Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Επιστ. Πεδίο
2ο

Α' Κατανομή: 11.500

Β΄ Κατανομή: 8.800

Πόλη
Λεμεσός
Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (ΗΜΜΗΥΠ) συγχωνεύει τους τομείς της Ηλεκτρολογικής Μηχανικής, της Μηχανικής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και της Πληροφορικής σε ένα ενιαίο διεπιστημονικό Τμήμα.

Το τμήμα προσφέρει δύο ξεχωριστά προγράμματα σπουδών τα οποία αποκλίνουν από το πρώτο κιόλας έτος φοίτησης.

Οι σπουδαστές προεπιλέγουν

 • είτε το πρόγραμμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών,
 • είτε το πρόγραμμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής.

Οι στόχοι του προγράμματος ΗΜΜΗΥΠ είναι να εξυψώσουν την τεχνική ικανότητα και την επαγγελματική ανάπτυξη στην Κύπρο καθώς και στην ευρύτερη παγκόσμια κοινότητα. Κοιτάζοντας μπροστά στο μέλλον, η τάση της παγκοσμιοποίησης και η θέση της Κύπρου ως μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπαγορεύουν την ανάγκη εκπαίδευσης των σπουδαστών μας σε τέτοιο επίπεδο ώστε να καταστούν ανταγωνιστικοί και προσοντούχοι είτε επιλέξουν να κατασταλάξουν στον επαγγελματικό τομέα, είτε αποφασίσουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στο εξωτερικό, ή διαμέσου προγραμμάτων ανταλλαγής σπουδαστών με άλλες χώρες.

 

 Οι απόφοιτοι/ες του προγράμματος εγγράφονται ως μέλη του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ) απολαμβάνοντας όλα τα επαγγελματικά δικαιώματα του Μηχανικού.

 

H φοίτηση στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου

 • διαρθρώνεται σε οκτώ εξάμηνα σπουδών και 
 • αντιστοιχεί σε 240 πιστωτικές μονάδες ( ECTS).

 

 

 Το πρόγραμμα πτυχίου στην Ηλεκτρολογική Μηχανική περιλαμβάνει υποχρεωτικά μαθήματα υποδομής και προχωρημένα μαθήματα ειδίκευσης, μαθήματα αγγλικής γλώσσας για ακαδημαϊκούς σκοπούς και μαθήματα επιλογής από άλλα Τμήματα του Πανεπιστημίου.

 

 

1ο Εξάμηνο

 • Προχωρημένα Μαθηματικά I
 • Φυσική I
 • Θεμελιώσεις της Ηλεκτρολογίας και της Μηχανικής Η/Υ και Πληροφορικής
 • Εισαγωγή στον Υπολογισμό και Προγραμματισμο (C)
 • Αγγλικά για Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς Ι

2ο Εξάμηνο

 • Προχωρημένα Μαθηματικά ΙΙ
 • Γραμμική Άλγεβρα
 • Φυσική II
 • Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων Ι
 • Αντικειμενοστρεφής Μεθοδολογία και Προγραμματισμός (C++)
 • Αγγλικά για Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς ΙΙ

3ο Εξάμηνο

 • Προχωρημένα Μαθηματικά ΙΙΙ
 • Φυσική III
 • Εισαγωγή στη Βιολογία
 • Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων ΙΙ
 • Ψηφιακά Συστήματα
 • Εργαστήριο Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων Ι

4ο Εξάμηνο

 • Ηλεκτρονική Ι
 • Εργαστήριο Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων ΙΙ
 • Σήματα και Συστήματα
 • Βιοϊατρική Μηχανική και Πληροφορική
 • Οργάνωση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

5ο Εξάμηνο

 • Συστήματα Ελέγχου
 • Ηλεκτρονική ΙI
 • Εργαστήριο Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων ΙΙΙ
 • Σχεδίαση Συστημάτων VLSI
 • Οικονομική Ανάλυση στον Τομέα Μηχανικής
 • Θεωρία Πιθανοτήτων και Στοχαστικές Ανελίξεις

6ο Εξάμηνο

 • Ηλεκτρομαγνητισμός
 • Συστήματα Τηλεπικοινωνίας
 • Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων
 • Εργαστήριο Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων IV
 • Συστήματα Ισχύος

7ο Εξάμηνο

 • Εργασία Σχεδιασμού Ι
 • Τμηματική Επιλογή
 • Επιλογή στον τομέα Μηχανικής
 • Επιλογή στον τομέα Μηχανικής
 • Ελεύθερη Επιλογή

8ο Εξάμηνο

 • Εργασία Σχεδιασμού ΙΙ
 • Τμηματική Επιλογή
 • Τμηματική Επιλογή
 • Επιλογή στον τομέα Μηχανικής
 • Eπιλογή στον τομέα Μηχανικής

Μαθήματα Επιλογής

 • Εισαγωγή στην Φωτονική
 • Συστήματα Ισχύος II
 • Ηλεκτρονικά Ισχύος
 • Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας
 • Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
 • Ασύρματες Επικοινωνίες
 • Προχωρημένη Ηλεκτρονική
 • Προχωρημένη Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτος
 • Ιατρική Απεικόνιση
 • Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις
 • Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες
 • Έλεγχος και Λειτουργία Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας
 • Θεραπευτικοί Υπέρηχοι με καθοδήγηση Μαγνητικού Τομογράφου

 

 Η ειδικότητα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου έχει ευρύ πεδίο δράσης.

 • Ως Ηλεκτρολόγος Μηχανικός νοείται ο μηχανικός που ασχολείται με τη μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή, πιστοποίηση, έλεγχο, επιθεώρηση, συντήρηση και διακρίβωση συστημάτων για την παραγωγή, μεταφορά, διανομή, αποθήκευση, επεξεργασία, έλεγχο και χρησιμοποίηση ενέργειας και πληροφορίας που είναι κρίσιμα για την προστασία και βελτίωση της ζωής, της υγείας και της περιουσίας των πολιτών και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής του ανθρώπου, όπως είναι οι ηλεκτρολογικές και άλλες εγκαταστάσεις, οι ηλεκτρονικές εφαρμογές, οι τηλεπικοινωνίες, τα συστήματα πληροφορικής και υπολογιστών. 

 

 

 • Εγκαταστάσεις παραγωγής, δίκτυα μεταφοράς, μετατροπής, προστασίας και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των μηχανημάτων, συσκευών και εξαρτημάτων τους, καθώς και των εγκαταστάσεων που σχετίζονται με τον ηλεκτρισμό, τις ηλεκτρικές μηχανές, τα ηλεκτρονικά ισχύος, το φωτισμό και την αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας και τις εφαρμογές τους. Επίσης περιλαμβάνονται οι μέθοδοι οικονομικής διαχείρισης της ηλεκτρικής ενέργειας και η λειτουργία των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας ρυθμιζόμενων ή μη.
 • Ηλεκτρονικές εγκαταστάσεις ασθενών ρευμάτων, μικροηλεκτρονικά και νανοηλεκτρονικά υλικά, στοιχεία και διατάξεις, αναλογικά και ψηφιακά σήματα και συστήματα, αισθητήρες, ενσωματωμένα συστήματα, βιομηχανικοί αυτοματισμοί, ευφυή συστήματα, αυτόματος έλεγχος, ρομποτική, βιοτεχνολογία.
 • Ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία και εφαρμογές, κεραίες και ραδιοκύματα, μικροκυματικές και οπτοηλεκτρονικες διατάξεις και κυκλώματα, βιοϊατρική, αναλογικά και ψηφιακά τηλεπικοινωνιακά συστήματα, δίκτυα σταθερών και κινητών επικοινωνιών και υπολογιστών, τεχνολογίες διαδικτύου, δορυφορικές επικοινωνίες και διατάξεις διαστημικών συστημάτων.
 • Υπολογιστικά συστήματα, υλικό, λογισμικό, πληροφοριακά συστήματα και συστήματα αποφάσεων, διαχείριση και ανάλυση δεδομένων και γνώσης, τεχνητή νοημοσύνη, συστήματα εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας, αλληλεπίδραση ανθρώπου μηχανής, ασφάλεια λογισμικού, ασφάλεια δεδομένων, βιοπληροφορική, ιατρική πληροφορική, εφαρμογές παγκόσμιου ιστού, υπολογιστική νέφους.
 • Αντοχή των υλικών, Στατική και δυναμική στοιχείων και κατασκευών, Στοιχεία μηχανών, Ανυψωτικές εγκαταστάσεις, Θερμοδυναμική, Μετάδοση θερμότητας, Ρευστοδυναμική, Μηχανοτρονική, Εργαλειομηχανές (CNC), Μηχανολογικό σχέδιο, Υδραυλικές εγκαταστάσεις, Ψυκτικές και πνευματικές εγκαταστάσεις, Αντλίες, Συμπιεστές, Εναλλάκτες θερμότητας, Λέβητες, Κάμινοι, Ατμογεννήτριες, Συμπυκνωτές, Ψύκτες, Δίκτυα και εξοπλισμός υγρών και αεριών υλικών και καυσίμων, Μηχανές εσωτερικής καύσης, Αεριοστρόβιλοι, Ατμοστρόβιλοι, Μονάδες συνδυασμένων κύκλων, Θερμοηλεκτρικοί σταθμοί, Σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με συμβατικά καύσιμα ή πυρηνική τεχνολογία ή ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

 

 Ωστόσο, στη σύγχρονη ανταγωνιστική αγορά εργασίας αρκετές επαγγελματικές ειδικότητες απαιτούν εμπειρία ή πρόσθετα προσόντα όπως μια μεταπτυχιακή εξειδίκευση.

Ενδεικτικές Μεταπτυχιακές εξειδικεύσεις

Πιο συγκεκριμένα,

 

 • στη βιομηχανία (Συσκευές οδήγησης κινητήρων, ηλεκτρόλυσης, γαλβανισμού, συγκόλλησης, κ.ά)
 • στις μεταφορές ( Ηλεκτρικά αυτοκίνητα, τρένα, μετρ, τρόλευ, πλοία)
 • στις ανανεώσιμες πηγές (Φωτοβολταϊκά, ανεμογεννήτριες) και στα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας.
 • στο σχεδιασμό ηλεκτρικών οχημάτων
 • στη λειτουργία επιχειρησιακών δικτύων υπολογιστών και Data centers.
 • στα συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας (Συστήματα αντιστάθμισης αέργου ισχύος, HVDC, Eνεργά φίλτρα, κ.ά.)
 • στο σχεδιασμό έξυπνων οικιακών συσκευών ( φωτισμός, κλιματισμός - θέρμανση, επαγωγικές εστίες, κ.ά)
 • στη ψηφιακή διαδραστική ευρυεκπομπή ( digital interactive broadcasting) και στις αλληλεπιδραστικές υπηρεσίες τηλεοπτικού και πολυμεσικού περιεχομένου.
 • στα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα και στις ευρυζωνικές υπηρεσίες πέμπτης γενιάς (5G).
 • στις υπηρεσίες ασφάλειας δεδομένων και διαφύλαξης του απορρήτου.
 • στο υλικό και λογισμικό για προγραμματιζόμενα σταθερά και ασύρματα δίκτυα (SDN/SDR).
 • στο υλικό και λογισμικό εικονοποίησης δικτυακών λειτουργιών (NFV).
 • στο Διαδίκτυο των Αντικειμένων - Internet of Things (IoT) -
   και τις εφαρμογές του για
  • έξυπνα σπίτια,
  • έξυπνες πόλεις,
  • γεωργία ακριβείας,
  • μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος και
  • διατήρηση των φυσικών πόρων.

 

Ως Μηχανικός Λογισμικού

 • στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη ηλεκτρονικών παιχνιδιών
 • στην εγκατάσταση και διαχείριση πληροφοριακών συστημάτων και συστημάτων απόφάσεων,
 • στη διαχείριση και ανάλυση δεδομένων και γνώσης
 • στις εφαρμογές ανάπτυξης τεχνητής νοημοσύνης
 • στην ανάπτυξη κινητών εφαρμογών και εφαρμογών διαδικτύου
 • στο ψηφιακό μάρκετινγκ και την ανάλυση δεδομένων

 

Ως μηχανικός επεξεργασίας σήματος

 • με ευθύνη να αναπτύξει, να διαχειριστεί και να λειτουργήσει υπολογιστικά μοντέλα, δημιουργώντας αλγόριθμους για την αποτελεσματικότερη επεξεργασία του καθώς και συστήματα λήψης αποφάσεων βασισμένα σε σήματα ( με ενδεικτικές εφαρμογές στην ιατρική, τη γεωπονία, τις τηλεπικοινωνίες και τη μουσική)

 

Ως μηχανικός νέων υλικών και νανοτεχνολογίας

 • που θα μπορεί να προτείνει, να δοκιμάζει, να σχεδιάζει και να αναπτύσσει νέα υλικά ή να βελτιώνει τα ήδη υπάρχοντας, για ένα εύρος προϊόντων όπως τα έξυπνα παράθυρα παραγωγής ενέργειας, οι μπαταρίες για ηλεκτροκίνητα οχήματα, τα φωτοβολταϊκά συστήματα, τα αεροσκάφη, κ.α.

 

Ως εκπαιδευτικός

 • στη διδασκαλία όλων των συναφών τεχνικών αντικειμένων.

  Oι πτυχιούχοι του Τμήματος εντάσσονται στους κλάδους ΠΕ 83 Ηλεκτρολόγων και ΠΕ 86 Πληροφορικής.

 

Ως Ερευνητής/τρια και Μηχανικός έρευνας

 • σε ερευνητικά ιδρύματα κι εργαστήρια στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο.

 

  Oι πτυχιούχοι του Τμήματος εντάσσονται στους κλάδους ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και ΠΕ Πληροφορικής.

 

Mπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τις σπουδές στην Ηλεκτρολογία - Ηλεκτρονική στο άρθρο μας εδώ.

 

 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο