρχηση πληροφορίας, μεταφορά γνώσης). 
 • Διαχειρίζονται σωστά την αλληλεπίδραση μεταξύ πρόθεσης, διαδικασίας, αποτελεσμάτων, πλαισίων και τις μεθόδους διάδοσης.
 • Είναι δημιουργικοί, καινοτόμοι, πολυμήχανοι, επιχειρηματικοί και κοινωνικά υπεύθυνοι.
 • Έχουν τα εφόδια για επαγγελματική απασχόληση σε τομείς που σχετίζονται με τις Γραφικές Τέχνες, τη Γραφιστική, το Σχεδιασμό Πολυμέσων, τις Εφαρμοσμένες Τέχνες και τις Δημιουργικές Τεχνολογίες.
 • Εφαρμόζουν στην πράξη τη δια βίου μάθηση.

1ο Εξάμηνο

Κατεύθυνση Πολυμέσων

 • Σχέδιο, Χρώμα και Σύνθεση
 • Εισαγωγή στη Γραφιστική
 • Εισαγωγή στα Πολυμέσα
 • Θεωρία και Μεθοδολογία Σχεδιασμού
 • Ιστορία του Σχεδιασμού
 • Αγγλικά για Πολυμέσα και Γραφικές Τέχνες 

Κατεύθυνση Γραφικών Τεχνών

 • Σχέδιο, Χρώμα και Σύνθεση
 • Εισαγωγή στη Γραφιστική
 • Εισαγωγή στα Πολυμέσα
 • Θεωρία και Μεθοδολογία Σχεδιασμού
 • Ιστορία του Σχεδιασμού
 • Αγγλικά για Πολυμέσα και Γραφικές Τέχνες Ι

2ο Εξάμηνο

Κατεύθυνση Πολυμέσων

 • Αρχές Δισδιάστατου Σχεδιασμού
 • Αρχές και Ιστορία της Τυπογραφίας 
 • Φωτογραφία Ι
 • Ιστορία και Θεωρία της Τέχνης
 • Πληροφορική
 • Αγγλικά για Πολυμέσα και Γραφικές Τέχνες ΙΙ 

Κατεύθυνση Γραφικών Τεχνών

 • Αρχές Δισδιάστατου Σχεδιασμού
 • Αρχές και Ιστορία της Τυπογραφίας
 • Φωτογραφία Ι
 • Ιστορία και Θεωρία της Τέχνης
 • Πληροφορική
 • Αγγλικά για Πολυμέσα και Γραφικές Τέχνες ΙΙ 

3ο Εξάμηνο

Κατεύθυνση Πολυμέσων

 • Ψηφιακός Σχεδιασμός 
 • Animation I
 • Φωτογραφία ΙI
 • Μοντέρνα και Σύγχρονη Τέχνη και Θεωρία
 • Ανθρωπο-Κεντρικός Σχεδιασμός 
 • Σχεδιασμός και Υπολογιστές

Κατεύθυνση Γραφικών Τεχνών

 • Ψηφιακός Σχεδιασμός 
 • Animation I 
 • Φωτογραφία ΙI
 • Μοντέρνα και Σύγχρονη Τέχνη και Θεωρία 
 • Ανθρωπο-Κεντρικός Σχεδιασμός
 • Εφαρμογές Τυπογραφικού Σχεδιασμού I 

4ο Εξάμηνο

Κατεύθυνση Πολυμέσων

 • Αρχές Τρισδιάστατου Σχεδιασμού 
 • Εισαγωγή στη Σημειωτική και Οπτική Επικοινωνία
 • Animation II 
 • Οπτικοακουστική Παραγωγή
 • Προγραμματισμός Πολυμέσων 
 • Διαδραστικά Πολυμέσα Ι 

Κατεύθυνση Γραφικών Τεχνών

 • Αρχές Τρισδιάστατου Σχεδιασμού
 • Eισαγωγή στη Σημειωτική και Οπτική Επικοινωνία
 • Animation II 
 • Οπτικοακουστική Παραγωγή 
 • Οπτική Ταυτότητα
 • Εφαρμογές Τυπογραφικού Σχεδιασμού II 

5ο Εξάμηνο

Κατεύθυνση Πολυμέσων

 • Τρισδιάστατη Μοντελοποίηση και Animation Ι
 • Κινηματογραφική Παραγωγή I
 • Διαχείριση Πολυμεσικών Έργων 
 • Διαδραστικά Πολυμέσα II 
 • Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ιστοσελίδων Ι

Κατεύθυνση Γραφικών Τεχνών

 • Τρισδιάστατη Μοντελοποίηση και Animation Ι
 • Γραφιστική και Παραγωγή 
 • Εφαρμογές Εικονογράφησης
 • Σχεδιασμός Εκδόσεων
 • Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ιστοσελίδων Ι 

6ο Εξάμηνο

Κατεύθυνση Πολυμέσων

 • Τρισδιάστατη Μοντελοποίηση και Animation II
 • Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Παιγνιδιών 
 • Σχεδιασμός Για Όλους 
 • Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ιστοσελίδων ΙΙ
 • Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής [Βλ. Πίνακα Β]

Κατεύθυνση Γραφικών Τεχνών

 • Γραφιστική και Διαφήμιση 
 • Σχεδιασμός Πληροφορίας
 • Σχεδιασμός Για Όλους
 • Σχεδιασμός Συσκευασίας
 • Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής [Βλ. Πίνακα Β]

7ο Εξάμηνο

Κατεύθυνση Πολυμέσων

 • Εφαρμογές Πολυμέσων
 • Πρακτική Άσκηση
 • Μεθοδολογία Έρευνας στα Πολυμέσα και στις Γραφικές Τέχνες
 • Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής [Βλ. Πίνακα Β]
 • Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής

Κατεύθυνση Γραφικών Τεχνών

 • Κοινωνική Σχεδίαση στην Οπτική Επικοινωνία
 • Πρακτική Άσκηση
 • Μεθοδολογία Έρευνας στα Πολυμέσα και στις Γραφικές Τέχνες
 • Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής [Βλ. Πίνακα Β]
 • Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής

8ο Εξάμηνο

Κατεύθυνση Πολυμέσων

 • Εφαρμογές Πολυμέσων
 • Πρακτική Άσκηση
 • Μεθοδολογία Έρευνας στα Πολυμέσα και στις Γραφικές Τέχνες
 • Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής [Βλ. Πίνακα Β]
 • Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής

Κατεύθυνση Γραφικών Τεχνών

 • Κοινωνική Σχεδίαση στην Οπτική Επικοινωνία
 • Πρακτική Άσκηση
 • Μεθοδολογία Έρευνας στα Πολυμέσα και στις Γραφικές Τέχνες
 • Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής [Βλ. Πίνακα Β]
 • Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ - ΕΤΗ 3ο  και 4ο

 • Γραφιστική και Κίνηση
 • Πολυμεσική Απεικόνιση Δεδομένων
 • Σχεδιασμός Προϊόντων 
 • Οπτικός Πολιτισμός
 • Ιστορία και Θεωρία του Κινηματογράφου
 • Φιλοσοφία της Τέχνης
 • Aισθητικά και Πολιτικά Ζητήματα στη Σύγχρονη Τέχνη, τη Θεωρία και τον Οπτικό Πολιτισμό: Από τον Μεταμοντερνισμό στην Παγκοσμιοποίηση
 • Βάσεις Δεδομένων για Πολυμέσα
 • Προγραμματισμός Πολυμέσων 
 • Ιστορία και Εξέλιξη της Γραφιστικής
 • Σχεδιασμός Βιβλίων
 • Πειραματική Εικόνα, Κείμενο και Ήχος
 • Σημειολογία και Οπτική Επικοινωνία
 • Τρισδιάστατη Μορφοποίηση και Animation
 • Ιστορία και Εξέλιξη Διαδραστικών Μέσων
 • Μεθοδολογίες Αξιολόγησης Πολυμέσων
 • Μουσεία και Κοινωνία
 • Θεωρία της Φωτογραφίας
 • Κινηματογραφική Παραγωγή II
 • Σύγχρονη Θεωρία και Κριτική της Τέχνης
 • Ηλεκτρονικά Μέσα και Εικαστικές Τέχνες
 • Κοινωνιολογία της Τέχνης
 • Επεξεργασία Φωνής και Εικόνας
 • Δυνητική Πραγματικότητα 
 • Καινοτόμες Τεχνολογίες
 • Θέματα Αιχμής σε Πολυμέσα και Γραφικές Τέχνες
 • Χαρακτική
 • Βιβλιοδεσία
 • Εισαγωγή στην Κοινωνική Σχεδίαση, Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα
 • Παιγνίδια Πολλαπλών Διαστάσεων
   

1. Προοπτικές Φοιτητών με Κατεύθυνση στις Γραφικές Τέχνες

Η κατεύθυνση των Γραφικών Τεχνών εισάγει τους φοιτητές στην γραφιστική, το σχέδιο, τη σύνθεση, τη φωτογραφία, την πληροφορική και την ιστορία της τέχνης και της τυπογραφίας και εμβαθύνει στον ψηφιακό σχεδιασμό, το animation, τον ανθρωποκεντρικό σχεδιασμό, τις εφαρμογές στην τυπογραφία, στη σημειωτική και οπτική επικοινωνία, την οπτική ταυτότητα, τη διαφήμιση κοκ. 

2. Προοπτικές Φοιτητών με Κατεύθυνση στα Πολυμέσα

Η κατεύθυνση Πολυμέσων εισάγει τους φοιτητές στα πολυμέσα, το σχέδιο, τη σύνθεση, στη γραφιστική, τη φωτογραφία, την πληροφορική και την ιστορία της τέχνης και εμβαθύνει στον ψηφιακό σχεδιασμό, το animation, τον ανθρωποκεντρικό σχεδιασμό, την οπτικοακουστική παραγωγή, τα διαδραστικά πολυμέσα, την κινηματογραφική παραγωγή, την ανάπτυξη ιστοσελίδων και παιχνιδιών στους υπολογιστές.

3. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Πολυμέσων και Γραφικών  Τεχνών  θα  αποκτήσουν  γνώσεις, δημιουργικότητα, οπτική καλαισθησία, εμπειρία και εξειδικευμένες δεξιότητες που θα τους επιτρέπουν να:

 •  Δημιουργούν  και  να  διαχειρίζονται  έργα που σχετίζονται τόσο με τις συμβατικές όσο και με τις ψηφιακές μορφές των Γραφικών Τεχνών και των Πολυμέσων.
 • Επικοινωνούν   και   να   δημιουργούν   μακροπρόθεσμες σχέσεις  με  τους  ποικίλους παράγοντες της σχετικής βιομηχανίας, με στόχο το κοινό όφελος.
 • Λειτουργούν  αποδοτικά  τόσο  σε  τοπικό επίπεδο όσο και στο διεθνές μεταβαλλόμενο περιβάλλον και να ενημερώνονται, να αφομοιώνουν και να αξιοποιούν τις τεχνολογικές εξελίξεις στους σχετικούς τομείς.
 • Συμμετέχουν και να αναλαμβάνουν ομαδικά έργα.
 •  Υιοθετούν και να εφαρμόζουν την κριτική σκέψη, την ανεξάρτητη μελέτη και η διεπιστημονική προσέγγιση.
Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο