Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Επιστ. Πεδίο
2ο

Α' Κατανομή: 11.250

Β΄ Κατανομή: 8.975

Πόλη
Λεμεσός
Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

Το τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου συνδυάζει την ισχυρή θεωρητική επιστημονική γνώση με την ικανότητα εκπόνησης ολοκληρωμένου μηχανολογικού σχεδιασμού που ξεκινά από την κατάλληλη σύσταση των υλικών και καταλήγει στο τελικό στάδιο παραγωγής προϊόντος.

 

 

 

 1. Ενεργειακών Συστημάτων
 2. Μηχανικής και Δυναμικών Συστημάτων
 3. Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών

 

 

H φοίτηση στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου

 • διαρθρώνεται σε οκτώ (8) εξάμηνα σπουδών και 
 • αντιστοιχεί σε 240 πιστωτικές μονάδες ( ECTS).

 

 

Το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών  περιλαμβάνει υποχρεωτικά μαθήματα υποδομής και προχωρημένα μαθήματα ειδίκευσης, μαθήματα αγγλικής γλώσσας για ακαδημαϊκούς σκοπούς και μαθήματα επιλογής και εμβάθυνσης σε τομείς μηχανολογίας και επιστήμης και μηχανικής υλικών.

Πριν την έναρξη του 5ου εξαμήνου σπουδών, οι φοιτητές καλούνται να επιλέξουν επτά (7) τεχνικά μαθήματα τα οποία είναι ομαδοποιημένα σε (α) Ενεργειακά Συστήματα, (β) Μηχανική και Δυναμικά Συστημάτων και (γ) Επιστήμη και Μηχανική Υλικών.

 

 

 

1o εξάμηνο

 • Μαθηματικά Ι
 • Φυσική Ι
 • Γενική Χημεία
 • Αγγλικά για Ακαδημαϊκούς Σκοπούς MMY
 • Εισαγωγή στη Μηχανική
 • Αρχές Προγραμματισμού I

2o εξάμηνο

 • Μαθηματικά II
 • Φυσική II
 • Αρχές Προγραμματισμού II
 • Αγγλικά για Μηχανολόγους Μηχανικούς
 • Εισαγωγή στην Επιστήμη και Μηχανική Υλικών
 • Μηχανολογικό Σχέδιο με Βοήθεια Υπολογιστή

3ο εξάμηνο

 • Μαθηματικά ΙΙΙ
 • Μηχανική: Στατική
 • Εισαγωγή στη Θερμοδυναμική
 • Υλικά Μηχανικής
 • Διοίκηση και Οικονομικά Μηχανικής
 • Εισαγωγή στην Ηλεκτρολογία

4ο εξάμηνο

 • Διαφορικές Εξισώσεις
 • Μηχανική και Έλεγχος Υλικών
 • Βιομηχανική Παραγωγή Ι
 • Μηχανική: Δυναμική
 • Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική

5o εξάμηνο

 • Ρευστομηχανική I
 • Μετρήσεις Μηχανικής Ι
 • Δυναμική Μηχανολογικών Συστημάτων
 • Ανάλυση Τάσεων
 • Αριθμητικές Μέθοδοι στη Μηχανική
 • Τεχνικό Μάθημα 

6o εξάμηνο

 • Μετάδοση Θερμότητας
 • Αυτόματος Έλεγχος Ι
 • Σχεδιασμός Στοιχείων Μηχανών
 • Θέρμανση, Αερισμός και Κλιματισμός
 • Τεχνικό Μάθημα 
 • Τεχνικό Μάθημα 

7o εξάμηνο

 • Τεχνικό Μάθημα 
 • Τεχνικό Μάθημα 
 • Βιομηχανική Παραγωγή ΙΙ
 • Σχεδιασμός Μηχανολογικών Συστημάτων
 • Πτυχιακή Εργασία I / Έργο Σχεδιασμού I

8o εξάμηνο

 • Τεχνικό Μάθημα 
 • Τεχνικό Μάθημα 
 • Τεχνικό Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής
 • Σύνθεση Προηγμένων Υλικών
 • Πτυχιακή Εργασία II / Έργο Σχεδιασμού II

ΤΕΧΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Τεχνικά Μαθήματα Ενεργειακών Συστημάτων

3ο Έτος

 • Εφαρμοσμένη Μηχανική Πετρελαίων και Ταμιευτήρων
 • Ρευστομηχανική II
 • Μετασχηματισμοί Φάσης

4ο Έτος

 • Μηχανοτρονική
 • Μηχανολογικές Ταλαντώσεις
 • Ενεργειακοί Πόροι και Ενεργειακή Απόδοση Κτηρίων
 • Μηχανές Εσωτερικής Καύσης

Τεχνικά Μαθήματα Μηχανικής και Δυναμικών Συστημάτων

3ο Έτος

 • Μηχανολογικές Ταλαντώσεις
 • Μετρήσεις Μηχανικής ΙΙ
 • Κβαντομηχανική

4ο Έτος

 • Μηχανοτρονική
 • Μέθοδος Πεπερασμένων Στοιχείων στον Μηχανολογικό Σχεδιασμό
 • Μηχανική Σύνθετων Υλικών
 • Εισαγωγή στην Εμβιομηχανική

Τεχνικά Μαθήματα Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών

3ο Έτος

 • Εργαστήριο Υλικών
 • Μετασχηματισμοί Φάσης
 • Κβαντομηχανική

4ο Έτος

 • Φυσική Στερεάς Κατάστασης
 • Ευφυή Οργανικά Υλικά
 • Μηχανική Σύνθετων Υλικών
 • Ενεργειακοί Πόροι και Ενεργειακή Απόδοση Κτηρίων

 

Ο/ η  Μηχανολόγος Μηχανικός ασχολείται:

 • με τεχνικά προβλήματα
  • σχετικά με την παραγωγή, την μεταφορά, την διανομή και τη χρήση της ενέργειας σε θερμική, πυρηνική, ηλεκτρική ή μηχανική μορφή 
  • σχετικά με την παραγωγή εργαλείων, μηχανισμών, μηχανών, εγκαταστάσεων, εξοπλισμού και των προϊόντων τους, με την θέρμανση, ψύξη, αερισμό, κλιματισμό και τα υδραυλικά
 • με σχετικούς αυτοματισμούς και ρομποτική,
 • με εφαρμογές της πυρηνικής τεχνολογίας και τις ειδικές εφαρμογές της για διαστημική χρήση
 •  με την οργάνωση της παραγωγής και τη διοίκηση των επιχειρήσεων.

Ασχολείται με πτυχές των ανωτέρω που σχετίζονται με την έρευνα, τον σχεδιασμό, την μελέτη, την κατασκευή, την λειτουργία, την διοίκηση και την οικονομία αυτών.

Οι διπλωματούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί μπορούν να απασχοληθούν:  

 Ως Ελεύθεροι επαγγελματίες, ασχολούμενοι με: 

 • την εκπόνηση μηχανολογικών μελετών, όπως, π.χ., Η/Μ μελέτες σε κτιριακές εγκαταστάσεις (οικοδομές, βιομηχανικά κτίρια, αδειοδότηση βιομηχανικών εγκαταστάσεων, μελέτες – επιβλέψεις – υλοποίηση).

Ως Εργολήπτες τεχνικών έργων του δημοσίου και ιδιωτών.

 • σε Μελέτες μηχανολογικών κατασκευών (βιομηχανικές εφαρμογές, κλπ.)

Ως τεχνικοί σύμβουλοι

 • στη βιομηχανία, και συγκεκριμένα στη διαδικασία παραγωγής, την επίβλεψη της λειτουργίας των μηχανημάτων, τη συντήρηση του εξοπλισμού,
 • σε Τομείς Διοίκησης και Οργάνωσης, ασχολούμενοι με τον ποιοτικό έλεγχο, την προμήθεια υλικών και τη βελτίωση των εγκαταστάσεων.

Ως Εμπορικοί αντιπρόσωποι  
 
Ως Ιδιωτικοί υπάλληλοι

 • Σε τεχνικές, εργοληπτικές εταιρείες, κατασκευαστικές, μελετητικές και εμπορικές επιχειρήσεις: 

Ως Δημόσιοι υπάλληλοι

 • στις τεχνικές υπηρεσίες των ΟΤΑ, σε Νομαρχίες και Περιφέρειες, καθώς επίσης και σε Οργανισμούς του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, στις ΔΕΚΟ, τη ΔΕΗ, κλπ.)

 Ως εκπαιδευτικοί

 • Στη Τριτοβάθμια (εφόσον βέβαια διαθέτουν και τους αντίστοιχους μεταπτυχιακούς τίτλους, M.Sc. ή/και Ph.D.).

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το επάγγελμα του / της Μηχανολόγου Μηχανικού στο άρθρο μας εδώ.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο