Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Επιστ. Πεδίο
1ο, 2ο, 4ο

Α' Κατανομή: 12.300

Β΄ Κατανομή: 7.200

Πόλη
Λεμεσός
Κατευθύνσεις

1. Διαδίκτυο και Κοινωνία
2. Τεχνολογίες Πληροφορικής

Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

 

Βασικοί στόχοι του Τμήματος Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου, είναι:

 • η δημιουργία ενός κέντρου αριστείας, το οποίο θα εστιάζει τόσο στη διδασκαλία και την έρευνα, όσο και στην επαγγελματική κατάρτιση, μέσα από τη μελέτη και την προαγωγή όλων των υφισταμένων ή αναπτυσσόμενων πτυχών του συγκεκριμένου επιστημονικού πεδίου.
 • η συνεισφορά στην πολιτιστική και οικονομική ανάπτυξη, τόσο σε περιφερειακό όσο και σε διεθνές επίπεδο, καθώς και στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος, το οποίο θα προωθεί την κριτική σκέψη και τη θετική κοινωνική παρέμβαση, παράλληλα με τη διευκόλυνση των πτυχιούχων του στο να αναπτύξουν όλες τις απαιτούμενες ικανότητες και δεξιότητες, οι οποίες να ανταποκρίνονται στις προκλήσεις της Κοινωνίας της Πληροφορίας.

 

 

 

Το πρόγραμμα σπουδών του Tμήματος Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου

 • διαρθρώνεται σε οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα και
 • αντιστοιχεί σε 240 πιστωτικές μονάδες (ECTS).

 

 

Οι φοιτήτριες/τές επιλέγουν μία από δύο Κατευθύνσεις με την έναρξη των σπουδών τους. Εντός της κάθε Κατεύθυνσης υπάρχουν δύο Θεματικές Περιοχές (ΘΠ).

Στο πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνονται Υποχρεωτικά Μαθήματα, Υποχρεωτικά Επιλεγόμενα Μαθήματα και Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής.

 

 

Η Πτυχιακή Εργασία είναι προαιρετική, ισοδυναμεί με 15 ECTS και αντικαθιστά 3 μαθήματα Θεματικής Περιοχής.

 

 

Η Πρακτική Άσκηση πραγματοποιείται μετά το πέρας του 3ου ακαδημαϊκού έτους με διάρκεια 8 εβδομάδες και πρέπει να πραγματοποιηθεί την θερινή περίοδο (Ιούνιος-Ιούλιος) σε θέσεις τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα της Κύπρου και του εξωτερικού.  

 

 

1ο Eξάμηνο

Κατεύθυνση Διαδίκτυο και Κοινωνία 

 • Εισαγωγή στις Κοινωνικές Επιστήμες
 • Θεωρία της Επικοινωνίας
 • Εισαγωγή στα Νέα Μέσα
 • Τοπικά και Διεθνή Επικοινωνιακά Συστήματα
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Διαδικτύου
 • Στατιστική για Κοινωνικές Επιστήμες
 • Ελληνικά για Ακαδημαϊκούς Σκοπούς

Κατεύθυνση Τεχνολογίες Πληροφορικής

 • Εισαγωγή στις Κοινωνικές Επιστήμες
 • Θεωρία της Επικοινωνίας
 • Εισαγωγή στα Νέα Μέσα
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Διαδικτύου
 • Στατιστική για Κοινωνικές Επιστήμες
 • Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής
 • Ελληνικά για Ακαδημαϊκούς Σκοπούς

2ο Eξάμηνο

Κατεύθυνση Διαδίκτυο και Κοινωνία 

 • Κοινωνική Ψυχολογία
 • Ευρωπαϊκή Ιστορία και Ιστορία των Μέσων
 • Εισαγωγή στις Μεθόδους των Κοινωνικών Επιστημών
 • Δημιουργία Περιεχομένου
 • Αγγλικά για Σπουδές Επικοινωνίας και Διαδικτύου 

Κατεύθυνση Τεχνολογίες Πληροφορικής

 • Κοινωνική Ψυχολογία
 • Λογισμικό και επίλυση προβλημάτων
 • Εισαγωγή στις Μεθόδους των  Κοινωνικών Επιστημών
 • Δημιουργία Περιεχομένου
 • Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής
 • Αγγλικά για Σπουδές Επικοινωνίας Ι

3ο Eξάμηνο

Κατεύθυνση Διαδίκτυο και Κοινωνία 

 • Εισαγωγή στην Κοινωνία της Πληροφορίας
 • Κριτική Θεωρία των Μέσων
 • Μέθοδοι Έρευνας στην Επικοινωνία Ι:  Ποσοτική Ανάλυση
 • Τρίτη Γλώσσα – Επίπεδο Ι
 • Αγγλικά για Σπουδές Επικοινωνίας IΙ

Κατεύθυνση Τεχνολογίες Πληροφορικής

 • Διαχείριση Περιεχομένου
 • Εισαγωγή στην Κοινωνία της Πληροφορίας
 • Μέθοδοι Έρευνας στην Επικοινωνία Ι:  Ποσοτική Ανάλυση
 • Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής
 • Τρίτη Γλώσσα – Επίπεδο Ι
 • Αγγλικά για Σπουδές Επικοινωνίας IΙ

4ο Eξάμηνο

Κατεύθυνση Διαδίκτυο και Κοινωνία 

 • Η Κουλτούρα της Ψηφιακής Επικοινωνίας
 • Μέθοδοι Έρευνας στην Επικοινωνία II: Ποιοτική Ανάλυση
 • Εισαγωγή στις Πολιτικές Επιστήμες
 • Αρχές Δημοσιογραφίας
 • Τρίτη Γλώσσα – Επίπεδο ΙΙ
 • Αγγλικά για Σπουδές Επικοινωνίας IΙΙ

Κατεύθυνση Τεχνολογίες Πληροφορικής

 • Νέα Μέσα, Σχεδιασμός και Μάθηση
 • Μέθοδοι Έρευνας στην Επικοινωνία II: Ποιοτική Ανάλυση
 • Ανθρωποκεντρικός Σχεδιασμός
 • Γλώσσες Σεναρίων: Python
 • Τρίτη Γλώσσα – Επίπεδο ΙΙ
 • Αγγλικά για Σπουδές Επικοινωνίας IΙΙ

5ο Eξάμηνο

Κατεύθυνση Διαδίκτυο και Κοινωνία 

 • Στρατηγική Πολιτικής Επικοινωνίας
 • Έρευνα στο Διαδίκτυο και στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης
 • Ρεπορτάζ και Τεχνικές Δημοσιογραφικής Γραφής
 • Μάθημα Θεματικής Περιοχής ή Περιορισμένης Επιλογής
 • Μάθημα Θεματικής Περιοχής ή Ελεύθερης Επιλογής
 • Μάθημα Θεματικής Περιοχής ή Περιορισμένης Επιλογής ή Ελεύθερης Επιλογής

Κατεύθυνση Τεχνολογίες Πληροφορικής

 • Έρευνα στο Διαδίκτυο και στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης
 • Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή
 • Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Διαδραστικών Ιστοσελίδων
 • Μάθημα Θεματικής Περιοχής ή Περιορισμένης Επιλογής
 • Μάθημα Θεματικής Περιοχής ή Ελεύθερης Επιλογής
 • Μάθημα Θεματικής Περιοχής ή Περιορισμένης Επιλογής ή Ελεύθερης Επιλογής

6ο Eξάμηνο

Κατεύθυνση Διαδίκτυο και Κοινωνία 

 • Πρακτική Άσκηση
 • Μάθημα Θεματικής Περιοχής
 • Μάθημα Θεματικής Περιοχής
 • Μάθημα Θεματικής Περιοχής
 • Μάθημα Θεματικής Περιοχής ή Ελεύθερης Επιλογής
 • Μάθημα Θεματικής Περιοχής ή Περιορισμένης Επιλογής ή Ελεύθερης Επιλογής

Κατεύθυνση Τεχνολογίες Πληροφορικής

 • Πρακτική Άσκηση
 • Μάθημα Θεματικής Περιοχής
 • Μάθημα Θεματικής Περιοχής
 • Μάθημα Θεματικής Περιοχής
 • Μάθημα Θεματικής Περιοχής ή Ελεύθερης Επιλογής
 • Μάθημα Θεματικής Περιοχής ή Περιορισμένης Επιλογής  ή Ελεύθερης Επιλογής

7ο Eξάμηνο

Κατεύθυνση Διαδίκτυο και Κοινωνία 

 • Σχεδιασμός Έρευνας
 • Ανάκτηση Πληροφορίας και Μηχανές Αναζήτησης
 • Μάθημα Θεματικής Περιοχής
 • Μάθημα Θεματικής Περιοχής
 • Μάθημα Θεματικής Περιοχής
 • Μάθημα Θεματικής Περιοχής ή Περιορισμένης Επιλογής ή Ελεύθερης Επιλογής

Κατεύθυνση Τεχνολογίες Πληροφορικής

 • Σχεδιασμός Έρευνας
 • Ανάκτηση Πληροφορίας και Μηχανές Αναζήτησης
 • Μάθημα Θεματικής Περιοχής
 • Μάθημα Θεματικής Περιοχής
 • Μάθημα Θεματικής Περιοχής
 • Μάθημα Θεματικής Περιοχής ή Περιορισμένης Επιλογής ή Ελεύθερης Επιλογής
   

8ο Εξάμηνο

Κατεύθυνση Διαδίκτυο και Κοινωνία 

 • Μάθημα Θεματικής Περιοχής
 • Μάθημα Θεματικής Περιοχής
 • Μάθημα Θεματικής Περιοχής
 • Μάθημα Θεματικής Περιοχής
 • Μάθημα Θεματικής Περιοχής
 • Μάθημα Θεματικής Περιοχής ή Περιορισμένης Επιλογής ή Ελεύθερης Επιλογής

Κατεύθυνση Τεχνολογίες Πληροφορικής

 • Μάθημα Θεματικής Περιοχής
 • Μάθημα Θεματικής Περιοχής
 • Μάθημα Θεματικής Περιοχής
 • Μάθημα Θεματικής Περιοχής
 • Μάθημα Θεματικής Περιοχής
 • Μάθημα Θεματικής Περιοχής ή Περιορισμένης Επιλογής ή Ελεύθερης Επιλογής

 

 

 

 Οι απόφοιτοι/ες του Τμήματος Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου μπορούν να απασχοληθούν σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα.

Πιο συγκεκριμένα,

 

Ως Στελέχη 

 • σε Τμήματα Μάρκετινγκ, Δημοσίων Σχέσεων, Πωλήσεων, Διαφήμισης 
 • σε Οργανισμούς και Επιχειρήσεις  στη διαχείριση Κοινωνικών Μέσων, Διαδικτυακής Παρουσίας, Διαχείρισης Υπηρεσιών και Παραγωγής Ψηφιακού Περιεχομένου.
 • σε Γραφεία Τύπου και Δημοσίων σχέσεων οργανισμών.
 • σε Διαφημιστικές εταιρείες, εταιρείες Δημοσίων Σχέσεων, σε Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (τηλεοπτικοί, ραδιοφωνικοί σταθμοί, έντυπα μέσα, ειδησεογραφικοί οργανισμοί)
 • σε εταιρείες Έρευνας Αγοράς και Δημοσκοπήσεων, παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, εταιρείες σχεδίασης ιστοσελίδων και παραγωγής ψηφιακού περιεχομένου. 
 • σε μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς (πολιτιστικούς, αθλητικούς, μη κυβερνητικούς οργανισμούς, οργανισμούς σχετικούς με τον Πολιτισμό και τις Τέχνες) για την επικοινωνιακή πολιτική τους και την διαχείριση ψηφιακών μέσων για την επικοινωνία τους.

Ως Δημοσιογράφοι 

 • στις έντυπες, τηλεοπτικές, ραδιοφωνικές, ηλεκτρονικές και διαδικτυακές παραγωγές.

 

 Οι πτυχιούχοι του Τμήματος, εφόσον αναγνωριστεί το πτυχίο τους, εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ Επικοινωνίας, Ενημέρωσης και Δημοσίων Σχέσεων.

 

 Όμως, οι σύγχρονες εξελίξεις στην Επικοινωνίας και τα Ψηφιακά Μέσα δημιουργούν στους/στις αποφοίτους την ανάγκη για απόκτηση περαιτέρω μεταπτυχιακής εξειδίκευσης.

Ενδεικτικές Μεταπτυχιακές εξειδικεύσεις

Έτσι,

 

Ως Eπικοινωνιολόγοι / Σύμβουλοι επικοινωνίας 

 • σε πολιτικά κόμματα, πολιτικούς και δημόσια πρόσωπα. 

Ως Αυτοαπασχολούμενοι

 • του ευρύτερου χώρου της Επικοινωνίας

 ​​​​Ως επαγγελματίες ειδικοί 

 • σε θέματα εφαρμοσμένης επικοινωνίας όπως μάρκετινγκ, διαφήμισης, διαχείρισης επωνυμίας (branding), 
 • σε θέματα δημοσιογραφίας, Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης καθώς και οπτικοακουστικών και ψηφιακών παραγωγών, 
 • σε θέματα ψηφιακών μέσων και παραγωγής ψηφιακού περιεχομένου,
 • σε θέματα ψηφιακού μάρκετινγκ, διαχείρισης ηλεκτρονικής φήμης.

 

 

Περισσότερες πληροφορίες για την επιστήμη της Δημοσιογραφίας και της Επικοινωνίας μπορείτε να βρείτε στο άρθρο μας εδώ.

 

 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο