Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Επιστ. Πεδίο
2ο, 4ο

ΓΕΛ:  12.130

ΕΠΑΛ:  15.645

Βάση 2022
12.190
Εισακτέοι
150
Συντ. Ε.Β.Ε.
1,20

ΓΕΛ

2ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία  20%

 Φυσική  30%

 Χημεία  20%

 Μαθηματικά  30%

 

4ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία  20%

 Μαθηματικά  30%

 Πληροφορική  25%

 Οικονομία  25%

 

 

ΕΠΑΛ

Τομέας Μηχανολογίας

 Μαθηματικά ( Άλγεβρα)   30%

 Νέα Ελληνικά   20%

 Μάθημα Ειδίκευσης 1    25%

 Μάθημα Ειδίκευσης 2   25%

​​

Τομέας Πληροφορικής

 Μαθηματικά ( Άλγεβρα)    30%

 Νέα Ελληνικά    20%

 Μάθημα Ειδίκευσης 1    25%

 Μάθημα Ειδίκευσης 2   25%

 

Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας

 Μαθηματικά ( Άλγεβρα)   30%

 Νέα Ελληνικά   20%

 Μάθημα Ειδίκευσης 1    25%

 Μάθημα Ειδίκευσης 2    25%



Κωδικός Σχολής
0230
Τομείς ΕΠΑΛ
 • Διοίκησης και Οικονομίας
 • Μηχανολογίας
 • Πληροφορικής
Πόλη
Χανιά
Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

Η εκπαίδευση στη Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (ΜΠΔ) καλλιεργεί στους/στις φοιτητές/τριες ικανότητες και δεξιότητες αναγκαίες για το δυναμικό σχεδιασμό συστημάτων παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών.

 • Η Σχολή ΜΠΔ ξεκίνησε τη λειτουργία του το Σεπτέμβριο του 1984 και είναι η πρώτη που ιδρύθηκε στην Ελλάδα με αυτό το αντικείμενο.

Το πρόγραμμα σπουδών της Σχολής συνδυάζει γνώσεις μαθηματικών, φυσικών και ανθρωπιστικών επιστημών, συστημάτων παραγωγής, επιχειρησιακής έρευνας, πληροφοριακών συστημάτων, εφαρμοσμένης οικονομικής και διοικητικών επιστημών. Επίσης, μέσω προγραμμάτων συνεργασίας, οι φοιτητές/τριες της Σχολής έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν μαθήματα σε άλλα Πανεπιστήμια χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 

 

 

1. Τομέας Επιστημών με εργαστήρια:

 • Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Η/Υ
 • Δομής της Ύλης και Φυσικής Λέιζερ

2. Τομέας Συστημάτων Παραγωγής με εργαστήρια:

 • Βιομηχανικής Παραγωγής με τη Βοήθεια Η/Y(CAM)
 • Ευφυών Συστημάτων & Ρομποτικής
 • Ελέγχου Βιομηχανικών Συστημάτων και Ενεργειακών
 • Συστημάτων
 • Σχεδιασμού με Η/Υ(CAD)
 • Μικροκοπής και Κατασκευαστικής Προσομοίωσης (m3)

3. Τομέας Επιστήμης Αποφάσεων με εργαστήρια:

 • Δυναμικών Συστημάτων και Προσομοίωσης
 • Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Συστημάτων Υποστήριξης
 • Αποφάσεων
 • Υπολογιστικής Μηχανικής και Βελτιστοποίησης

4. Τομέας Οργάνωσης και Διοίκησης με εργαστήρια:

 • Ανάλυσης Δεδομένων & Πρόβλεψης
 • Ασφάλειας της Εργασίας και Νοητικής Εργονομίας
 • Διοικητικών Συστημάτων
 • Συστημάτων Χρηματοοικονομικής Διοίκησης

Διατμηματικά Εργαστήρια 

 • Διατμηματικό Εργαστήριο Εργαλειομηχανών (ΔΙΕΡΓΑ)

 

 

 

 

Οι προπτυχιακές σπουδές του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης

 • διαρκούν δέκα (10) εξάμηνα και
 • αντιστοιχούν σε 300 πιστωτικές μονάδες ( ECTS).

  Η επιτυχής ολοκλήρωση των σπουδών οδηγεί στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master).

 

 

Τα μαθήματα χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες:

α) Υποχρεωτικά μαθήματα: μαθήματα των οποίων η παρακολούθηση και η επιτυχής εξέταση είναι απαραίτητη για την λήψη πτυχίου,

β) Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα: μαθήματα που οφείλει να επιλέξει ο φοιτητής βάσει συγκεκριμένων περιορισμών (π.χ. εξάμηνο, ομάδα),

γ) Μαθήματα επιλογής: προαιρετικά μαθήματα που έχει τη δυνατότητα να επιλέξει ο φοιτητής κατά τη διάρκεια των σπουδών του (π.χ. σεμινάρια, πρακτική άσκηση, πρόσθετα μαθήματα ξένων γλωσσών).

 

 • Με την επιτυχή παρακολούθηση και ολοκλήρωση των απαιτήσεων των μαθημάτων γενικού υποβάθρου, τα οποία προσφέρονται κυρίως στα 2 πρώτα έτη σπουδών, οι φοιτητές/τριες είναι σε θέση να κατανοήσουν τις θεμελιώδεις έννοιες και να χρησιμοποιούν τα κύρια εργαλεία και τεχνικές των θετικών επιστημών (μαθηματικά, φυσική, χημεία, πληροφορική).

 

 • Η επιτυχής ολοκλήρωση των απαιτήσεων των μαθημάτων ειδικού υποβάθρου, τα οποία σε γενικές γραμμές προσφέρονται κυρίως στο 3ο και 4ο έτος σπουδών, δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές να σχεδιάζουν, να υλοποιούν και να επιβλέπουν οποιοδήποτε σύστημα παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών, όντας σε θέση να κατανοούν τις τεχνολογίες παραγωγής, τα ηλεκτρομηχανολογικά συστήματα και τα εργαλεία πληροφορικής που χρησιμοποιούνται, καθώς και την οργάνωση και διοίκηση της παραγωγής.

 

 • Με την επιτυχή παρακολούθηση και ολοκλήρωση των απαιτήσεων των μαθημάτων ειδίκευσης, τα οποία προσφέρονται κυρίως στα 2 τελευταία έτη σπουδών, οι φοιτητές είναι σε θέση να κατανοήσουν τις διαφορετικές πτυχές ενός πολύπλοκου και δυναμικού συστήματος παραγωγής, αναπτύσσοντας κριτική, αναλυτική και συνθετική σκέψη. Πρόσθετα μαθησιακά αποτελέσματα της συγκεκριμένης κατηγορίας μαθημάτων είναι οι γνώσεις για το χειρισμό σύνθετων διοικητικών και οργανωτικών προβλημάτων, αλλά και για τη βελτιστοποίηση της παραγωγικότητας και την εκτίμηση των κοινωνικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων ενός συστήματος παραγωγής.

 

 

Οι φοιτητές/τριες των δύο τελευταίων εξαμήνων, αφού έλθουν σε συνεννόηση με τον υπεύθυνο καθηγητή, καταθέτουν υποχρεωτικά αίτηση εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας.

Η παρουσίαση και εξέταση της διπλωματικής εργασίας επιτρέπεται να γίνει:

 • μετά την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του/της φοιτητή/τριας σε όλα τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών.
 • οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους και μέχρι είκοσι ημέρες από το τέλος μιας εξεταστικής περιόδου ώστε να είναι δυνατή η λήψη διπλώματος κατά την ανακήρυξη που ακολουθεί μετά την εξεταστική περίοδο.

 

 

Η Πρακτική Άσκηση είναι ενταγμένη ως προαιρετικό μάθημα επιλογής χωρίς βαθμολογία του 6ου και 8 ου εξαμήνου με 5 μονάδες ECTS/μήνα πρακτικής.

 • Στο πλαίσιο της Πρακτικής Άσκησης, οι φοιτητές του 3ου ή 4ου έτους έχουν τη δυνατότητα να απασχοληθούν σε δημόσιους οργανισμούς και επιχειρήσεις.

Η Πρακτική Άσκηση διαρκεί δύο μήνες και δίνει την ευκαιρία στους φοιτητές να εξοικειωθούν με το μελλοντικό εργασιακό περιβάλλον και τις απαιτήσεις ενός επαγγελματικού χώρου.

 

 

1ο Εξάμηνο

 • Διαφορικός & Ολοκληρωτικός Λογισμός Ι 
 • Φυσική Ι 
 • Μεθοδολογία Προγραμματισμού Η/Υ 
 • Μεθοδολογία της Επιχειρησιακής Έρευνας 
 • Μηχανολογικό Σχέδιο 
 • Γραμμική Άλγεβρα 

Μαθήματα Επιλογής

 • Αγγλικά Ι
 • Γερμανικά Ι

 

2ο Εξάμηνο

 • Διαφορικός & Ολοκληρωτικός Λογισμός 
 • Φυσική
 • Τεχνική Μηχανική-Στατική 
 • Γενική Χημεία 
 • Ηλεκτρικά Κυκλώματα
 • Αλγόριθμοι και Δομές Δεδομένων 

Μαθήματα Επιλογής

 • Αγγλικά ΙΙ
 • Γερμανικά ΙΙ

 

3ο Εξάμηνο

 • Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις 
 • Πιθανότητες για Μηχανικούς
 • Τεχνική Μηχανική - Αντοχή Υλικών 
 • Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών 
 • Περιβαλλοντική Ανάλυση και Σχεδιασμός 
 • Αγγλικά ή Γερμανικά

Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά

[ επιλογή ενός (1) ]

 • Φιλοσοφία & Ιστορία της Επιστήμης 
 • Ηλεκτρονική 
 • Κοινωνιολογία  

Μαθήματα Επιλογής

 • Κινέζικα Ι

 

4ο Εξάμηνο

 • Αριθμητική Ανάλυση 
 • Στατιστική για Μηχανικούς 
 • Γραμμικός Προγραμματισμός 
 • Στοιχεία Μηχανών 
 • Αγγλικά ή Γερμανικά IV

Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά

[ επιλογή ενός (1) ]

 • Πολιτική Οικονομία 
 • Ιστορία Πολιτισμού 
 • Βιομηχανική Κοινωνιολογία 
 • Θεωρία Παιγνίων 
 • Εισαγωγή στη Φιλοσοφία 

Μαθήματα Επιλογής

 • Κινέζικα ΙI

 

5ο Eξάμηνο

 • Τεχνολογία Παραγωγής I
 • Στοχαστικές Διαδικασίες
 • Συστήματα και Διεργασίες Διοίκησης 
 • Θερμοδυναμική 
 • Συνδυαστική Βελτιστοποίηση 

Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά

[ επιλογή ενός (1) ]

 • Μίκρο-Μάκρο Οικονομική 
 • Τέχνη & Τεχνολογία 
 • Ηλεκτρονικό Επιχειρείν
 • Δυναμική, Ταλαντώσεις & Έλεγχος Κατασκευών
 • Εργονομική Ανάλυση & Σχεδιασμό

Μαθήματα Επιλογής

 • Κινέζικα ΙIΙ

 

6ο Εξάμηνο

 • Τεχνολογία Παραγωγής 
 • Συστήματα Παραγωγής 
 • Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων 
 • Μη-Γραμμικός Προγραμματισμός 
 • Ρευστομηχανική 

Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά

[ επιλογή ενός (1) ]

 • Εισαγωγή στην Τεχνητή Νοημοσύνη (IV) 
 • Ανάλυση Δεδομένων (VII)  
 • Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (VII)  
 • Στοιχεία Δικαίου & Τεχνικής Νομοθεσίας (II)  
 • Τεχνική Σχεδίαση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων (ΙII)
 • Βιώσιμη Χρηματοοικονομική (VII)
 • Ηλεκτρονικά Ισχύος και Εφαρμογές τους

Μαθήματα επιλογής

 • Πρακτική Άσκηση Ι 
 • Κινέζικα ΙV 

 

7ο Εξάμηνο

 • Συστήματα Ελέγχου 
 • Χρηματοοικονομική Διοίκηση 
 • Έλεγχος Ποιότητας 
 • Μάρκετινγκ
 • Μετάδοση Θερμότητας 

Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά

[ επιλογή ενός (1) ]

 • Επιστήμη και Τεχνολογία Περιβάλλοντος (III)  
 • Οικονομικά της Ενέργειας και του Περιβάλλοντος (III)
 • Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (ERP/CRM) (IV
 • Επαγγελματική Υγιεινή & Ασφάλεια Εργασίας (VII)

 

8ο Εξάμηνο

 • Δίκτυα Παραγωγής
 • Ανάλυση Επενδυτικών Αποφάσεων
 • Μελέτη-Σχεδίαση με Χρήση Η/Υ
 • Εργονομία & Ασφάλεια Εργασίας
 • Υδροδυναμικές και Θερμικές Μηχανές 

Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά

[ επιλογή δύο (2) ]

 • Κατασκευαστικές Τεχνολογίες σε Μικροκλίμακα (ΙII)
 • Δυναμικός Προγραμματισμός (VI)  
 • Συστήματα Ελέγχου ΙΙ (V)  
 • Υπολογιστική Μηχανική(III)  
 • Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (VII)  
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις & Καινοτομία(VII)
 • Στρατηγικός Προγραμματισμός (VII) 
 • Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (III) 
 • Επιχειρηματική Ευφυΐα, Αναλυτική και Ανάλυση Μεγάλων Δεδομένων (IV ή VI)
 • Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (V)

Μαθήματα επιλογής

 • Πρακτική Άσκηση ΙΙ

 

9ο Εξάμηνο

 • Ρομποτική 
 • Οργάνωση Παραγωγής & Προγραμματισμός Έργων

 Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά

[ επιλογή τεσσάρων (4) ]

 • Μηχατρονική (V ή VI) 
 • Προσομοίωση (V)  
 • Τεχνολογία Μη Μεταλλικών Υλικών (ΙΙΙ) 
 • Σχεδιασμός & Βελτιστοποίηση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας (VI)
 • Χρημ/κή Μηχανική (VII)
 • Τεχνολογική Πρόβλεψη (VII) 
 • Τεχνολογική Οικονομική-Τεχνο-οικονομικές Μελέτες (VII)

Μαθήματα επιλογής

 • Τρισδιάστατη σάρωση αντικειμένων 

 

10ο Eξάμηνο

 • Διπλωματική Εργασία

Μαθήματα επιλογής

 • Τρισδιάστατη σάρωση αντικειμένων 

 

 

 
Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων ΕΔΩ.

 

 

Οδηγός Σπουδών

 Η τάση εμβάθυνσης και εξειδίκευσης των μηχανικών παραδοσιακών ειδικοτήτων σε ολοένα και στενότερα γνωστικά αντικείμενα, λόγω της ραγδαίας αύξησης της γνώσης, απαιτεί να υπάρχουν μηχανικοί που συνδυάζουν γνώσεις, οι οποίες τους καθιστούν ικανούς να συντονίζουν την όλη παραγωγική διαδικασία, να σχεδιάζουν το όλο σύστημα, να διοικούν και να λαμβάνουν αποφάσεις.

 • Ως Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης νοείται ο/η μηχανικός που ασχολείται με τεχνικά προβλήματα σχετικά με την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών, εγκαταστάσεων, εξοπλισμού, εργαλείων, μηχανισμών, μηχανών, συμπεριλαμβανομένων τεχνικών θεμάτων που αφορούν την θέρμανση, ψύξη, αερισμό, κλιματισμό και τα υδραυλικά, καθώς και με τεχνικά προβλήματα σχετικά με την παραγωγή, τη μεταφορά, τη διανομή και τη χρήση της ενέργειας σε θερμική, ηλεκτρική ή μηχανική μορφή. Ασχολείται με πτυχές των ανωτέρω που σχετίζονται με την έρευνα, το σχεδιασμό, τη μελέτη, την κατασκευή, την ασφαλή λειτουργία, τη διοίκηση και την οικονομία αυτών.

Σύμφωνα με το ΠΔ 99/2018 (ΦΕΚ 187/τ. Α’/05.11.2018)
 

 

 • Εκπόνηση μελετών Παθητικής Πυροπροστασίας Κτηριακών Έργων.
 • Κατόψεις (δισδιάστατες) και τομές υφιστάμενων κτηρίων για ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές αδειοδοτήσεις εκτός αδειών δόμησης κάθε είδους, εκτός μνημείων, διατηρητέων κτηρίων, παραδοσιακών οικισμών και συνόλων.
 • Εκπόνηση μελετών της δομής και της χωρικής οργάνωσης δικτύων κοινής ωφέλειας.
 • Εκπόνηση και επίβλεψη μελετών χωροθέτησης κτηρίων, εγκαταστάσεων, δραστηριοτήτων, επιχειρήσεων, ειδικών χρήσεων και οργανωμένων υποδοχέων ως προς τα δίκτυα κοινής ωφέλειας.
 • Εκπόνηση μελετών χωρικής ανάπτυξης (τοπικής και περιφερειακής) και επιχειρησιακών προγραμμάτων. στ. Εκπόνηση μελετών μεταλλικών εγκαταστάσεων όπου δεν απαιτείται θεμελίωση και αντισεισμικός υπολογισμός.
 • Διαχείριση και εκτίμηση (αξιών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού, τρωτότητας, διακινδύνευσης).
 • Εκπόνηση μελετών σε εγκαταστάσεις σε βιομηχανίες και βιοτεχνίες.
 • Εκπόνηση μελετών σε εγκαταστάσεις δικτύων εξυπηρέτησης κτηρίων, ήτοι:
  • (α) ηλεκτρικά δίκτυα και συναφείς εγκαταστάσεις
  • (β) υδραυλικές,
  • (β) ψυκτικές εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις κλιματισμού,
  • (γ) εγκαταστάσεις καύσης υγρών και αερίων καυσίμων και αερισμού,
  • (δ) πάσης φύσεως λέβητες, αντλιών θερμότητας και λοιπών συστημάτων, παθητικών συστημάτων θέρμανσης.
 • Εκπόνηση μελετών σε λοιπές ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις.
 • Εκπόνηση μελετών σε μη σταθερά μηχανήματα και εξοπλισμό.
 • Εκπόνηση μελετών σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης επικίνδυνων προϊόντων καθώς και εγκαταστάσεις κατάψυξης ή συντήρησης ευπαθών προϊόντων.
 • Εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων θέρμανσης, ψύξης, κλιματισμού.
 • Εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου, παθητικών συστημάτων θέρμανσης, εγκαταστάσεων ύδρευσης και αποχέτευσης κτηριακών έργων.
 • Εκπόνηση μελετών ανυψωτικών και μεταφορικών εγκαταστάσεων.
 • Εκπόνηση μελετών υδραυλικών και πνευματικών συστημάτων.
 • Σχεδίαση ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού και αποτύπωση υφιστάμενων εγκαταστάσεων.
 • Εκπόνηση μελετών συστημάτων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας.
 • Εκπόνηση μελετών συστημάτων συγκομιδής ηλεκτρικής ενέργειας, συστημάτων μέτρησης και αυτοματισμών, μετατροπέων ισχύος.
 • Εκπόνηση μελετών παραγωγής, διαχείρισης, μετατροπής ηλεκτρικής ενέργειας. κστ. Εκπόνηση μελετών παραγωγής, διαχείρισης, μετατροπής εξοικονόμησης ενέργειας (πλην ηλεκτρικής).
 • Εκπόνηση μελετών μηχανολογικών κατασκευών και μηχανημάτων έργου.
 • Εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων αφαλάτωσης από ΑΠΕ.
 • Εκπόνηση μελετών ακουστικής ηλεκτρακουστικής και ηχομόνωσης κτηρίων, studio κ.λπ. συναφών χώρων με τον απαραίτητο εξοπλισμό.
 • Εκπόνηση μελετών ευφυών ηλεκτρικών δικτύων.
 • Εκπόνηση μελετών εφαρμογών επαγωγικής και μικροκυματικής θέρμανσης στη βιομηχανία με τους αυτοματισμούς και την ηλεκτρολογική και ηλεκτρονική εγκατάσταση τροφοδοσίας και αυτομάτου ελέγχου.
 • Καθορισμός ροών εργασίας, απαιτήσεων χρήσης και λειτουργικών προδιαγραφών λογισμικού για ολοκληρωμένα συστήματα παραγωγής, διοίκησης, διαχείρισης επιχειρήσεων και συστημάτων υποστήριξης αποφάσεων.
 • Εκπόνηση και επίβλεψη μελετών ενεργειακής απόδοσης, αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας κτηριακού κελύφους.
 • Εκπόνηση και επίβλεψη μελετών ενεργειακής απόδοσης, αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας βιομηχανικών/κτηριακών εγκαταστάσεων.
 • Ενεργειακοί έλεγχοι/επιθεωρήσεις.
 • Εκπόνηση μελετών πάσης φύσεως αυτοκινούμενων Μεταφορικών Μέσων και Οχημάτων (χερσαίων, πλωτών, εναέριων).
 • Εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων Ναυπηγείων.
 • Εκπόνηση και επίβλεψη Περιβαλλοντικών μελετών και μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης.
 • Εκπόνηση και επίβλεψη μελετών εγκαταστάσεων υγιεινής, ασφάλειας και προστασίας από πυρκαγιές και εκρήξεις (όπως SEVESO, ΒΑΜΕ, ΑΤΕΧ). μ. Εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων και δικτύων Ενεργητικής Πυρασφάλειας και Πυροπροστασίας. μα. Εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων αποθήκευσης, παραγωγής και διακίνησης εύφλεκτων και τοξικών.
 • Εκπόνηση μελετών βιομηχανικών Μεταποιητικών και μη εγκαταστάσεων καύσης, θέρμανσης, ψύξης, κλιματισμού και αερισμού, μεταφοράς, διανομής και αποθήκευσης ρευστών (αερίων – υγρών) και στερεών υλικών μετά των συνοδών τεχνικών εγκαταστάσεων.
 • Εκπόνηση μελετών μηχανικών κινητήρων παντός τύπου μετά των ειδικών διασκευών τους. Ενδεικτικά περιλαμβάνονται κινητήρες με ειδικό σκοπό την εξυπηρέτηση της Βιομηχανίας, Βιοτεχνίας και Ναυτιλίας, μηχανές εσωτερικής καύσης, αεριοστρόβιλοι, ατμοστρόβιλοι καθώς και κάθε εγκατάστασης επί της ξηράς ή επί πλωτού ή ιπτάμενου μέσου.
 • Εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων συλλογής, μεταφοράς, αποθήκευσης, επεξεργασίας και τελικής διάθεσης φυσικού αερίου για κάθε χρήση.
 • Εκπόνηση μελετών συσκευών και εγκαταστάσεων πολυφασικών ροών.
 • Εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων αντλιών, καταθλιπτών και πάσης φύσεως σχετικών συγκροτημάτων για κάθε χρήση στη ροή ρευστών και εγκαταστάσεις νερού/ατμού υπό πίεση.
 • Εκπόνηση μελετών για Ύδρευση και αποχέτευση εντός Βιομηχανικών και μη εγκαταστάσεων, Κτηρίων, συγκοινωνιακών έργων ως προς τα Ηλεκτρολογικά και Μηχανολογικά και εργοταξίων.
 • Εκπόνηση μελετών ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων άρδευσης, ύδρευσης και αποχέτευσης νερού για κάθε χρήση.
 • Εκπόνηση μελετών Συστημάτων και εγκαταστάσεων βιομηχανικής ψύξης.
 • Εκπόνηση μελετών ηλεκτροσυγκόλλησης και ηλεκτροσυγκολλητών κατασκευών.
 • Εκπόνηση μελετών συστημάτων και εγκαταστάσεων συμβατικής και μη συμβατικής κατεργασίας των υλικών.
 • Εκπόνηση μελετών ενεργειακής εκμετάλλευσης γεωθερμικών πεδίων (χαμηλής, μέσης και υψηλής ενθαλπίας) καθώς και ενεργειακών συστημάτων αβαθούς γεωθερμίας.
 • Επιλογή και εφαρμογή υλικών σε εξοπλισμό εγκαταστάσεων και μηχανημάτων.
 • Εκπόνηση μελετών βιοϊατρικών συσκευών και εγκαταστάσεων.
 • Εκπόνηση μελετών βιομηχανικής εργονομίας, εφοδιαστικής, μεταφορών και διανομής.
 • Εκπόνηση μελετών Αυτοματισμού και Ρομποτικής για Ηλεκτρολογικές και Μηχανολογικές Εφαρμογές.

 

  Ωστόσο, στη σύγχρονη ανταγωνιστική αγορά εργασίας αρκετές επαγγελματικές ειδικότητες απαιτούν εμπειρία ή πρόσθετα προσόντα όπως μια μεταπτυχιακή εξειδίκευση.

Ενδεικτικές Μεταπτυχιακές εξειδικεύσεις

 

Πιο συγκεκριμένα,

 

απασχολούνται σε όλα τα στάδια της παραγωγής 

Ως τεχνικά και διοικητικά στελέχη, σύμβουλοι σε θέματα τεχνολογίας και ανάπτυξης

 • σε βιομηχανίες,
 • στις κατασκευές,
 • σε εταιρίες παροχής υπηρεσιών 
 • σε δημόσιους και κυβερνητικούς οργανισμούς
 • σε τράπεζες αλλά και
 • στην τοπική αυτοδιοίκηση.

  Οι απόφοιτοι/ες του Τμήματος εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης.

 

Ως ελεύθεροι επαγγελματίες

 

Ως εκπαιδευτικό προσωπικό στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 

 Οι απόφοιτοι/ες του Τμήματος εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ 82 Μηχανολόγων. Aπαραίτητη προϋπόθεση η κατοχή της παιδαγωγικής επάρκειας.

 

Η ενασχόληση των διπλωματούχων αφορά τις εξής κυρίως δραστηριότητες: 

 • Προγραμματισμό και έλεγχο της παραγωγικής διαδικασίας
  • βελτιστοποίηση ρυθμών παραγωγής,
  • κατανομή εργασιών,
  • έλεγχος αποθεμάτων,
  • κατανομή επισκευαστικών πόρων,
  • προγραμματισμός συντήρησης και αντικατάστασης εξοπλισμού,
  • κατανομή πρώτων υλών και άλλες συγγενείς δραστηριότητες. 
 • Έρευνα, σχεδιασμό και αυτοματοποίηση της κατασκευής πάσης φύσης προϊόντων, με τη βοήθεια υπολογιστών. 
 • Χωροθέτηση της μονάδας παραγωγής (ως μονάδα παραγωγής νοείται το εργοστάσιο ή η μονάδα παροχής υπηρεσιών για τη χωροθέτηση της οποίας λαμβάνονται υπόψη τεχνικοί, οικονομικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες). 
 • Ενδοεπιχειρησιακή χωροταξία και σχεδίαση των επιμέρους συστημάτων παραγωγής (βελτιστοποίηση της θέσης των μηχανημάτων και εν γένει των σταθμών παραγωγής, χωρίς να αγνοείται και η παράμετρος «ανθρώπινο δυναμικό»). 
 • Επιστημονική προετοιμασία λήψης αποφάσεων ή/και άσκηση επιστημονικής διοίκησης σε οποιοδήποτε διοικητικό – τεχνικό σύστημα, σε δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις και σε οργανισμούς – βιομηχανικές μονάδες. 
 • Χρονικό και τεχνικό – οικονομικό προγραμματισμό έργων. 
 • Μελέτες πάσης φύσεως που αφορούν στην οργάνωση επιχειρήσεων, με στόχο την αποτελεσματική άσκηση διοίκησης. 
 • Μελέτες ανάλυσης αγοράς και προώθησης προϊόντων με επιστημονικές μεθόδους.
 • Ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας στην παραγωγή προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών. 
 • Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων της παραγωγής. 
 • Μελέτες που αφορούν στην ασφάλεια και υγιεινή στους χώρους εργασίας. 

    

 Οι διπλωματούχοι Μηχανικοί Παραγωγής και Διοίκησης του Τμήματος έχουν τα επαγγελματικά δικαιώματα του Μηχανολόγου Μηχανικού και μπορούν να εγγραφούν:

 • στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας,
 • στο Μητρώο  Εργοληπτικών Επιχειρήσεων,
 • στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών και
 • στη Γνωμοδοτική Επιτροπή Μελετών, για τα αντίστοιχα έργα.

 

 

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τη Μηχανολογία στο άρθρο μας εδώ.

 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Βίντεο

Σπουδές και Έρευνα στο Πολυτεχνείο Κρήτης
Παρουσίαση Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο