Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Πόλη
Λεμεσός
Διάρκεια
8 εξάμηνα
Πρόσθετες Πληροφορίες

Βασικοί στόχοι του Τμήματος Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου, είναι η δημιουργία ενός κέντρου αριστείας, το οποίο θα εστιάζει τόσο στη διδασκαλία και την έρευνα, όσο και στην επαγγελματική κατάρτιση, μέσα από τη μελέτη και την προαγωγή όλων των υφισταμένων ή αναπτυσσόμενων πτυχών του συγκεκριμένου επιστημονικού πεδίου.

Παράλληλα, το Τμήμα στοχεύει στο να συνεισφέρει στην πολιτιστική και οικονομική ανάπτυξη, τόσο σε περιφερειακό όσο και σε διεθνές επίπεδο, καθώς και στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος, το οποίο θα προωθεί την κριτική σκέψη και τη θετική κοινωνική παρέμβαση, παράλληλα με τη διευκόλυνση των πτυχιούχων του στο να αναπτύξουν όλες τις απαιτούμενες ικανότητες και δεξιότητες, οι οποίες να ανταποκρίνονται στις προκλήσεις της Κοινωνίας της Πληροφορίας.

Για να επιτύχει τους στόχους του το ΕΣΔ θα φροντίσει ώστε:

 • Να προσελκύσει φοιτητές, ερευνητές και ακαδημαϊκό προσωπικό με υψηλά προσόντα.
 • Να εμπλακεί δραστήρια σε ερευνητικές δραστηριότητες με έμφαση στη δια-τμηματική και την εφαρμοσμένη έρευνα, η οποία θα στοχεύει στην κατανόηση των διαδικασιών με τις οποίες οι ενέργειες των ανθρώπων διαμορφώνονται από τις νέες μορφές επικοινωνίας και πώς τις διαμορφώνουν.
 • Να προσφέρει υψηλής ποιότητας εκπαίδευση, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, σε συνδυασμό, όπου προσφέρεται, με σχετική πρακτική άσκηση.
 • Να παρέχει τις αναγκαίες εμπειρίες στους πτυχιούχους του που θα τους επιτρέψουν να αναπτύξουν μια ενημερωμένη άποψη για το νέο περιβάλλον στους τομείς της πληροφορίας και της επικοινωνίας, επιτρέποντάς τους έτσι να συνεισφέρουν στην κοινωνία.
 • Να αναζητήσει δραστήρια, να δημιουργήσει και διατηρήσει δεσμούς με άλλα τμήματα και οργανισμούς με παρόμοια ενδιαφέροντα, σε τοπικό και διεθνές επίπεδο.
 • Να συνεισφέρει στη διαμόρφωση πολιτικής στον τομέα των νέων τεχνολογιών επικοινωνίας, σε τοπικό και διεθνές επίπεδο.
 • Να καλλιεργήσει την ανάπτυξη της δια βίου μάθησης.

Οι απόφοιτοι του ΕΣΔ θα αποκτήσουν γνώσεις, εμπειρία και δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν:

 • Να συμμετέχουν στον προγραμματισμό σε στρατηγικό και εκτελεστικό επίπεδο στα επαγγέλματα που σχετίζονται με την πληροφορία.
 • Να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τα μέσα επικοινωνίας για να εντοπίζουν και να διαχέουν πληροφορίες.
 • Να κατέχουν σε άριστο επίπεδο δεξιότητες στην παρουσίαση και επικοινωνία, με προφορικό και γραπτό λόγο.
 • Να προβαίνουν σε κριτική αποτίμηση των επιπτώσεων που έχουν υφιστάμενες και αναπτυσσόμενες τεχνολογίες επικοινωνίας στην επαγγελματική και ιδιωτική τους ζωή, σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.
 • Να είναι δημιουργικοί, καινοτόμοι και παραγωγοί γνώσης, ως άτομα και ως μέλη ομάδας.
 • Να σταδιοδρομήσουν σε τομείς που σχετίζονται με την πληροφορία και την επικοινωνία.
 • Να αποκτήσουν ανώτερους ερευνητικούς τίτλους σε σχετικούς τομείς.
 • Να γίνουν κοινωνοί της δια βίου μάθησης.

1ο Εξάμηνο

 • Εισαγωγή στις Κοινωνικές Επιστήμες
 • Θεωρία της Επικοινωνίας
 • Εισαγωγή στα Νέα Μέσα
 • Τοπικά και Διεθνή Επικοινωνιακά Συστήματα
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Διαδικτύου
 • Ελληνικά για Ακαδημαϊκούς Σκοπούς

2ο Εξάμηνο

 • Κοινωνική Ψυχολογία
 • Ευρωπαϊκή Ιστορία και Ιστορία των Μέσων
 • Εισαγωγή στις Εφαρμογές Υπολογιστών
 • Εισαγωγή στις Μεθόδους των Κοινωνικών Επιστημών
 • Αγγλικά για Σπουδές Επικοινωνίας και Διαδικτύου Ι
 • Ανοικτή Επιλογή

3ο Εξάμηνο

 • Κριτική Θεωρία των Μέσων
 • Μέθοδοι Έρευνας στην Επικοινωνία I 
 • Αγγλικά για Σπουδές Επικοινωνίας και Διαδικτύου ΙΙ
 • Ανοικτή Επιλογή
 • Ανοικτή Επιλογή
 • Ανοικτή Επιλογή

4ο Εξάμηνο

 • Εισαγωγή στην Κοινωνία της Πληροφορίας
 • Μέθοδοι Έρευνας στην Επικοινωνία II 
 • Αγγλικά για Σπουδές Επικοινωνίας και Διαδικτύου ΙΙΙ
 • Ανοικτή Επιλογή
 • Ανοικτή Επιλογή
 • Ανοικτή Επιλογή

5ο Εξάμηνο

 • Έρευνα στο Διαδίκτυο και μέσω του Διαδικτύου 
 • Ανοικτή Επιλογή
 • Ανοικτή Επιλογή
 • Ανοικτή Επιλογή
 • Ανοικτή Επιλογή
 • Ανοικτή Επιλογή

6ο Εξάμηνο

 • Ανοικτή Επιλογή
 • Ανοικτή Επιλογή
 • Ανοικτή Επιλογή
 • Ανοικτή Επιλογή
 • Ανοικτή Επιλογή
 • Ανοικτή Επιλογή

7ο Εξάμηνο

 • Σχεδιασμός Έρευνας
 • Πρακτική Άσκηση
 • Ανοικτή Επιλογή
 • Ανοικτή Επιλογή
 • Ανοικτή Επιλογή
 • Ανοικτή Επιλογή

8ο Εξάμηνο

 • Ανοικτή Επιλογή
 • Ανοικτή Επιλογή
 • Ανοικτή Επιλογή
 • Ανοικτή Επιλογή
 • Ανοικτή Επιλογή
 • Ανοικτή Επιλογή

Υποχρεωτικά Μαθήματα Βάσης

 • Εισαγωγή στις Κοινωνικές Επιστήμες
 • Θεωρία της Επικοινωνίας
 • Εισαγωγή στα Νέα Μέσα
 • Κοινωνική Ψυχολογία
 • Ευρωπαϊκή Ιστορία και Ιστορία των Μέσων
 • Τοπικά και Διεθνή Επικοινωνιακά Συστήματα
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Διαδικτύου
 • Εισαγωγή στις Εφαρμογές Υπολογιστών
 • Εισαγωγή στις Μεθόδους των Κοινωνικών Επιστημών
 • Εισαγωγή στην Κοινωνία της Πληροφορίας
 • Κριτική Θεωρία των Μέσων
 • Μέθοδοι Έρευνας στην Επικοινωνία I
 • Μέθοδοι Έρευνας στην Επικοινωνία II 
 • Έρευνα στο Διαδίκτυο
 • Σχεδιασμός Έρευνας 
 • Πρακτική Άσκηση

Υποχρεωτικά Μαθήματα Γλώσσας

 • Ελληνικά για Ακαδημαϊκούς Σκοπούς
 • Αγγλικά για Σπουδές Επικοινωνίας και Διαδικτύου Ι
 • Αγγλικά για Σπουδές Επικοινωνίας και Διαδικτύου ΙΙ
 • Αγγλικά για Σπουδές Επικοινωνίας και Διαδικτύου ΙΙΙ
 • Γαλλική Γλώσσα/ Α Επίπεδο ή
 • Γερμανική Γλώσσα/ Α Επίπεδο ή
 • Ισπανική Γλώσσα/ Α Επίπεδο ή
 • Ιταλική Γλώσσα/ Α Επίπεδο ή
 • Ρωσική Γλώσσα/ Α Επίπεδο
 • Γαλλική Γλώσσα/ Β Επίπεδο ή
 • Γερμανική Γλώσσα/ Β Επίπεδο ή
 • Ισπανική Γλώσσα/ Β Επίπεδο ή
 • Ιταλική Γλώσσα/ Β Επίπεδο ή
 • Ρωσική Γλώσσα/ Β Επίπεδο

Μαθήματα Επιλογής Θεματικών Περιοχών

 • Πολιτική Κοινωνιολογία
 • Αρχές Δημοσιογραφίας
 • Εισαγωγή στις Πολιτισμικές Σπουδές
 • Δημιουργία Περιεχομένου Ι
 • Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ιστοσελίδων
 • Διαδραστικά Πολυμέσα
 • Ηθική και Νέα Μέσα
 • Πολιτική Επικοινωνία
 • Οργάνωση Δεδομένων στην Κοινωνία της Πληροφορίας
 • Πολιτική και Διαδίκτυο
 • Κοινωνικά Κινήματα
 • Τηλεοπτική και Ραδιοφωνική Δημοσιογραφία 
 • Γραφή για Έντυπα και Ηλεκτρονικά Μέσα
 • Δημοσιογραφία στο Διαδίκτυο 
 • Επικοινωνία στις Οργανώσεις
 • Μάρκετινγκ και Επικοινωνία
 • Αρχές Διαφήμισης
 • Ψηφιακά Παιχνίδια και Επικοινωνία
 • Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός
 • Προγραμματισμός Διαδικτυακών Εφαρμογών
 • Διαχείριση Περιεχομένου
 • Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή
 • Μετααποικιοκρατική Επικοινωνία
 • Eισαγωγή στον Ήχο
 • Οπτική Επικοινωνία και Κουλτούρα
 • Εναλλακτικά Μέσα
 • Κοινωνικά Προβλήματα
 • Διαχείριση της Πληροφορίας και της Γνώσης
 • Η Κουλτούρα του Κυβερνοχώρου
 • Οικονομικά των Επικοινωνιακών Οργανισμών
 • Οργάνωση και Διοίκηση Επικοινωνιακών Οργανισμών
 • Μεθοδολογία για τη Διατύπωση Θεωρίας
 • Διαδίκτυο και Κοινωνία
 • Πολιτική Οικονομία του Διαδικτύου
 • Δημοκρατία   και   Πολιτειότητα   στην   Εποχή   των Ψηφιακών Μέσων
 • Εθνότητα, Ιθαγένεια και Τεχνολογία Ηλεκτρονικής Επικοινωνίας
 • Ερευνητική Δημοσιογραφία 
 • Ειδικά Θέματα Δημοσιογραφικής Γραφής 
 • Συμπεριφορά Καταναλωτή
 • Ηλεκτρονική Διαφήμιση
 • Σχεδιασμός  Διαφημιστικού  Προϋπολογισμού  στα Μέσα Επικοινωνίας
 • Ειδικά Θέματα Διαφήμισης
 • Γραμματισμός στα Μέσα Επικοινωνίας στο Ψηφιακό Περιβάλλον
 • Δίκτυα Υπολογιστών και Εφαρμογές Πολυμέσων
 • Ανάκτηση Πληροφορίας και Μηχανές Αναζήτησης
 • Τεχνητή Νοημοσύνη στον Παγκόσμιο Ιστό
 • Εφαρμογές Διάχυτου Υπολογισμού
 • Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας
 • Ραδιοφωνική Παραγωγή – Ψηφιακό Ραδιόφωνο
 • Ασφάλεια και Πρόσβαση στον Κυβερνοχώρο
 • Συλλογική Διαδικτυακή Νοημοσύνη
 • Τεχνολογιες της Πειθους
 • Κοινωνική Αλληλεπίδραση και Μέσα Επικοινωνίας Δι' Εντοπισμού
 • Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ
 • Πολιτικό Μάρκετινγκ
 • Κοινή Γνώμη
 • Κοινωνική Απόκλιση
 • Ανάλυση Κοινωνικών Δικτύων
 • Θεματικό Σεμινάριο
 • Πτυχιακή Εργασία

Οι απόφοιτοι του ΕΣΔ θα αποκτήσουν γνώσεις, εμπειρία και δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν:

 • Να συμμετέχουν στον προγραμματισμό σε στρατηγικό και εκτελεστικό επίπεδο στα επαγγέλματα που σχετίζονται με την πληροφορία.
 • Να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τα μέσα επικοινωνίας για να εντοπίζουν και να διαχέουν πληροφορίες.
 • Να κατέχουν σε άριστο επίπεδο δεξιότητες στην παρουσίαση και επικοινωνία, με προφορικό και γραπτό λόγο.
 • Να προβαίνουν σε κριτική αποτίμηση των επιπτώσεων που έχουν υφιστάμενες και αναπτυσσόμενες τεχνολογίες επικοινωνίας στην επαγγελματική και ιδιωτική τους ζωή, σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.
 • Να είναι δημιουργικοί, καινοτόμοι και παραγωγοί γνώσης, ως άτομα και ως μέλη ομάδας.
 • Να σταδιοδρομήσουν σε τομείς που σχετίζονται με την πληροφορία και την επικοινωνία.
 • Να αποκτήσουν ανώτερους ερευνητικούς τίτλους σε σχετικούς τομείς.
 • Να γίνουν κοινωνοί της δια βίου μάθησης.
Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο