Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Επιστ. Πεδίο
2ο, 3ο

ΓΕΛ:  9.800

ΕΠΑΛ: 13.580

Βάση 2022
9.750
Εισακτέοι
101
Συντ. Ε.Β.Ε.
0,80

ΓΕΛ

2ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία  25%

 Φυσική   25%

 Χημεία   25%

 Μαθηματικά  25%

 

3ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία  25%

 Φυσική   25%

 Χημεία   25%

 Βιολογία 25%

 

ΕΠΑΛ

Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος

 Μαθηματικά ( Άλγεβρα)  20%

 Νέα Ελληνικά   20%

 Μάθημα Ειδικότητας 1   30%

 Μάθημα Ειδικότητας 2   30%Αντικείμενο
Κωδικός Σχολής
1429
Τομείς ΕΠΑΛ
 • Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος
Πόλη
Καρδίτσα
Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

Η εφαρμοσμένη επιστήμη των Τροφίμων και της Διατροφής, όπως έχει σχεδιαστεί σήμερα και αναπτύσσεται στο Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής, στοχεύει στην ανάπτυξη ασφαλών και ποιοτικών τροφίμων, καθώς επίσης και στην εξέταση πώς η κατανάλωσή τους επηρεάζει τη δημόσια υγεία, καθώς και το πώς κοινωνικοί, οικονομικοί, πολιτιστικοί και ψυχολογικοί παράγοντες επηρεάζουν την αλληλεπίδραση της τροφής και του ανθρώπου.

 Ο σκοπός του Τμήματος είναι να προσφέρει στους/στις φοιτητές/τριες, μέσω του ακαδημαϊκού του προγράμματος, μια ολοκληρωμένη, βαθιά και πολυδιάστατη γνώση για τα τρόφιμα και τη διατροφή στους διάφορους συναφείς τομείς όπως τη μικροβιολογία, τη χημεία, την τεχνολογία, την υγεία και τις επιχειρήσεις.

 • Προς το σκοπό αυτό, το ακαδημαϊκό πρόγραμμα τονίζει τη συνεργασία και την διεπιστημονικότητα. Οι προσπάθειες επικεντρώνονται στην προετοιμασία των φοιτητών έτσι ώστε σαν μελλοντικοί επιστήμονες στον τομέα της Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής, να συμβάλουν αποφασιστικά στην ανάπτυξη της αγροδιατροφικής αλυσίδας, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό.

 

 

 Η φοίτηση στο Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας είναι πενταετής,

 • διαρθρώνεται σε δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα και
 • αντιστοιχεί σε 300 πιστωτικές μονάδες ( ECTS).

 

 

Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) περιλαμβάνει εξήντα (60) μαθήματα, από τα οποία

 • τα οκτώ (8) είναι μαθήματα κατ’ επιλογής υποχρεωτικά (από σύνολο 18 προσφερόμενων) όπου τα επιλέγει ο φοιτητής στο 2ο, 3ο , 4ο και 5ο έτος.

 

 Περιλαμβάνονται τέσσερα (4) υποχρεωτικά μαθήματα που εμπίπτουν (αποκλειστικά ή συνδυαστικά) στον τομέα της Διατροφής (Εισαγωγή στην Διατροφή του Ανθρώπου, Διατροφή & Μεταβολισμός του ανθρώπου, Διατροφή στα στάδια ζωής του ανθρώπου και Νομοθεσία Τροφίμων και Διατροφική Πολιτική),

 • μαζί με άλλα τέσσερα (4) μαθήματα επιλογής ( Κλινική Διατροφή, Διατροφή & Δημόσια Υγεία,Πρόσθετα Τροφίμων και Νέες τάσεις στην Επιστήμη Τροφίμων και Διατροφής-Σεμινάριο).
 • Επίσης, δέκα (10) Γεωπονικά μαθήματα πρωτογενούς παραγωγής (Αρχές Αγροτικής Οικονομίας και Πολιτικής, Εισαγωγή στη Γεωπονία και στην Αγροδιατροφή, Γενική Γεωργία, Ανατομία και Φυσιολογία Φυτού, Γενική Δενδροκομία και Λαχανοκομία, Γενική Ζωοτεχνία, Διατροφή Παραγωγικών Ζώων, Αμπελουργία, Φυτοπαθολογία και Μετασυλλεκτική Διαχείριση Φρούτων – Λαχανικών, Μελισσοκομία), όπου υποχρεωτικά θα ληφθούν τουλάχιστον τα πέντε (5) και εμπίπτουν στο γνωστικό αντικείμενο της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών στην οποία και ανήκει το Τμήμα.

 Επιπλέον, περιλαμβάνονται και τέσσερα (4) μαθήματα ψηφιακών δεξιοτήτων (Εισαγωγή στην Πληροφορική, Βιοπληροφορική, Στατιστική Ανάλυση και Επεξεργασία Δεδομένων με χρήση Η/Υ, Συγγραφή και παρουσίαση επιστημονικών εργασιών). 

 

 

Για τη λήψη του πτυχίου του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής είναι απαραίτητη η εκπόνηση προπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (ΠΔΕ) κατά το 8ο,9ο,και 10ο εξάμηνο σπουδών.

 • Για να αναλάβει την επόνησή της ένας/ μία φοιτητής/ τρια θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει το 7ο εξάμηνο σπουδών.

 

 

Οι φοιτητές του Τμήματος υποχρεούνται να πραγματοποιούν την Πρακτική Άσκηση σε φορείς/επιχειρήσεις, ιδιωτικού ή δημοσίου τομέα, σε αντικείμενα συναφή με τα αντικείμενα του Τμήματος.
 

 • Η διάρκειά της είναι συνολικά τέσσερις (4) μήνες, λαμβάνει συνολικά 6 πιστωτικές μονάδες (ECTS) και πραγματοποιείται κατά το 6ο και 8ο εξάμηνο σπουδών (σε 2+2 καλοκαιρινούς μήνες δηλ. κατά τον Ιούλιο και Αύγουστο).

 

1ο Εξάμηνο

Yποχρεωτικά Μαθήματα

 • Γενική και Ανόργανη Χημεία 
 • Μαθηματικά
 • Βιολογία 
 • Αρχές Αγροτικής Οικονομίας και Πολιτικής 
 • Εισαγωγή στην Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων 
 • Εισαγωγή στην Αγροδιατροφή 

2ο Εξάμηνο 

Yποχρεωτικά Μαθήματα

 • Οργανική Χημεία
 • Γενική Γεωργία 
 • Φυσική 
 • Αγγλικά 
 • Εισαγωγή στην Διατροφή του ανθρώπου 
 • Ανατομία και Φυσιολογία Φυτού

3ο Εξάμηνο 

Yποχρεωτικά Μαθήματα

 • Βιοχημεία 
 • Αναλυτική Χημεία 
 • Γενική Μικροβιολογία 
 • Μοριακή Βιολογία 

Μαθήματα Επιλογής

[ επιλογή ενός (1) ]

 • Γενική Δενδροκομία και Λαχανοκομία 
 • Εισαγωγή στην Πληροφορική

4ο Εξάμηνο 

Yποχρεωτικά Μαθήματα

 • Ενόργανη Ανάλυση
 • Διατροφή και Μεταβολισμός του Ανθρώπου 
 • Bιοπληροφορική 
 • Γενική Ζωοτεχνία 

Μαθήματα Επιλογής

[ επιλογή ενός (1) ]

 • Στατιστική Ανάλυση και Επεξεργασία Δεδομένων με χρήση Η/Υ
 • Διατροφή Παραγωγικών Ζώων 

5ο Εξάμηνο 

Yποχρεωτικά Μαθήματα

 • Φυσικοχημεία Τροφίμων 
 • Χημεία Τροφίμων 
 • Μικροβιολογία Τροφίμων 
 • Μηχανική Τροφίμων 
 • Διατροφή στα στάδια ζωής του ανθρώπου

Μαθήματα Επιλογής

[ επιλογή ενός (1) ]

 • Συγγραφή και παρουσίαση επιστημονικών εργασιών  
 • Αμπελουργία

6ο Εξάμηνο 

Yποχρεωτικά Μαθήματα

 • Εμπορία (marketing) τροφίμων
 • Συντήρηση και Συσκευασία τροφίμων 
 • Ποιοτικός, Οργανοληπτικός Έλεγχος και Αυθεντικότητα Τροφίμων Βιομηχανικές ζυμώσεις και Βιοτεχνολογία Τροφίμων 
 • Βιοτεχνολογία Τροφίμων  
 • Βιοχημεία Τροφίμων

Μαθήματα Επιλογής

[ επιλογή ενός (1) ]

 • Φυτοπαθολογία και Μετασυλλεκτική Διαχείριση Φρούτων-Λαχανικών
 • Μελισσοκομία  
 • Μοριακή διαγνωστική τροφίμων 

7ο Εξάμηνο 

Yποχρεωτικά Μαθήματα

 • Τεχνολογία και ποιοτικός έλεγχος γάλακτος και προϊόντων του 
 • Οινολογία και Τεχνολογία Αλκοολούχων ποτών
 • Υγιεινή, ασφάλεια και εκτίμηση επικινδυνότητας τροφίμων

Μαθήματα Επιλογής

[ επιλογή δύο (2) ]

 • Κλινική διατροφή  
 • Εισαγωγή στην Επιχειρηματικότητα  
 • Διατροφή και δημόσια υγεία  
 • Τοξικολογία Τροφίμων

8ο Εξάμηνο 

Yποχρεωτικά Μαθήματα

 • Τεχνολογία & ποιοτικός έλεγχος δημητριακών & προϊόντων τους  
 • Τεχνολογία και Ποιότητα Ζυμούμενων Τροφίμων  
 • Τεχνολογία και ποιοτικός έλεγχος κρέατος και αλιευμάτων  
 • Νομοθεσία Τροφίμων και Διατροφική πολιτική  
 • Τεχνολογία και ποιοτικός έλεγχος λιπών ελαίων  
 • Πτυχιακή Εργασία​​​​

Μαθήματα Επιλογής

[ επιλογή ενός (1) ]

 • Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Σχεδίων  
 • Οργάνωση και διοίκηση αγροδιατροφικής αλυσίδας

9ο Εξάμηνο

Yποχρεωτικά Μαθήματα

 • Έρευνα & Ανάπτυξη Νέων Προϊόντων  
 • Τεχνολογία & ποιοτικός έλεγχος φρούτων-λαχανικών  
 • Συσκευασία Τροφίμων  
 • Διαχείριση και αξιοποίηση αγροτικών υποπροϊόντων και αποβλήτων  
 • Πτυχιακή Εργασία

Μαθήματα Επιλογής

[ επιλογή ενός (1) ]

 • Πρόσθετα Τροφίμων  
 • Εξοπλισμός & Συστήματα Αυτοματισμού Βιομηχανιών Τροφίμων  
 • Νέες τάσεις στην επιστήμη τροφίμων και διατροφής (Σεμινάριο)

10ο Εξάμηνο

 • Πτυχιακή Εργασία  
 • Πρακτική Άσκηση

 

Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων εδώ.

 

 

 

Τα τρόφιμα & η διατροφή κατατάσσονται σήμερα ως δύο άκρως ανταγωνιστικοί και αναπτυσσόμενοι κλάδοι της πραγματικής οικονομίας τόσο στην Ελλάδα όσο και στο διεθνές παγκόσμιο περιβάλλον.

 Όλες οι έρευνες διεθνώς αποδεικνύουν ότι τις επόμενες δεκαετίες η ζήτηση των καταναλωτών για ποιοτικά, ασφαλή τρόφιμα, με διατροφικές αξίες και άλλες ευεργετικές για τον οργανισμό επιδράσεις, θα αυξάνεται εκθετικά.  
 

 • Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με βάση το θεωρητικό και εργαστηριακό υπόβαθρο καθώς και τις εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις που αποκτούν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, καθίστανται ικανοί για την διεπιστημονική προσέγγιση και ανάλυση των σύγχρονων ζητημάτων αιχμής όπως είναι η διασφάλιση της επισιτιστικής επάρκειας του πλανήτη, τόσο σε ποσοτικό όσο και σε ποιοτικό επίπεδο. 

Πιο συγκεκριμένα,

 

σε δραστηριότητες στους επιστημονικούς τομείς, όπως ενδεικτικά αναφέρονται παρακάτω:

 • Έρευνα, ανάπτυξη και διερεύνηση επιστημονικών αρχών σχετικών με την παραγωγή τροφίμων και προϊόντων διατροφής.
 • Ανάπτυξη νέων προϊόντων διατροφής και βελτίωση της ποιότητας και της ασφάλειας των ήδη υπαρχόντων.
 • Βελτίωση, διασφάλιση και πιστοποίηση της ποιότητας των τροφίμων και των προϊόντων διατροφής
 • Επεξεργασία, μεταποίηση, τυποποίηση, διαχείριση, διανομή και εμπορία νωπών ή αποθηκευμένων ή συντηρημένων αγροδιατροφικών προϊόντων και υποπροϊόντων αυτών
 • Τεχνικές πωλήσεων και υποστήριξης της βιομηχανίας τροφίμων σε θέματα πρώτων υλών, συστατικών και τεχνολογίας για την παρασκευή συγκεκριμένων προϊόντων.
 • Ανάλυση των συστατικών των προϊόντων διατροφής και διασφάλιση της ποιότητας αυτών.
 • Διασφάλιση της συμμόρφωσης του τελικού προϊόντος με τα πρότυπα ασφαλείας και ποιότητας και έλεγχος της εφαρμογής τους από τους διαφόρους παραγωγικούς τομείς της κοινοτικής και ελληνικής νομοθεσίας για τα τρόφιμα.
 • Ίδρυση και λειτουργία επιχειρήσεων παραγωγής και επεξεργασίας τροφίμων.
 • Παροχή συμβουλών διατροφής. Οργάνωση προγραμμάτων διατροφικής αγωγής στην κοινότητα.
 • Βασική έρευνα και εκπαίδευση στις Επιστήμες Τροφίμων και Διατροφής.
 • Διοίκηση Μάρκετινγκ σε ότι αφορά τα τρόφιμα και τα προϊόντα διατροφής, γενικότερα. 

 

 Ωστόσο,  με την κατάλληλη μεταπτυχιακή εξειδίκευση οι πτυχιούχοι Tεχνολόγοι Τροφίμων μπορούν να απασχοληθούν και σε ένα ευρύτερο φάσμα επαγγελματικών αντικειμένων.

Ενδεικτικές Μεταπτυχιακές εξειδικεύσεις

Ειδικότερα,

 

Στον Δημόσιο και ευρύτερο Δημόσιο Τομέα,

 • σε φορείς ελέγχου και διαχείρισης τροφίμων
  • Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
  • Περιφέρειες, Περιφερειακές Ενότητες,
  • Δημοτικές Επιχειρήσεις,
  • ΕΦΕΤ,
  • ΕΛΓΟ,
  • Γενικό Χημείο του Κράτους
 • σε συνεταιριστικές επιχειρήσεις καθώς και
 • σε Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς Οργανισμούς.  
 • σε Εργαστήρια Ανάλυσης Τροφίμων
 • σε Ερευνητικά Κέντρα
 • σε Δημόσιους Φορείς Ελέγχου Τροφίμων και Γεωργικών Προϊόντων

 Οι απόφοιτοι/ες του Τμήματος εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής.

 • σε Πανεπιστήμια, Ινστιτούτα και Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης 
  • Εκπαίδευση στα αντικείμενα τροφίμων και διατροφής. Για τη διδασκαλία στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση  και Μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση απαιτείται επιπλέον η απόκτηση διδακτικής επάρκειας.

 Οι απόφοιτοι/ες του Τμήματος εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ 88.04 Διατροφής.

 

 Με βάση το νόμο 1697/1987 (ΦΕΚ57/Α/28-04-1987) οι απόφοιτοι του Τμήματος δικαιούνται υπό προϋποθέσεις τη χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος οινολόγου. 

 

Στον Ιδιωτικό Τομέα

 • σε επιχειρήσεις παραγωγής, μεταποίησης, τυποποίησης, συσκευασίας, αποθήκευσης, εμπορίας τροφίμων,
 • σε εταιρείες συμβούλων επιχειρήσεων σε θέματα πιστοποίησης,
 • σε εργαστήρια διεξαγωγής
  • χημικών, μικροβιολογικών, οργανοληπτικών αναλύσεων τροφίμων και ποτών.
  • σε αναλύσεις ανίχνευσης γενετικών οργανισμών και νοθείας,
 • σε οποιαδήποτε κλάδο της βιομηχανίας έχει ως αντικείμενο τον έλεγχο, τη διασφάλιση και την πιστοποίηση της ποιότητας, των τροφίμων των ποτών, και των συμπληρωμάτων διατροφής 
 • σε επιχειρήσεις Παραγωγής και Μεταποίησης Τροφίμων
 • σε εργαστήρια Ανάλυσης Τροφίμων
 • σε εταιρείες Συμβούλων Βιομηχανιών Τροφίμων

Ως Σύμβουλοι Διατροφής

 • σε εταιρείες επισιτισμού

 

Αναδυόμενοι τομείς

Η βιομηχανία τροφίμων υφίσταται ραγδαίες εξελίξεις λόγω διαφόρων παραγόντων, όπως η ζήτηση των καταναλωτών για πιο υγιεινές, πιο βιώσιμες επιλογές τροφίμων και η ανάγκη για πιο αποτελεσματικές και ανθεκτικές αλυσίδες εφοδιασμού τροφίμων.

Έτσι, τομείς με προοπτικές για τους/ τις αποφοίτους του Τμήματος αποτελούν:

 η Κυτταρική γεωργία, η οποία περιλαμβάνει την παραγωγή προϊόντων ζωικής προέλευσης όπως το κρέας, τα πουλερικά και τα θαλασσινά από κυτταροκαλλιέργειες αντί για την εκτροφή και τη σφαγή ζώων.

 • Αυτή η τεχνολογία έχει τη δυνατότητα να φέρει επανάσταση στη βιομηχανία τροφίμων, προσφέροντας μια πιο βιώσιμη και ηθική εναλλακτική λύση στις παραδοσιακές πρακτικές εκτροφής ζώων 

 η Εξατομικευμένη Διατροφή, η οποία σε συνδυασμό με τη βιοτεχνολογία και την ανάλυση δεδομένων  επιτρέπει εξατομικευμένες διατροφικές προσεγγίσεις προσαρμοσμένες στις ατομικές διατροφικές προτιμήσεις, τους στόχους υγείας και τα γενετικά προφίλ των ανθρώπων. 

 • Μάλιστα, οι εταιρείες αναπτύσσουν εξατομικευμένες πλατφόρμες και υπηρεσίες διατροφής που χρησιμοποιούν αλγόριθμους και βιοδείκτες για να παρέχουν εξατομικευμένες διατροφικές συστάσεις, προγράμματα γευμάτων και στρατηγικές συμπληρωμάτων ενώ αναμένεται η εξατομικευμένη διατροφή να φέρει επανάσταση και στην υγειονομική περίθαλψη βελτιστοποιώντας την υγεία και την ευεξία των ασθενών μέσα από εξατομικευμένες διατροφικές επιλογές.

 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο