Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Επιστ. Πεδίο
1ο, 2ο, 4ο

Α΄ Κατανομή: 9.800

Β΄ Κατανομή: 7.950

Αντικείμενο
Πόλη
Λεμεσός
Κατευθύνσεις

1. Πολυμέσα
2. Γραφικές Τέχνες

Πρόσθετες Πληροφορίες

 

Το Πρόγραμμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών συνδυάζει τις μεθόδους και πρακτικές του σχεδιασμού, της τεχνολογίας και της τέχνης, εστιάζοντας στην παραγωγή δημιουργικών και τεκμηριωμένων λύσεων και υπηρεσιών.

Το Πρόγραμμα έχει δύο κατευθύνσεις.

 • Ο φοιτητής/τρια μπαίνει σε μία από τις δύο κατευθύνσεις μέσω των Πανκύπριων Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας.

 

H φοίτηση στο Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών (Πολυμέσα) του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου

 • διαρθρώνεται σε οκτώ (8) εξάμηνα σπουδών και 
 • αντιστοιχεί σε 240 πιστωτικές μονάδες ( ECTS).

 

 

Η κατεύθυνση των Πολυμέσων προάγει γνώσεις και δεξιότητες στον τομέα του σχεδιασμού πολυμέσων

μέσω μαθημάτων σχεδίασης και σύνθεσης, γραφιστικής, φωτογραφίας, τεχνολογίας και ιστορίας της τέχνης,

ενώ εμβαθύνει

 • στον ψηφιακό σχεδιασμό, το animation, τον ανθρωποκεντρικό σχεδιασμό, την οπτικοακουστική παραγωγή, τα διαδραστικά πολυμέσα, την παραγωγή ταινιών, την ανάπτυξη ιστοσελίδων και τα ηλεκτρονικά παιχνίδια.

 

 

Η Πτυχιακή Εργασία αποτελεί επιλεγόμενο μάθημα του 4ου έτους του προγράμματος σπουδών στο Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών.

 

 

Οι φοιτητές/τριες στο 7ο εξάμηνο σπουδών κάνουν την πρακτική άσκηση τους σε εταιρίες.

Οι σκοποί του μαθήματος είναι:

 • Η αξιοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια των σπουδών των φοιτητών.
 • Η αφομοίωση της γνώσης μέσα από την επαγγελματική εξάσκηση.
 • Η δημιουργία ευκαιριών επαγγελματικής αποκατάστασης.
 • Η ομαλότερη μετάβαση των φοιτητών από το χώρο των σπουδών τους στον επαγγελματικό χώρο.
 • Η ανάδειξη της επαγγελματικής συνείδησης.
 • Η ενσωμάτωση στη διδακτική δραστηριότητα των νέων τάσεων και αναγκών της αγοράς εργασίας.

 

Υφιστάμενοι τίτλοι / περιγραφές για θέματα πρακτικής:

 • Photography / Video / Movie production
 • Graphic Design - Advertising - Packaging - Illustration
 • Web design - development
 • Game Design - Development
 • Print House
 • Research Lab (experimentation with new technologies + research + practice)
 • Maker Space (Product design, 3D printing, laser cutting, multimedia, VR, Robotics, Arduinos)
 • Performance & technology: making of theatre electronic props, projection mapping, etc
 • Creative coding, Design Interactivity / Media Art, Art and Science

 

 

1ο Εξάμηνο

 • Σχέδιο, Χρώμα και Σύνθεση
 • Εισαγωγή στη Γραφιστική
 • Εισαγωγή στα Πολυμέσα
 • Θεωρία και Μεθοδολογία Σχεδιασμού
 • Ιστορία του Σχεδιασμού
 • Αγγλικά για Πολυμέσα και Γραφικές Τέχνες 

 

2ο Εξάμηνο

 • Αρχές Δισδιάστατου Σχεδιασμού
 • Αρχές και Ιστορία της Τυπογραφίας 
 • Φωτογραφία Ι
 • Ιστορία και Θεωρία της Τέχνης
 • Πληροφορική
 • Αγγλικά για Πολυμέσα και Γραφικές Τέχνες ΙΙ 

 

3ο Εξάμηνο

 • Ψηφιακός Σχεδιασμός για Πολυμέσα
 • Animation I
 • Φωτογραφία ΙI
 • Μοντέρνα και Σύγχρονη Τέχνη και Θεωρία
 • Ανθρωπο-Κεντρικός Σχεδιασμός 
 • Σχεδιασμός και Υπολογιστές

 

4ο Εξάμηνο

 • Αρχές Τρισδιάστατου Σχεδιασμού 
 • Εισαγωγή στη Σημειωτική και Οπτική Επικοινωνία
 • Animation II 
 • Οπτικοακουστική Παραγωγή
 • Προγραμματισμός Πολυμέσων 
 • 2Δ Ηλεκτρονικά παιχνίδια

 

5ο Εξάμηνο

 • Τρισδιάστατη Μοντελοποίηση και Animation Ι
 • Κινηματογραφική Παραγωγή I
 • Διαχείριση Πολυμεσικών Έργων 
 • Διαδραστικά Πολυμέσα II 
 • Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ιστοσελίδων Ι

 

6ο Εξάμηνο

 • Τρισδιάστατη Μοντελοποίηση και Animation II
 • Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Παιγνιδιών 
 • Σχεδιασμός Για Όλους 
 • Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ιστοσελίδων ΙΙ
 • Μάθημα Επιλογής

 

7ο Εξάμηνο

 • Εφαρμογές Πολυμέσων
 • Πρακτική Άσκηση
 • Μεθοδολογία Έρευνας στα Πολυμέσα και στις Γραφικές Τέχνες
 • Μάθημα Επιλογής
 • Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής

 

8ο Εξάμηνο

 • Πτυχιακή Εργασία  ή 2 Μαθήματα Επιλογής  
 • Δύο (2) Μαθήματα Επιλογής  
 • Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής

 

Επιλεγόμενα Μαθήματα

 • Οπτική Ταυτότητα για Πολυμέσα
 • Ηλεκτρονικά Κυκλώματα για Σχεδιαστές Πολυμέσων
 • Τρισδιάστατη Μορφοποίηση και Animation
 • Εικονική Πραγματικότητα 
 • Ηλεκτρονική/Ηλεκτροακουστική Μουσική και Ηχητική Τέχνη
 • Κινηματογραφική Παραγωγή II 

 

 Προοπτικές Φοιτητών/τριών με Κατεύθυνση στα Πολυμέσα

Η κατεύθυνση Πολυμέσων εισάγει τους/τις φοιτητές/τριες

 • στα πολυμέσα,
 • το σχέδιο,
 • τη σύνθεση,
 • στη γραφιστική,
 • τη φωτογραφία,
 • την πληροφορική και
 • την ιστορία της τέχνης

και εμβαθύνει

 • στον ψηφιακό σχεδιασμό,
 • το animation,
 • τον ανθρωποκεντρικό σχεδιασμό,
 • την οπτικοακουστική παραγωγή,
 • τα διαδραστικά πολυμέσα,
 • την κινηματογραφική παραγωγή,
 • την ανάπτυξη ιστοσελίδων και παιχνιδιών στους υπολογιστές.

 

 

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τις σπουδές στις Εφαρμοσμένες Τέχνες στο άρθρο μας εδώ
 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο